Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Sadık TÜRKER
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇETİNKIRAN BALCI
Bologna Koordinatör Yrd. A.Gör. Ömer Osman SARI
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Kazanılan Derece
Felsefe doktoru
Kabul Koşulları
Bir Felsefe Bölümünden alınmış yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve ALES sınavından başarılı olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Doktor ünvanını alan mezunlar Doçent adayı olurlar
Mezuniyet Koşulları
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL15801BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS- 1Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS- 2Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS- 3Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS- 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FEL15821İLK İSLAM FİLOZOFLARINDA METAFİZİKSeçmeli3+06
FEL18825ADALET KAVRAMI VE TEORİLERİSeçmeli3+06
FEL18823KANT FELSEFESİNDE YARGI PROBLEMİSeçmeli3+06
FEL15819BİLİMSEL DEVRİMLER FELSEFESİSeçmeli3+06
FEL15817ÇAĞDAŞ FELSEFEDE METAFİZİK SORUNUSeçmeli3+06
FEL15815PLATON'DA "İYİ İDEASI"NIN İMKANI PROBLEMİSeçmeli3+06
FEL15813FELSEFEDE TERMİNOLOJİSeçmeli3+06
FEL15811İSLAM FELSEFESİ METİNLERİSeçmeli3+06
FEL15809DÜŞÜNCE TARİHİNDE ÜTOPYALARSeçmeli3+06
FEL15807METAFİZİK İLE BİLİM İLİŞKİSİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL18830SEMİNERZorunlu0+24
FEL15802BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IIZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS 5/ORTAK SEÇMELİ DERSSeçmeli3+05
 SEÇMELİ DERS 6Seçmeli3+05
 SEÇMELİ DERS 7Seçmeli3+05
 SEÇMELİ DERS 8Seçmeli3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FEL15820İSLAM MANTIĞINDA TASAVVUR VE TASDİKSeçmeli3+05
FEL18828AHLAK VE İKTİSATSeçmeli3+05
FEL18826SANAT ESERLERİNDE FELSEFİ PROBLEMLERSeçmeli3+05
FEL18824SEÇME FELSEFE METİNLERİSeçmeli3+05
FEL15822ORTAÇAĞ'DA BİREYLEŞME SORUNUSeçmeli3+05
FEL15816ÇAĞDAŞ EPİSDEMOLOJİ TERİMLERİSeçmeli3+05
FEL15814DESCARTES VE GEÇ DÖNEM ORTAÇAĞ FELSEFESİSeçmeli3+05
FEL15812ANALİTİK DİN FELSEFESİSeçmeli3+05
FEL15810BİLİMİN METAFİZİK TEMELLERİSeçmeli3+05
FEL15818GELENEKSEL FELSEFEDE MANTIK-MATEMATİK İLİŞKİSİSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL17855DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL15854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
FEL15852DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL15861DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FEL15863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL15862DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FEL15864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL16871DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FEL16873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL16872DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FEL16874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Felsefe alanındaki soru, sorun ve güncel durumları, farklı felsefi disiplinler, yaklaşımlar ve teorilerin terminolojisine dayalı analiz eder / değerlendirir
 2. Felsefi problemlerin nasıl öne sürülebileceği ve bu problemlere ilişkin çözümlemelerin nasıl yapılabileceğine ilişkin sistematik analiz ve temellendirmeyi farklı yöntemler kullanarak yapar.
 3. Felsefe alanındaki soru, sorun ve güncel durumları, farklı disiplin alanlarındaki yaklaşım, teorileri, kavramlara kullanarak analiz eder / temellendirir.
 4. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, farklı felsefi disiplin ve yaklaşımlara dayalı çözümlemelerini, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini kullanarak analiz eder / yeni çözümleme önerileri geliştirir.
 5. Felsefe alanındaki, soru, sorun ve güncel problemlere ilişkin bir problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, çözümlenmesi, temellendirilmesi, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını bağımsız olarak yürütür.
 6. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde araştırılması ve çözümlenmesinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 7. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 8. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 9. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlara uygun hareket eder.
 10. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 11. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları