Kırklareli Universitesi

Kurumsal Eğitim Bilgi Paketi


Formlar

Üniversitemizde eğitim-öğretim süreçlerinin, katılımcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya dayalı yürütülmesi için Eğitim Bilgi Paketinde eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve güncellenmesine ilişkin kullanılabilecek olan formlar aşağıda listelenmiştir.

01 - Dış Paydaş Mezun Eğitim Planı Anket Formu
02 - Dış Paydaş Mezun Program Yeterlikleri Anket Formu
03 - İç Paydaş Eğitim Planı Anket Formu
04 - İç Paydaş Program Yeterlikleri Anket Formu
05 - Dış Paydaş Sektör Beklentileri Formu
06 - Paydaş Görüşlerini Raporlama Formu
07 - Program Yeterlikleri Formu
08 - Eğitim Planı Formu
09 - Ders Bilgi Formu
10 - KED Raporları İyileştirme Formu
11 - KÖM Raporları İyileştirme Formu
12 - EBP Program Verileri Güncelleme Kontrol Listesi Formu