Sosyal Bilimler Enstitüsü : Felsefe Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Sadık TÜRKER
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇETİNKIRAN BALCI
Bologna Koordinatör Yrd. A.Gör. Ömer Osman SARI
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Bölümün ihtiyaçları doğrultusunda genel olarak 4 yıllık Felsefe Bölümü mezunu olmak ve ALES sınavından başarılı olmak. İhtiyaç durumunda 4 yıllık diğer bölüm mezunları da alınabilecektir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar bir sonraki akademik derece olan doktora eğitime başvuru yapabilirler
Mezuniyet Koşulları
Bütün derslerden başarılı olarak özgün bir tez yazmak.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Kamu ve özel kuruluşlarda araştırmacı ve uzmanlık yanında üniversite ve araştırma kuruluşlarında akademik personel olmak.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL15701BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ IZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FEL15707FELSEFEDE DİL SORUNUSeçmeli3+06
FEL15719İLK FİLOZOFLARIN DOĞA ANLAYIŞLARISeçmeli3+06
FEL15715FELSEFENİN TEMEL KAVRAMLARISeçmeli3+06
FEL18731CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİSeçmeli3+06
FEL18729KANT’IN ESTETİK ANLAYIŞISeçmeli3+06
FEL18727KLASİK METİNLERDE MODERN YORUMLARSeçmeli3+06
FEL15725BİLİM FELSEFESİ SORUNLARISeçmeli3+06
FEL15721ORTAÇAĞ FELSEFESİNDE YENİÇAĞI HAZIRLAYAN GELİŞMELERSeçmeli3+06
FEL15709FELSEFE VE BİLİMSeçmeli3+06
FEL15711ESKİÇAĞ FİLOZOFLARINDA BİLGİ SORUNUSeçmeli3+06
FEL15723KANT'IN AHLAK FELSEFESİSeçmeli3+06
FEL15717TÜRK İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞSeçmeli3+06
FEL15713MEŞŞAİ FELSEFESİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL18734SEMİNERZorunlu0+24
FEL15702BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IIZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 5 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+05
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+05
 Seçmeli Ders 7Seçmeli3+05
 Seçmeli Ders 8Seçmeli3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FEL15726ARİSTOTELESÇİ VARLIK TERMİNOLOJİSİSeçmeli3+05
FEL18732SPİNOZA OKUMALARISeçmeli3+05
FEL18730İNGİLİZ SİYASET FELSEFESİSeçmeli3+05
FEL18728TRANSHÜMANİZMSeçmeli3+05
FEL15724İSLAM FELSEFESİNDE VARLIK SORUNUSeçmeli3+05
FEL15722FELSEFE TARİHİNDE PLATON VE PLATONCULUKSeçmeli3+05
FEL15720İNGİLİZ EMPİRİZMİSeçmeli3+05
FEL15718MODERN FİLOZOFLARIN DOĞA ANLAYIŞLARISeçmeli3+05
FEL15716BİLGİ FELSEFESİSeçmeli3+05
FEL15714ANTİKÇAĞ RÖLATİVİZMİSeçmeli3+05
FEL15712SİYASET FELSEFESİ SORUNLARISeçmeli3+05
FEL15710FELSEFEDE SİSTEM VE YÖNTEMSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL15751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FEL15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FEL16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FEL16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Felsefe alanındaki soru, sorun ve güncel durumları, farklı felsefi disiplinler, kavram, yaklaşım ve teorileri kullanarak analiz eder / değerlendirir.
 2. Felsefe alanındaki soru, sorun ve güncel durumları, farklı disiplin alanlarındaki yaklaşım, teorileri, kavramlara kullanarak analiz eder / temellendirir.
 3. Felsefi problemlerin nasıl öne sürülebileceği ve bu problemlere ilişkin çözümlemelerin nasıl yapılabileceğine ilişkin sistematik analiz ve temellendirmeyi farklı yöntemler kullanarak yapar.
 4. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, farklı felsefi disiplin ve yaklaşımlara dayalı çözümlemelerini, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini kullanarak analiz eder.
 5. Felsefe alanındaki, soru, sorun ve güncel problemelere ilişkin bir problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, çözümlenmesi, temellendirilmesi, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını yürütür.
 6. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde araştırılması ve çözümlenmesinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 7. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 8. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 9. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlara uygun hareket eder.
 10. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 11. Felsefe alanındaki farklı soru, sorun ve güncel durumların, araştırılması ve çözümlenmesinde alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları