Pınarhisar Meslek Yüksekokulu : Bilgi Yönetimi

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr.Gör. Seda AKIN GÜRDAL
Bologna Koordinatörü Öğr.Gör. Canan ASLANYÜREK
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Seda AKIN GÜRDAL
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 20
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 612
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerineİşletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanma becerisi kazandırmak,İşletmelerde Bilgi Yönetimi kavramları ve deneyimini kazandırmak,İnternet ortamında kurumsal iletişim ve birlikte çalışma deneyimi kazandırmak,İnternet ortamında girişim ve yönetim için gerekli deneyimleri kazandırmak olarak özetlenebilir.
Tarihçe
2009-2010 Eğitim yılından beri bölümümüz eğitime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler Bilgi Yönetimi Ön Lisans Diploması derecesi alarak meslek elemanı ünvanı alırlar.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;Bilgi ve Belge Yönetimi ,İşletme ,İşletme Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri öğretmenliği.
Mezuniyet Koşulları
Programda belirlenen 120 AKTS ders karşılığında ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezun olanlar küçük, orta ve büyük işletmeler ve bunun yanında kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kurumlarda bir çok pozisyonda yönetici olarak çalışabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BYA21103PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMALARZorunlu2+24
BYA21105İNTERNET PROGRAMCILIĞI ıZorunlu4+06
BYA21107BİLGİ YÖNETİMİ VE UYGULAMALARIZorunlu3+03
MAT14151MATEMATİKZorunlu3+04
BYA21101GENEL İŞLETMEZorunlu3+05
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
 Seçmeli Ders-1Seçmeli3+03
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BLP20115YAZILIM KURULUM VE YÖNETİMİSeçmeli3+03
BYA21111MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİSeçmeli3+03
BYA21113GRAFİK UYGULAMALARISeçmeli3+03
BYA21115İŞLETİM SİSTEMLERİSeçmeli3+03
BLP20111BİLGİSAYAR DONANIMISeçmeli3+03
BYA21117BİLGİ HİZMETLERİSeçmeli3+03
BLP20117MESLEKİ TEKNİK TERİMLERSeçmeli3+03
BYA21109BÜRO YÖNETİMİSeçmeli3+03
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BYA21110İNTERNET PROGRAMCILIĞI - IIZorunlu4+06
BYA21108ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu3+03
BYA21106E-TİCARETZorunlu3+04
BYA21104OFİS UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEZorunlu2+25
BYA21102BİLGİ TOPLUMU POLİTİKASIZorunlu2+03
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+03
 Seçmeli Ders-4Seçmeli3+03
 Seçmeli Ders-5Seçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BYA21114TOPLAM KALİTE YÖNETİMİSeçmeli3+03
BYA21118İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+03
BYA21122MASAÜSTÜ YAYINCILIKSeçmeli3+03
BYA21124İŞLEM TABLOLARISeçmeli3+03
BYA21112İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMALARISeçmeli3+03
BYA21120VERİ MADENCİLİĞİ VE BİLGİ KEŞFİSeçmeli3+03
BYA21128AĞ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİSeçmeli3+03
BYA21126ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARISeçmeli2+03
BLP20120İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİSeçmeli2+03
BLP19116ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMSeçmeli2+03
BYA21116STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli3+03
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BYA21205BİLGİ OKURYAZARLIĞIZorunlu2+03
BYA21201VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİZorunlu4+07
BYA21203YÖNETİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİZorunlu3+06
BYA21207GİRİŞİMCİLİKZorunlu2+03
 Seçmeli Ders-6Seçmeli3+04
 Seçmeli Ders-7Seçmeli3+04
 Seçmeli Ders-8Seçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BYA21211VERİ TABANI VE UYGULAMALARISeçmeli3+04
BLP20209ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİSeçmeli2+03
ELN19223YAZILIM UYGULAMALARISeçmeli3+04
BYA21217PROJE PLANLAMASI VE YÖNETİMİSeçmeli3+04
ELN19229AR-GE VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARISeçmeli2+03
BYA21215YÖNETİM VE ORGANİZASYONSeçmeli3+04
BYA21209İSTATİSTİKSeçmeli3+04
BYA21221PAZARLAMA İLKELERİSeçmeli3+04
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
BYA21213MESLEKİ İNGİLİZCESeçmeli3+04
BYA21219İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli2+03
BLP19243İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUKSeçmeli2+03
BLP19227KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARISeçmeli2+03
ELN19225TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİSeçmeli2+03
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
UNV18201TÜRK DİLİZorunlu4+04
UNV18207İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZorunlu0+1818
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Bilgi yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram, yaklaşım, model ve teknikleri açıklar/analiz eder.
 2. Alanla ile ilgili hizmet üretiminde kullanılan temel yazılımların kapsam ve işleyişini bilir/uygular.
 3. Avrupa dil portfolyosu A1 düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak alandaki gelişmeleri izler/meslektaşları ile iletişim kurar.
 4. Alan ile ilgili araştırmalarda veri tabanları ve diğer araştırma kaynaklarını kullanarak kaynak araştırması yapar/sonuçlarını analiz ederek raporlaştırır.
 5. İşletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerine ilişkin eleştirel-yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini kullanarak yeni ürün-uygulamalar geliştirir.
 6. Veri tabanı uygulamaları, web tasarımı ve internet programcılığı konusunda işletmelere yönelik veri tabanı uygulamaları geliştirerek veri tabanı uygulamaları ve web tasarımı yapar.
 7. Alanında ilgili hizmet üretiminde bireysel ya da takım çalışması üyesi olarak sorumluluk alır.
 8. Alanı ile ilgili hizmet üretiminde iletişim, müşteri ilişkileri, yönetim ve organizasyona ilişkin alanlarda kurumsal sorumluluk alır.
 9. Alanı ile ilgili hizmet üretiminde proje yönetimi ve toplam kalite süreçlerine ilişkin eleştirel-yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini etkili olarak kullanır.
 10. Bilişim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 11. Alanı ile ilgili hizmet üretim süreçlerinde ve kurumsal sorumluklarını yerine getirmede ulusal ve uluslararası normlar, temel hak ve özgürlükler ve mesleki etik değerleri esas alır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları