Vize Meslek Yüksekokulu : Sosyal Hizmetler

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Dr. Hacer AKÜLKÜ
Bologna Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Hacer AKÜLKÜ
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Kıvanç UZUN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 82
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 923
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunabilen, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyabilen, çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi bünyesi altında 2017 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler Sosyal Hizmetler Ön Lisans Diplomasına sahip olurlar. Mezun olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında ara eleman olarak çalışırlar ve sosyal tekniker ünvanı alırlar.
Kabul Koşulları
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler Programını, meslek liselerinin Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri öğrencileri TYT puan türüyle tercih edebilir
Üst Kademeye Geçiş
Sosyal Hizmetler ön lisans mezunlarımız, Sosyal Hizmet lisans bölümüne ve Sosyoloji lisans bölümüne dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabilmektedirler. Dikey geçiş yapılan bölümleri başarı ile bitiren kişiler sosyal hizmet uzmanı veya sosyolog unvanlarını alırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Sosyal hizmet eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan ara elemanlar olarak çalışırlar. Bu ara elemanlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi çeşitli grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SOH17103SOSYOLOJİYE GİRİŞZorunlu3+05
SOH17107SOSYAL HİZMETE GİRİŞZorunlu4+06
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
SOH17101PSİKOLOJİYE GİRİŞZorunlu3+05
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
SOH17105SOSYAL HİZMET KURULUŞLARIZorunlu4+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
SOH17102MESLEKİ GÖRÜŞME VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİZorunlu4+04
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
STAJ17001YAZ STAJI ( 20 İŞ GÜNÜ )Zorunlu0+04
SOH17108SOSYAL HİZMET MEVZUATIZorunlu3+05
SOH17106YOKSULLUK VE TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKAZorunlu3+03
SOH17104SOSYAL SORUNLAR Zorunlu3+04
IKY13104TEMEL HUKUKZorunlu2+04
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SOH17203SOSYAL HİZMET KURAMLARIZorunlu3+05
SOH17201SOSYAL HİZMETTE KORUMA VE BAKIM MODELLERİ Zorunlu3+05
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SOH17211İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMETSeçmeli3+04
SOH17225KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERSeçmeli3+04
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
SOH17223RAPOR YAZMA VE SUNUM TEKNİĞİ Seçmeli3+04
SOH17221HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİMSeçmeli3+04
SOH17219GÖÇ ÇALIŞMALARI VE SOSYAL HİZMETSeçmeli3+04
SOH17217TEMEL BAKIM HİZMETLERİSeçmeli3+04
SOH17215SOSYAL HİZMET ALANLARI VE TARİHİ Seçmeli3+04
SOH17213İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRESeçmeli3+04
SOH17209SOSYAL HİZMET ETİĞİSeçmeli3+04
SOH17207YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMETSeçmeli3+04
SOH17205FELSEFEYE GİRİŞSeçmeli3+04
IYP13201İSTATİSTİKSeçmeli3+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SOH17202TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu3+04
STAJ17002YAZ STAJI ( 20 İŞ GÜNÜ )Zorunlu0+04
SOH17204AİLE VE ÇOCUK SOSYAL HİZMETİ Zorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SOH17234OKUL SOSYAL HİZMETİ Seçmeli3+03
SOH17220SUÇ SOSYOLOJİSİ VE SOSYAL HİZMETSeçmeli3+04
SOH17230SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Seçmeli3+04
MYO21202TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞISeçmeli3+03
SOH20236YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMETSeçmeli3+03
SOH17232AİLE İÇİ ŞİDDET VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ Seçmeli3+04
SOH17228SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli3+03
SOH17226GÖÇ VE KENTLEŞME SORUNLARISeçmeli3+04
SOH17224SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ Seçmeli3+04
SOH17218TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMETSeçmeli3+04
SOH17216EVDE BAKIM HİZMETLERİSeçmeli3+04
SOH17214ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli3+04
SOH17212YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli3+03
SOH17210BAĞIMLILIK VE SOSYAL HİZMETSeçmeli3+04
SOH17208TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET Seçmeli3+03
SOH17206GENÇLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli3+04
Program Yeterlilikleri
 1. İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilir ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygular.
 2. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilme ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanır
 3. Sosyal hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecini açıklar/analiz eder.
 4. Sosyal hizmetin uygulama alanlarını, meslek elemanı olarak üstleneceği rolü ve sahip olduğu fonksiyonları açıklar/analiz eder.
 5. Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini hem akademik hem de meslek alanlarına ilişkin hizmet üretiminde uygular.
 6. Sosyal hizmet alanına ilişkin hizmet üretiminde mesleki etik değerlere ve ilgili mevzuata bağlı olarak hizmet üretir.
 7. Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (Sosyoloji, Psikoloji vb.) ve konu alanları ile ilgili bilgileri hizmet üretiminde kullanır.
 8. Kurumlar arası işbirliği ve eş güdümüne bağlı olarak ortak hizmet uygulamaları geliştirir.
 9. Genel sosyal hizmet bilgisini farklı sosyal hizmet alanlarında bağımsız veya ekip üyesi olarak uygular.
 10. Sosyal Hizmetin uygulama alanları ile meslek elemanı olarak üstlendiği rol ve fonksiyonlardaki gelişim ve değişimleri belirleyerek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 11. İletişim araçlarını hizmet üretimde uygular.
 12. Sosyal hizmet alanında yenilikleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek Avrupa Dil Portfolyosu A2 düzeyde bir yabancı dili (İngilizce) ürün ve hizmet üretiminde uygular.
 13. Temel hukuk kavram, kuram ve yaklaşımları ile sosyal hizmet mevzuatı açısından Türkiye'deki yürütülen sosyal hizmet politikaları, toplumsal yapısı ve sorunları analiz eder/değerlendirir.
 14. Sosyal Hizmet uygulamaları kapsamında yürütülen uygulamalarda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir, toplumsal cinsiyet kavram/kuram ve yaklaşımları açısından değerlendirir/analiz eder.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları