Kırklareli Üniversitesi

Kurumsal Eğitim Bilgi Paketi

Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Eğitim Bilgi Paketi (EBP), Üniversitemizin kendi imkânları ile geliştirilmiş olup, ön lisans düzeyinden lisansüstü düzeye kadar tüm programların tanıtımını, eğitim planlarını, program yeterliklerini, eğitim planı-program yeterlikleri ilişkisini, program yeterlikleri ve TYYÇ ilişkisini, eğitim planları arşivini içermektedir.

EBP, yükseköğretim alanında Bologna Süreci ile öngörülen uluslar üstü, öğrenci merkezli Avrupa yükseköğretim alanı oluşturma süreç ve standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Öğretim elemanları ve öğrencilerin, akademik işbirlikleri için tüm dünyada yükseköğretim alanları arasında hareketliliklere uyumludur. Bologna süreci ile Avrupa’da öğrenci değişimine yönelik öngörülen reform paketinin temel unsurları olan; “AKTS” (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve “Diploma Eki”ni içermektedir.

Kurumsal Eğitim Bilgi Paketimizde derslerin kredilendirilmesinde esas alınan AKTS kredi değeri, öğrencilerin aldıkları derslerin uluslararası kredi eşdeğerliliğini sağlamayı içermektedir. AKTS şeffaflık, ortak bir dil oluşturmak için bir referans noktası oluşturmaktadır. AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan ve öğrenci iş yüküne dayalı bir sistemdir. Diğer bir unsur olan kurumun uluslararası düzeyde tanınırlığını içeren Diploma Eki, öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde öğrenime devamlarında ve mezunların Avrupa ülkelerinde istihdamlarında ve dolaşımlarında kolaylık sağlar.

Eğitim İçeriklerinin Geliştirilmesi ve Güncellenmesi Süreçleri

EBP, Üniversitemizin diğer bilgi yönetim sistemleri olan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), Eğitim Öğretim Değerlendirme Sistemi (EDS) ile etkileşimli çalışan bir sistemdir. Üniversitemizde eğitim-öğretim süreçlerinin, katılımcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dayalı yürütülmesi için EBP’de eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesine ilişkin tüm süreçleri içeren eğitim planı hazırlama kılavuzu, program yeterlikleri hazırlama kılavuzu, ders öğrenme çıktıları hazırlama kılavuzu, EBP kılavuzu ve formlar geliştirilmiştir. Üniversitemizde tüm eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi bu süreçlere dayalı olarak yürütülmektedir.