Pınarhisar Meslek Yüksekokulu : Bilgisayar Programcılığı

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Murat ASLANYÜREK
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat ASLANYÜREK
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr.Gör. Emine ÖZDİL
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 80
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 613
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
Tarihçe
2003-2004 Eğitim yılından beri bölümümüz eğitime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan Bilgisayar Programcılığı Önlisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme
Üst Kademeye Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları durumunda Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, statistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar, Meteroloji Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği gibi alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Bölüm mezunları, Bilgisayar Programcılığı Teknikeri ünvanını alırlar. Teknis servis hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu, kurum ve kuruluşlarında istihdam edebilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BLP20103VERİ TABANI-IZorunlu4+04
BLP20101PROGRAMLAMA TEMELLERİZorunlu4+05
MAT14151MATEMATİKZorunlu3+04
BLP20107WEB PROGRAMLAMA-IZorunlu1+24
BLP20105GRAFİK VE ANİMASYONZorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BLP20111BİLGİSAYAR DONANIMISeçmeli3+03
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
MKP19109MESLEK TEKNOLOJİSİSeçmeli2+03
BLP20117MESLEKİ TEKNİK TERİMLERSeçmeli2+03
BLP20115YAZILIM KURULUM VE YÖNETİMİSeçmeli3+03
BLP20113SAYISAL ELEKTRONİKSeçmeli3+03
BLP20109OFİS YAZILIMLARISeçmeli3+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
BLP20108GÖRSEL PROGRAMLAMA-IZorunlu4+05
BLP20106WEB PROGRAMLAMA-IIZorunlu3+04
BLP20104VERİ TABANI-IIZorunlu4+05
BLP20102NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-IZorunlu3+05
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BLP20114SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİSeçmeli3+03
BLP20124YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİSeçmeli3+03
BLP20122AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİSeçmeli2+03
BLP20120İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİSeçmeli2+03
BLP20118YAZILIM MİMARİLERİSeçmeli3+03
BLP20112VERİ YAPILARISeçmeli3+03
BLP20110AĞ TEMELLERİSeçmeli3+03
BLP19116ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMSeçmeli2+03
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BLP20203İLERİ WEB PROGRAMLAMAZorunlu2+25
BLP20217MOBİL PROGRAMLAMAZorunlu2+24
BLP19201GÖRSEL PROGRAMLAMA-IIZorunlu2+25
BLP19207NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-IIZorunlu2+25
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BLP19243İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUKSeçmeli2+03
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
BLP20209ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİSeçmeli2+03
BLP20215GÖRSEL İLETİŞİMSeçmeli2+03
ELN19223YAZILIM UYGULAMALARISeçmeli3+04
ELN19225TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNTEMİSeçmeli2+03
ELN19227ROBOTİK SİSTEMLERSeçmeli3+04
ELN19229AR-GE VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARISeçmeli2+03
ELN19231YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİSeçmeli3+04
ELN19209GİRİŞİMCİLİK VE ETKİLİ İLETİŞİMSeçmeli2+03
BLP19211SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLERSeçmeli3+04
BLP19205OYUN PROGRAMLAMASeçmeli3+04
BLP19209PYTHON PROGRAMLAMASeçmeli3+04
BLP19241GÖMÜLÜ SİSTEM UYGULAMALARISeçmeli3+04
BLP19213PROJE UYGULAMALARISeçmeli3+04
BLP19221GÖRÜNTÜ İŞLEMESeçmeli3+04
BLP19223BİLGİSAYARDA KONTROL SİSTEMLERİSeçmeli3+04
BLP19225SİBER GÜVENLİKSeçmeli3+04
BLP19227KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARISeçmeli2+03
BLP19229WEB PROJESİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
BLP19237MİKROİŞLEMCİLERSeçmeli3+04
BLP19239KRİPTOLOJİ TEMELLERİSeçmeli3+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18201TÜRK DİLİZorunlu4+04
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
UNV18207İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZorunlu0+1818
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
  1. Teorik olarak bilgisayar bilimleri alanındaki kavram, kuram, yöntem ve ilkeleri açıklar-analiz eder.
  2. Yazılım, planlama ve tasarım süreç ve yöntemlerini eleştirel biçimde analiz eder-bu süreçlere uygun yazılım geliştirir.
  3. Veri tabanı tasarlama ve oluşturmaya ilişkin eleştirel-yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak sorgu kodlarını hazırlar.
  4. Yazılım sektöründe, yazılım üretim süreçlerinde ekip üyesi olarak gerekli sorumluluklarını yerine getirir.
  5. Açık kaynak kodlu işletim sistemlerini kurarak işletim sistemi araçlarını ve sistemini yönetir.
  6. Web sayfaları tasarımına ilişkin ve internet ortamında kodlama işlemlerini gerçekleştirir.
  7. Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurarak bu programlara ilişkin modülleri program üretiminde uygular.
  8. Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit ederek çözüm önerilerini geliştirir.
  9. Basit bir ağın kurulumunu yaparak ağı yönetir.
  10. Sektörde hizmet üretiminde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır.
  11. Grafik ve animasyon programlarını kullanarak web siteleri için animasyonlar geliştirir.
  12. Avrupa dil portfolyosu A1 düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak alandaki gelişmeleri izler-meslektaşları ile iletişim kurar.
  13. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını program tasarımı uygulamalarında kullanır.
  14. Belirlenen bilişim problemlerinin çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemlerini açıklar-uygular.
  15. Alanı ile ilgili değişim ve gelişimleri takip ederek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
  16. Alanı ile ilgili hizmet üretim süreçlerinde ve yazılımsal ve donanımsal işlemlerde ve kurumsal sorumluklarını yerine getirmede ulusal ve uluslararası normlar, temel hak ve özgürlükler ve mesleki etik değerleri esas alır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları