Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu : Moda Tasarımı

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Beyza BUZOL MÜLAYİM
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Beyza BUZOL MÜLAYİM
Bologna Koordinatör Yrd. Yük.Okul.Sek. Ufuk AYAS
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 0
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Moda tasarımı programı; sanayinin büyümesine ve artan yetişmiş eleman talebine bağlı olarak Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda 2017 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Moda Tasarım Teknikeri
Kabul Koşulları
Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme (TYT)
Üst Kademeye Geçiş
Buradan mezun öğrencilerimiz DGS sınavı ile Tekstil ve Modayla alakalı lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olup ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Her türlü konfeksiyon işletmelerinde, model ve desen tasarım bürolarında çalışabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MOD18103ELYAF BİLGİSİZorunlu3+04
MOD18105RENK BİLGİSİZorunlu2+04
MOD18109MODA TARİHİ VE MODAYA YÖN VERENLERZorunlu2+04
MOD18111KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİZorunlu3+04
MOD18113KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ-IZorunlu2+24
MOD18107KUMAŞ BİLGİSİZorunlu2+24
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
MOD18101TEMEL SANAT EĞİTİMİZorunlu2+24
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MOD18110KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ-IIZorunlu2+26
MOD18106MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMAZorunlu2+03
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
MOD18112İŞLETME ORGANİZASYONUZorunlu2+02
MOD18108MODA ATÖLYESİ-IZorunlu2+46
MOD18104KUMAŞ VE BASKI DESEN TASARIMIZorunlu2+26
MOD18102MODA RESMİ-IZorunlu2+25
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MOD18207BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMAZorunlu2+24
MOD18205KONFEKSİYONDA TEKNİK TERİMLERZorunlu2+04
MOD18203MODA RESMİ-IIZorunlu2+25
MOD18201MODA ATÖLYESİ-IIZorunlu2+46
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+04
 SeçmeliDerslerSeçmeli2+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MOD19221BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMSeçmeli3+03
MOD18219İŞLETME YÖNETİMİSeçmeli2+04
MOD18217MODA EĞİLİMLERİSeçmeli3+03
MOD18215İLETİŞİM VE ETİKSeçmeli2+04
MOD18213DRAPAJSeçmeli3+03
MOD18211GİRİŞİMCİLİKSeçmeli2+04
MOD18209STİL DANIŞMANLIĞISeçmeli2+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18201TÜRK DİLİZorunlu4+04
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
UNV18207İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMAZorunlu0+1818
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Moda tasarımı ile ilgili, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgileri açıklar/ analiz edip değerlendirir.
 2. Temel sanat, temel tasarım prensiplerini, ilke, yaklaşım, model, yöntem teknikleri moda resmi çalışmalarında uygular.
 3. Moda tasarım alanındaki işletmelerde planlama, yönetim ve üretim süreçlerinde sanat ve tasarım uygulamaları ve sorunları ile ilgili uygulamalar ve sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Sanat ve tasarım alanındaki çalışmalar ilişkin tasarım eskizleri oluşturarak, tasarım ve koleksiyonlarını görsel portfolyo oluşturur.
 5. Tasarım ve üretim süreçlerinde yazılı ve sözlü etkin iletişim kurarak, aynı meslek disiplini içerisinde veya disiplinler arasında takım çalışmalarında gerekli rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
 6. Tasarım ve üretim süreçlerinde kalite standartları, çevre koruma ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun üretim ve tasarımı gerçekleştirir.
 7. Tasarım ve üretim süreçlerindeki tasarım, planlama, üretim kontrol süreçlerine ilişkin gerekli rol ve sorumluluklarını yerine getirir
 8. Moda alanında marka oluşturma ve pazarlama çalışmaları süreçlerini açıklar/ analiz edip değerlendirir.
 9. Alanında uygulamalar ve programlarda kullanmak üzere A2 düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) etkili kullanır
 10. Moda tasarımında tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar , dikim özellikleri ve kullanılacak malzemenin yapısını analiz eder/ değerlendirir.
 11. Kalıp hazırlama ve model uygulama tekniklerini uygulayabilme, Bilgisayar destekli kalıp hazırlama, tasarım programlarını kullanarak kalıp hazırlama ve model tasarımı yapar.
 12. Ürün tasarım süreçlerinde eleştirel, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları