Pınarhisar Meslek Yüksekokulu : Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) -Öğretim Görevlisi Dr. Esra Büdün Aydın
Bologna Koordinatörü --Öğretim Görevlisi Dr. Esra Büdün Aydın
Bologna Koordinatör Yrd. --Öğretim Görevlisi Onur Günaydın
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 40
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 34
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programının amacı halkla ilişkiler sektörüne nitelikli çalışan kazandırmaktır.
Tarihçe
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, YÖKün 29/03/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile açılmış, 2014-2015 Akademik yılı itibarı ile öğrenci alımına başlatmıştır.
Kazanılan Derece
120 AKTSLİ program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Halkla İlişkiler ve Tanıtım önlisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖKün mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı mezunları, Açıköğretim Fakültesinin bölümleri ile ilgili lisans programlarına kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler veya Dikey Geçiş Sınavından (DGS) geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkilerdir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günü olacak şekilde zorunlu stajı (Staj Yönetmeliği gereği, staj başarı notunu elde etmek zorunludur) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı mezunlarının, etkili iletişim ve yaygın sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda, tanıtım politikaları ile birlikte aldıkları eğitimleri pratik yaşam ile buluşturmaları hedeflenmektedir. Program mezunları yalnızca halkla ilişkiler ve reklamcılık ajanslarında değil, tüketiciye ürün ve hizmet sunan, iletişimi iş odağına yerleştiren her kuruluşta, çalışma olanağı bulacaktır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HIT14103PAZARLAMA YÖNETİMİZorunlu3+07
HIT16105REKLAMCILIĞA VE TANITIMA GİRİŞZorunlu2+02
RTP14101İLETİŞİME GİRİŞZorunlu4+07
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
HIT14101İLETİŞİM HUKUKUZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HIT14106KİTLE İLETİŞİMİZorunlu3+05
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
UNV16110İNGİLİZCE -IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
STAJ14001YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
HIT17110REKLAM VE GRAFİK TASARIMZorunlu3+04
HIT14104KURUMSAL İLETİŞİMZorunlu3+05
HIT14102HALKLA İLİŞKİLERZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HIT14201MEDYA PLANLAMASIZorunlu3+03
HIT14203HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİZorunlu3+06
HIT14205İKNA EDİCİ İLETİŞİMZorunlu2+04
HIT14207REKLAMCILIKZorunlu3+05
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
HIT17221HALKLA İLİŞKİLER VE TOPLUMSeçmeli3+04
HIT14219ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİSeçmeli2+04
HIT14217MARKA YÖNETİMİSeçmeli3+04
HIT14213ETKİNLİK YÖNETİMİSeçmeli2+04
HIT14209DAVRANIŞ BİLİMLERİSeçmeli3+04
HIT14211TÜKETİCİ DAVRANIŞLARISeçmeli3+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HIT14202HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARIZorunlu3+26
HIT14204YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİZorunlu3+03
HIT14206HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞIZorunlu3+03
STAJ14002YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
HIT14208KRİZ İLETİŞİMİ VE YÖNETİMİSeçmeli3+03
HIT14210GÖRSEL KÜLTÜRSeçmeli3+03
HIT14212MEDYA SOSYOLOJİSİSeçmeli2+04
HIT14214BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMASeçmeli3+04
HIT14216REKLAM YAZARLIĞISeçmeli3+03
HIT14218MEDYA OKUR YAZARLIĞISeçmeli3+03
HIT14220HALKLA İLİŞKİLERDE ETİKSeçmeli2+04
HIT14222SOSYAL PSİKOLOJİSeçmeli3+04
Program Yeterlilikleri
  1. Alandaki kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla analiz eder/değerlendirir.
  2. Alanla ilgili içerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayıp analiz eder/raporlaştırarak değerlendirir.
  3. Alanla ilgili hizmet üretiminde ulusal ve uluslararası hukuk normları, mesleki etik değerleri ve kurumsal ve sosyal sorumluluk ilkelerini esas alır.
  4. Alanda karşılaşılan iletişim problemlerine çözüm geliştirmede eleştirel-yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanılarak etkili çözüm önerileri geliştirilir.
  5. Alandaki güncel gelişmeleri yakından takip ederek alanın temel dinamiklerindeki süreklilikleri ve değişiklileri analiz eder/değerlendirir.
  6. Alanda araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak bilgiye ulaşma, verileri toplama, veriler analiz ederek değerlendirir/değerlendirme sonuçlarını raporlaştırır.
  7. Avrupa dil portfolyosu A1 düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak alandaki gelişmeleri izler/meslektaşları ile iletişim kurar.
  8. Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarıyla birlikte tasarım, bilişim ve iletişim teknolojilerini hizmet üretim süreçlerinde etkili olarak uygular.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları