Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu : Bilgisayar Programcılığı

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Selma BULUT
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selma BULUT
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Dr. Nadir SUBAŞI
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 60
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 613
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
Tarihçe
Kırklareli Meslek Yüksekokulu 1976-1977 Eğitim Öğretim Yılında, Milli Eğitim Bakanlığı, Yaygın Yükseköğretim Kurumu Örgün Yükseköğretim Dairesi Başkanlığına bağlı olarak eğitim-öğretime başlamıştır.3802 Sayılı Yasa ile (METEB) 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılında Yüksekokulumuzda Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama olarak açılan bölümümüz 2010-2011 eğitim öğretim yılı itibariyle Bilgisayar Programcılığı bölümü adı ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
Kabul Koşulları
Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme
Üst Kademeye Geçiş
Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Enformasyon Teknolojileri programına dikey geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlar günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Yazılım Firmaları, Bilgisayar Satış ve Teknik Destek Firmaları, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticari Kuruluşlar, İnternet Servis Sağlayıcıları, İnternet Yayıncılık Şirketleri, Radyo- Televizyon Şirketleri, Araştırma Şirketleri, Borsalar, Ulaştırma, Lojistik Firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BLP19103VERİ TABANI-IZorunlu1+23
BLP19105GRAFİK VE ANİMASYONZorunlu1+23
BLP19107WEB PROGRAMLAMA-IZorunlu1+23
BLP19109OFİS YAZILIMLARIZorunlu1+23
BLP19111BİLGİSAYAR DONANIMIZorunlu3+04
BLP19113AĞ TEMELLERİZorunlu3+04
MAT14151MATEMATİKZorunlu3+04
MKP19109MESLEK TEKNOLOJİSİZorunlu2+03
BLP19101PROGRAMLAMA TEMELLERİZorunlu1+23
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ELN19106MESLEKİ TEKNİK TERİMLERZorunlu2+03
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
BLP19116ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMZorunlu2+03
BLP19114SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİZorunlu3+04
BLP19108GÖRSEL PROGRAMLAMA-IZorunlu1+23
BLP19106WEB PROGRAMLAMA-IIZorunlu1+23
BLP19112VERİ YAPILARIZorunlu3+04
BLP19104VERİ TABANI-IIZorunlu1+23
BLP19102NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-IZorunlu2+25
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BLP19201GÖRSEL PROGRAMLAMA-IIZorunlu2+25
BLP19203İLERİ WEB PROGRAMLAMAZorunlu1+24
BLP19207NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-IIZorunlu2+25
BLP19217MOBİL PROGRAMLAMAZorunlu2+25
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BLP19233YAZILIM KURULUM VE YÖNETİMİSeçmeli3+04
BLP19237MİKROİŞLEMCİLERSeçmeli3+04
BLP19239KRİPTOLOJİ TEMELLERİSeçmeli3+04
BLP19241GÖMÜLÜ SİSTEM UYGULAMALARISeçmeli3+04
BLP19243İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUKSeçmeli2+03
BLP19245YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİSeçmeli2+03
ELN19209GİRİŞİMCİLİK VE ETKİLİ İLETİŞİMSeçmeli2+03
ELN19211BAKIM VE ONARIMSeçmeli2+03
ELN19223YAZILIM UYGULAMALARISeçmeli3+04
ELN19225TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİSeçmeli2+03
ELN19227ROBOTİK SİSTEMLERSeçmeli3+04
ELN19229AR-GE VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARISeçmeli2+03
ELN19231YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİSeçmeli3+04
BLP19235İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİSeçmeli2+03
BLP19215AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİSeçmeli2+03
BLP19229WEB PROJESİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
BLP19205OYUN PROGRAMLAMASeçmeli3+04
BLP19209PYTHON PROGRAMLAMASeçmeli3+04
BLP19211SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLERSeçmeli3+04
BLP19213PROJE UYGULAMALARISeçmeli3+04
BLP19219YAZILIM MİMARİLERİSeçmeli2+03
BLP19221GÖRÜNTÜ İŞLEMESeçmeli3+04
BLP19223BİLGİSAYARDA KONTROL SİSTEMLERİSeçmeli3+04
BLP19225SİBER GÜVENLİKSeçmeli3+04
BLP19227KALİTEGÜVENCE VE STANDARTLARISeçmeli2+03
BLP19231SAYISAL ELEKTRONİKSeçmeli3+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18201TÜRK DİLİ Zorunlu4+04
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
UNV18207İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMAZorunlu0+1818
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Teorik olarak bilgisayar bilimleri alanındaki kavram, kuram, yöntem ve ilkeleri açıklar/analiz eder.
 2. Yazılım, planlama ve tasarımını süreç ve yöntemlerini eleştirel biçimde analiz eder/bu süreçlere uygun yazılım geliştirir.
 3. Veri tabanı tasarlama ve oluşturmaya ilişkin eleştirel- yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak sorgu kodlarını hazırlar.
 4. Yazılım sektöründe, yazılım üretim süreçlerinde ekip üyesi olarak gerekli sorumluluklarını yerine getirir.
 5. Açık kaynak kodlu işletim sistemlerini kurarak işletim sistemi araçlarını ve sistemini yönetir.
 6. Web sayfaları tasarımına ilişkin ve internet ortamında kodlama işlemlerini gerçekleştirir.
 7. Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurarak bu programlara ilişkin modülleri program üretiminde uygular.
 8. Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirir.
 9. Basit bir ağın kurulumunu yaparak ağı yönetir.
 10. Sektörde hizmet üretiminde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır.
 11. Grafik ve animasyon programlarını kullanarak web siteleri için animasyonlar geliştirir.
 12. Avrupa Dil Portföyü A1 düzeyinde bir yabancı dil (İngilizce) kullanarak alanınaki gelişimleri izler/meslektaşları ile iletişim kurar.
 13. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını program tasarımı uygulamalarında kullanır.
 14. Belirlenen bilişim problemlerinin çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemlerini açıklar/uygular.
 15. Alanı ile ilgili değişim ve gelişimleri takip ederek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 16. Alanı ile ilgili hizmet üretim süreçlerinde ve yazılımsal ve donanımsal işlemlerde ve kurumsal sorumluluklarını yerine getirmede ulusal ve uluslararası normlar temel hak ve özgürlükler ve mesleki etik değerleri esas alır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları