Kırklareli Universitesi

Kurumsal Eğitim Bilgi Paketi


Kılavuzlar

Üniversitemizde eğitim-öğretim süreçlerinin, katılımcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dayalı yürütülmesi için Eğitim Bilgi Paketinde eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesine ilişkin tüm süreçleri içeren kılavuzlar aşağıda listelenmiştir.

01 - EBP Kullanım Kılavuzu
02 - Ders Öğrenme Çıktıları Hazırlama Kılavuzu
03 - Program Yeterlilikleri Hazırlama Kılavuzu
04 - Eğitim Planı Hazırlama Kılavuzu
05 - Ders Bilgi Formu Hazırlama Kılavuzu
06 - Eğitim Planı Hazırlama/Güncelleme Aşamaları
07 - Program Yeterlikleri Hazırlama/Güncelleme Aşamaları