Pınarhisar Meslek Yüksekokulu : Medya Ve İletişim

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Esra BÜDÜN AYDIN
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Esra BÜDÜN AYDIN
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Onur GÜNAYDIN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 25
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 32
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı, yerel, bölgesel veya ulusal medya kuruluşlarında ve şirketlerin kurumsal iletişim departmanlarında çalışan personelin beceri düzeylerini artırmak ve aynı zamanda işgücü için gerekli eğitimi sağlamaktır.
Tarihçe
Medya ve İletişim programı, YÖKün 29/01/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile açılmış, 2016-2017 Akademik yılı itibarı ile öğrenci alımına başlatmıştır.
Kazanılan Derece
120 AKTSli program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Medya ve İletişim önlisans tekniker derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖKün mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Medya ve İletişim Programı mezunları, Açıköğretim Fakültesinin bölümleri ile ilgili lisans programlarına kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler veya Dikey Geçiş Sınavından (DGS) geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkilerdir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günü olacak şekilde zorunlu stajı (Staj Yönetmeliği gereği, staj başarı notunu elde etmek zorunludur) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Medya ve İletişim Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, medya sektörünün çeşitli aşamalarında, kurumsal iletişim ya da halkla ilişkiler birimlerinde çalışabileceklerdir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MEI16101MEDYA VE İLETİŞİMZorunlu3+07
MEI16103İLETİŞİM BECERİLERİZorunlu2+02
RTP14101İLETİŞİME GİRİŞZorunlu4+07
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
HIT14101İLETİŞİM HUKUKUZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MEI16104HABERCİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARIZorunlu3+05
MEI16106RÖPORTAJ TEKNİKLERİZorunlu3+04
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
STAJ16001YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
MEI16102TEMEL FOTOĞRAFÇILIKZorunlu3+06
BYT15106HABER TOPLAMA VE YAZMAZorunlu2+25
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BYT15203POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA Zorunlu3+05
RTP14209İLETİŞİM KURAMLARIZorunlu3+04
MEI16201HABER TÜRLERİZorunlu3+05
BYT15207MEDYA TARİHİZorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI Seçmeli1+24
RTP14219İNTERNET HABERCİLİĞİSeçmeli3+04
MEI16205MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYETSeçmeli3+04
MEI16203MEDYA SİYASET VE KÜLTÜRSeçmeli3+04
HIT14219ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİSeçmeli2+04
HIT14209DAVRANIŞ BİLİMLERİSeçmeli3+04
HIT14205İKNA EDİCİ İLETİŞİMSeçmeli2+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HIT14218MEDYA OKUR VE YAZARLIĞIZorunlu3+03
MEI16202MASAÜSTÜ YAYINCILIKZorunlu2+15
MEI16204MEDYA VE ETİKZorunlu3+03
STAJ16002YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
HIT14210GÖRSEL KÜLTÜRSeçmeli3+03
HIT14222SOSYAL PSİKOLOJİSeçmeli3+04
MEI16206ARAŞTIRMACI GAZETECİLİKSeçmeli3+04
MEI16208YENİ MEDYASeçmeli3+04
MEI16212MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİSeçmeli3+03
MEI16210FİLM ÇALIŞMALARISeçmeli3+04
Program Yeterlilikleri
 1. İletişim alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamaya dayalı kavram, yaklaşım, model ve teknikleri açıklar/analiz eder.
 2. Medya ve iletişim sektöründe iş süreçlerini planlama, organize etme ve yürütme süreçlerine uygun hizmet üretir.
 3. Yeni teknoloji ve uygulamalara hâkim olarak güncel gelişmeleri takip eder.
 4. Alanı ile ilgili projelerin yürütülmesinde bağımsız ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 5. Alanı ile ilgili hizmet üretim süreçlerinde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kanallarını uygular.
 6. Haber konusu seçme, bilgi toplama, haber kaynaklarını seçme, haber yazma, soru sorma ve baskı aşamalarını bilir/bu süreçlere uygun haber yapar.
 7. Yazılı ve görsel haber hazırlamada haberin siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutlarını eleştirel düşünmeye dayalı olarak analiz eder/değerlendirir.
 8. Medya sektörünün, yapısı, sorunları, işletme ve yönetimine ilişkin sorunları analiz eder/değerlendirir.
 9. Yazılı ve görsel basında haber, film ve program hazırlama sürecinde ulusal ve uluslararası normlar, temel hak ve özgürlükler, mesleki etik değerleri esas alır.
 10. Avrupa dil portfolyosu A1 düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) kullanarak alandaki gelişmeleri izler/meslektaşları ile iletişim kurar.
 11. Yazılı ve görsel medya alanlarında haber, film ve program hazırlama süreçlerine ilişkin kavram, teori, yaklaşım, model ve teknikleri açıklar/analiz eder/değerlendirir.
 12. Alanı ile ilgili hizmet üretim süreçlerinde kullanılan mesleki teknolojileri (kamera, vb.) ve bilgisayar yazılımlarını etkili kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları