Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu : İnsan Kaynakları Yönetimi

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Bahar Doğramacı Yalçın
Bologna Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Şerife Kuzgun
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr.Gör. Erkan Bilge
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 45
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 41
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Günümüzde organizasyonların üretim, hizmet ve buna bağlı olarak kar elde etme hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu en önemli sermaye, giderek artan önemiyle insan kaynağıdır. İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, bu organizasyonların etkin ve verimli çalışmalarında önemi giderek artan insan kaynakları bölümleri için, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, güncel teknikleri bilen ve uygulayan, nitelikli, sorumluluk bilinci gelişmiş, iş ahlakı üstün gençler yetiştirmektedir.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi bünyesi altında 2013 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler İnsan Kaynakları Yönetimi Ön Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, insan kaynakları yönetimi, işletme, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu yönetimi.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
İki yıllık programı tamamlayan bir öğrenci, firmaların insan kaynakları bölümlerinde Personel Bilgi Sistemi, İş Analizleri, Ücret Yönetimi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği vb. görevleri yeterlikle uygulayabilecek ve Firmaların İnsan Kaynakları Departmanlarında İK yöneticilerine yardımcı olabilecek eleman gereksinimlerini karşılayabilecek durumda olacaktır. Program mezunları; her alanda faaliyet gösteren firmaların İK bölümlerinde nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKY20101EKONOMİZorunlu3+05
IKY20103MUHASEBEZorunlu3+04
IKY20105TEMEL HUKUKZorunlu2+04
IKY20107ÖRGÜTSEL DAVRANIŞZorunlu3+05
MVP18105GENEL İŞLETMEZorunlu3+04
UNV13007İLETİŞİMZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
IKY13252İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZorunlu3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKY20106İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZorunlu4+06
IKY20104PERFORMANS YÖNETİMİZorunlu3+05
IKY20102ÇALIŞMA EKONOMİSİZorunlu3+05
IKY16108İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYONZorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV13015KAMU PERSONEL YÖNETİMİSeçmeli2+02
UNV13027.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli2+02
MYO13258SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİSeçmeli3+04
MYO13252ERGONOMİSeçmeli2+02
IKY20112LİDERLİKSeçmeli2+02
IKY20110YETENEK YÖNETİMİSeçmeli2+02
IKY13208.KARİYER YÖNETİMİSeçmeli3+04
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKY20205İNSAN KAYNAKLARI BİLGİSAYAR UYGULAMALARIZorunlu0+24
IKY20203STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZorunlu1+24
IKY20201İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIZorunlu0+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
UNV13020MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli3+04
UNV13003MESLEK ETİĞİSeçmeli2+02
UNV13001GİRİŞİMCİLİKSeçmeli2+02
MAT14151MATEMATİKSeçmeli3+04
IKY20209KRİZ VE STRES YÖNETİMİSeçmeli3+04
IKY20207ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİSeçmeli3+04
IKY13219ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİSeçmeli3+04
IKY13215TAKIM ÇALIŞMASISeçmeli3+04
IKY13211ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİSeçmeli3+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18201TÜRK DİLİZorunlu4+04
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
UNV18207İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZorunlu0+1818
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. İnsan Kaynakları yönetimi alanı ile ilgili temel kavramları, sosyal güvenliğin temel amaç - fonksiyonlarını, kuram, yaklaşım ve modelleri açıklar/analiz eder.
 2. İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili bilgi, bilgi yönetimi, bilişim, iletişim teknolojilerini iş ve hizmet üretiminde etkili olarak uygular.
 3. İnsan Kaynakları yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası hukuksal normları ve mesleki etik değerleri açıklar/analiz eder.
 4. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki iş ve hizmet üretimini; performans değerlendirme ve maaş yönetimi, endüstri ilişkileri, bilişim teknolojileri kullanımı, çalışan seçimi ve ölçüm teknikleri açısından analiz eder/değerlendirir.
 5. Performans değerlendirme ve maaş yönetimi, endüstri ilişkileri, işletme insan kaynaklarında bilişim teknolojisi süreçleri, çalışan seçimi ve ölçüm teknikleri bulma ve röportaj tekniklerini açıklar.
 6. İnsan kaynakları alanındaki iş ve hizmet süreçlerinde çalışanların eğitim gereksinimleri, kariyer hedefleri, özlük hakları ve ücret yönetimlerini açıklar/analiz eder/ değerlendirir.
 7. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmede eleştirel –yaratıcı düşünme, problem çözme, takım halinde çalışma becerilerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
 8. İnsan kaynakları yönetimi alanında kurum içi ve kurum dışı birimlerle takım üyesi olarak belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 9. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki iş ve hizmet sürecinde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini etkili olarak kullanır.
 10. İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili bilgileri takip etme ve meslektaşları ile iletişim kurmada, Avrupa dil portfolyosu (A2) düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) etkili kullanır.
 11. İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili iş ve hizmet üretiminde mesleki etik değerler ve sosyal sorumluluk değerlerini uygular.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları