Vize Meslek Yüksekokulu : Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Emre AKBULUT
Bologna Koordinatörü Öğr. Gör. Metin OPÇİN
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Metin OPÇİN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 30
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 411
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Bu programın amacı; muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren büroların, kurum ve kuruluşların ilgili departmanlarında görev alabilecek nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.
Tarihçe
Bu bölüm 1998-1999 akademik yılından beri eğitime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında Ön Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü Kırklareli Üniversitesi Aday Öğrenci Portalı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak Öğrenciler mezun olduktan sonra istemeleri halinde, Açıköğretim öğretim yoluyla eğitim veren fakültelerin bünyesindeki ilgili bölümlere DGS ye girmeksizin dikey geçiş yapabilir ve böylece 3. sınıftan devam ederek öğrenimlerini 4 yıllık lisans diploması ile sonuçlandırabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyıl boyunca toplam 120 AKTS alınması ve başarı ortalamasının 2,00 veya daha üzeri olması gerekmektedir. Öğrenciler 4. Yarılyılda İşletmede Mesleki Eğitim dersi almakta ve bir dönem boyunca sözleşme imzalanan meslek mensuplarının ofislerinde çalışarak eğitim almaktadır.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde işletmelerde çalışmaktadırlar. Son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Ayrıca mezunlarımız alanları ile ilgili dört yıllık bir yüksek öğrenim programını bitirdiklerinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir adayı olabildikleri gibi meslekleri ile ilgili bütün uzmanlık sınavlarına girebilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MVP18109TİCARİ MATEMATİK Zorunlu1+24
MVP18105GENEL İŞLETME Zorunlu3+04
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
MVP18107TEMEL VE TİCARET HUKUKUZorunlu3+04
MVP18101GENEL MUHASEBE-IZorunlu3+06
UNV13001GİRİŞİMCİLİK Zorunlu2+02
MYO18103GENEL EKONOMİ Zorunlu1+24
MVP18113KAMU MALİYESİ Zorunlu2+02
MVP18111BANKACILIK Zorunlu2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
MVP18102GENEL MUHASEBE-IIZorunlu3+06
MVP18104ŞİRKETLER MUHASEBESİZorunlu1+24
MVP18106VERGİ HUKUKUZorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MVP18118İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUSeçmeli2+03
MVP18122ELEKTRONİK TİCARETSeçmeli3+04
MVP18126KONAKLAMA MUHASEBESİSeçmeli2+03
MVP18134TÜRK MUHASEBE STANDARTLARISeçmeli3+04
MVP18132PARA VE SERMAYE PİYASALARISeçmeli3+04
MVP18130İŞLETME BÜTÇELERİ VE RAPORLAMASeçmeli2+02
MVP18128BORÇLAR HUKUKUSeçmeli3+04
MVP18124İSTATİSTİKSeçmeli2+02
MVP16104TİCARİ BELGELERSeçmeli2+02
MVP18108DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİSeçmeli3+04
MVP18110TARIM EKONOMİSİ VE MUHASEBESİSeçmeli2+03
MVP18112FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARISeçmeli2+02
MVP18114SİGORTACILIKSeçmeli2+02
MVP18116VERGİ TEORİSİSeçmeli2+02
MVP18120İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARISeçmeli2+03
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MVP20209MALİ TABLOLAR ANALİZİZorunlu1+24
MVP20207TÜRK VERGİ SİSTEMİZorunlu3+03
MVP20205MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu1+24
MVP20203MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu1+23
MVP20201PAKET PROGRAMLAR Zorunlu2+46
 Seçmeli DerslerSeçmeli1+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli1+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MVP20227MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli1+24
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
UNV13042KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI Seçmeli2+02
UNV13026İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli2+02
MVP20231DAVRANIŞSAL FİNANSSeçmeli3+04
MVP20229YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli2+02
MVP20225ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli1+24
MVP20223KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli2+02
MVP20221BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli1+24
MVP20219ULUSLARARASI TİCARET Seçmeli1+24
MVP20217İLETİŞİM VE EKİP ÇALIŞMASI Seçmeli2+02
MVP20215YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli1+24
MVP20213İNŞAAT MUHASEBESİ Seçmeli2+02
MVP20211FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli1+24
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
UNV18207İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZorunlu0+1818
UNV18201TÜRK DİLİZorunlu4+04
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Muhasebe fonksiyonları, muhasebe alanındaki temel kavram, kuram, ilkeleri ve standartlarını açıklar/analiz eder/değerlendirir.
 2. İşletmede ara eleman olarak bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmede; astlar, üstler ve diğer departmanlarda çalışanlarla yazılı ve sözlü etkili iletişim becerilerini uygular.
 3. Muhasebe ve finansla ilgili çağdaş bilgi-iletişim teknolojilerini kullanarak iç-dış yazışmaları yapar, bilgiyi depolar ve depolanmış bilgileri kullanır.
 4. Ekonomi ve işletme ile ilgili temel kavramları, işlevleri, ilkelerini açıklar, kavrar, ülke ekonomisi ve işletmeler açısından analiz eder/değerlendirir.
 5. Muhasebe sektörünün çalışma kurallarını belirleyen ulusal ve uluslararası mevzuat ile ilgili kavram, ilke, kanun, yönetmelik vb. normları açıklar/analiz eder/ değerlendirir.
 6. Ticarî hayatta kullanılan belge ve defterleri düzenleme ve saklama, muhasebe paket programlarını etkili olarak kullanır.
 7. Dış ticaret, İnşaat, konaklama ve seyahat hizmetleri, banka ve sigorta işlemleri, tarım ekonomisi ihtisas muhasebesi alanlarına ilişkin muhasebeleştirme yapar.
 8. Muhasebe mesleği ile ilgili hukuksal çerçeve ve uygulamalarını açıklar, ilgili mevzuatı uygulamada kullanır.
 9. Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında hem hukuki hem kavramsal bilgileri açıklar/analiz eder/değerlendirir.
 10. Tek düzen planı, muhasebe kayıtları ve dönem sonu işlemlerini ve kayıtları, kambiyo işlemleri ve kayıtlarını yaparak raporlar/sonuçlarını analiz ederek finansal tabloların analizinde kullanılan oranlar açısından değerlendirir.
 11. Alanı ile ilgili yenilikleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek Avrupa Dil Portfolyosu A2 düzeyde bir yabancı dili (İngilizce) ürün ve hizmet üretiminde uygular.
 12. Muhasebe verilerini kullanan taraflara makul düzeyde güvence sağlamak amacıyla iç ve dış denetim yapar.
 13. İşletmelerde varlık yönetimi, kaynak bulunması ve yatırım kararlarının verilmesinde kullanılan yöntemleri, finansal yatırım araçlarını, finansal bilgileri ileriye yönelik karar vermede kullanır.
 14. Kamu maliyesi, ekonomisi ve harcamalarına bağlı olarak maliyet muhasebesini, üretim ve hizmet maliyetleri gerçekleştirir ve muhasebeleştirir.
 15. Temel ve ticaret hukuku mevzuatına uygun şirket kuruluş, kapanış, devir vb. işlemleri ve bunların muhasebe kayıtlarını yapar.
 16. Türk vergi sistemini, vergi hukukunun temel kavramlarını, vergi sisteminin gerektirdiği bilgi ve belgeleri teknolojiyi kullanarak beyanname ve benzeri gerekli bildirimlerde bulunur.
 17. İşletme ile banka ve sigorta kuruluşları benzeri finansal kuruluşlar arasındaki ilişkilere bağlı olarak bu kuruluşların işleyiş süreçlerini açıklar/analiz eder.
 18. İş hayatında ve hizmet üretim süreçlerinde kriz ve stres yönetimine ilişkin sorunların çözümünde eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini uygular.
 19. Ticari matematiğin temel kavram ve işlemlerine bağlı olarak cari Hesap mutabakatı yapar/alacak ve borç ilişkilerini takip eder.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları