Vize Meslek Yüksekokulu : Emlak Ve Emlak Yönetimi

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr.Gör.FATMA BUTUŞ
Bologna Koordinatörü Öğr.Gör. MELİH MERAL
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr.Gör. NİLGÜN ŞENOL ADMEŞ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 40
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi bünyesi altında 2009 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Diploması derecesi alarak meslek elemanı ünvanı alırlar.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar: Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, İşletme,İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, İşletme Yönetimi, Tapu Kadastro (dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/tablo-2_24052017.pdf)
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Emlak sektörü ülkemizde ve dünya çapında en gelişmiş sektörler arasındadır ve iş hacmi oldukça geniş bir sektördür. İnsanların gerek yaşamlarını sürdürecekleri gerekse yatırım amaçlı kullanacakları emlaklara ihtiyaçları her zaman olacaktır. Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler;gayri menkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MYO13151GENEL EKONOMİZorunlu4+07
MVP13101GENEL MUHASEBE-IZorunlu4+06
EEY13101EMLAK İŞLETMECİLİĞİZorunlu2+27
UNV13001GİRİŞİMCİLİKZorunlu2+02
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
 Toplam AKTS30
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EEY13102TEMEL VE MESLEKİ HUKUKZorunlu2+24
EEY16104KENTSEL DÖNÜŞÜM Zorunlu2+02
EEY16106TAPU İŞLEMLERİZorunlu2+02
MAT13154TİCARİ MATEMATİKZorunlu3+06
MVP13102GENEL MUHASEBE-IIZorunlu4+06
STAJ13001YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EEY13207BİNA YÖNETİMİ VE SİTE İŞLETMECİLİĞİZorunlu4+06
EEY13203EMLAK FİNANSMANIZorunlu3+04
EEY13205EMLAK PAZARLAMAZorunlu1+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IYP13203YÖNETİM VE ORGANİZASYONSeçmeli3+04
MYO13253MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
IYP13201İSTATİSTİKSeçmeli3+04
BSD13207SİGORTACILIK UYGULAMALARISeçmeli3+04
EEY13209BELEDİYE VE İMAR MEVZUATISeçmeli3+04
EEY13211İLETİŞİM VE ETİKSeçmeli3+04
EEY13213KONUT POLİTİKASI VE ÇEVRESeçmeli3+04
IKY13215TAKIM ÇALIŞMASISeçmeli3+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ13002YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
EEY13208HARİTA KADASTRO BİLGİSİZorunlu3+03
EEY13206KENT SOSYOLOJİSİZorunlu2+03
EEY13204TAŞINMAZ HUKUKUZorunlu4+04
EEY13202EMLAK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ (EKSPERTİZ)Zorunlu2+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
PZR13206SATIŞ YÖNETİMİSeçmeli3+04
IKY13208KARİYER YÖNETİMİSeçmeli3+04
PZR13220HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMSeçmeli3+04
MYO13258SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİSeçmeli3+04
IKY13252İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+04
EEY13212ARSA,KONUT VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli3+04
EEY13210MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNERLER Seçmeli3+04
Program Yeterlilikleri
 1. Emlak ve Emlak Yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram, yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgileri açıklar/analiz eder/değerlendirir.
 2. Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde arsa üretimi, arazi ve arsa düzenlemesi, parselasyon, ifraz vb. işleri ile ilgili yasal mevzuat ve mesleki standartlara uygun olarak yürütür.
 3. Emlak yönetim, pazarlama ve teknik uygulama alanlarına ilişkin mesleki bilgi, beceri ve yeterlilikleri; hizmet üretiminde bireysel ve grup olarak görev sorumluluklarını etkin biçimde kullanır.
 4. Bilgi ve bilişim teknolojileri ile birlikte gelişmiş paket programları kullanarak, Emlak yönetim, pazarlama ve teknik uygulama alanlarındaki hizmet üretiminde etkili olarak uygular.
 5. Emlak yönetim, pazarlama ve teknik uygulama alanlarına ilişkin hizmet üretiminde etkili iletişim becerilerini uygular.
 6. Emlak yönetim, pazarlama ve teknik uygulama alanlarındaki gelişim ve değişimleri takip ederek mesleki gelişim ve gereksinimleri belirler ve bu doğrultuda kendini yeniler.
 7. Emlak yönetim, pazarlama ve teknik uygulama alanlarında insan kaynakları yönetimine ilişkin bilgilere sahip olur ve bunları çalışma ortamında uygular.
 8. Emlak sektöründe hizmet üretimine ilişkin ulusal ve uluslararası hukuk normları ile ilgili mevzuat ve meslek etiği standartlarına uygun hizmet üretir.
 9. Emlak sektöründeki yenilikleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek Avrupa Dil Portfolyosu A2 düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) ürün ve hizmet üretiminde uygular.
 10. Emlak yönetimi ve danışmanlığı ile ilgili bilgi ve verileri toplayarak depolama ve bunlara ilişkin raporlar oluşturup, ilgili yasal mevzuat doğrultusunda analiz eder/değerlendirir.
 11. Kent, konut, kentsel dönüşüm alanlarındaki kavram, kuram, yaklaşım ve modellere bağlı olarak bu alanlarda ileriye yönelik tahmin ve değerlendirmeler yaparak çözüm önerileri geliştirir
 12. Emlak yönetim, pazarlama ve teknik uygulama alanlarına yönelik ortaya çıkan kriz yönetimi, çatışma yönetimi ve stres yönetimi ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini etkili olarak uygular.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları