Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç.Dr. Faruk DOĞAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Olcay TURAN
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yahya KOÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 222
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Öğrencilerin kuramsal ve yöntemsel konularda ve tarih araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamak
Tarihçe
Programımız 2010-2011 Öğretim yılından beri öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Bir lisans diplomasına sahip olmak ve ALES sınavından başarılı olmak
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar bir sonraki akademik derece olan doktora eğitime başvuru yapabilirler
Mezuniyet Koşulları
Bütün derslerden başarılı olarak özgün bir tez yazmak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Kamu ve özel kuruluşlarda araştırmacı ve uzmanlık yanında üniversite ve araştırma kuruluşlarında akademik personel olmak
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15701TARİH METODOLOJİSİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TAR15703SELÇUKLU SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15723TÜRK BASIN TARİHİSeçmeli3+06
TAR17737TÜRK KÜLTÜR TARİHİSeçmeli3+06
TAR17735TARİH VE SİNEMASeçmeli3+06
TAR17733İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİSeçmeli3+06
TAR15731OSMANLICASeçmeli3+06
TAR15729ROMA TARİHİSeçmeli3+06
TAR15727ESKİ ANADOLU TARİHİSeçmeli3+06
TAR1572519. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİSeçmeli3+06
TAR15719İSLAM TARİHİSeçmeli3+06
TAR15705XIV-XVII. YÜZYIL OSMANLI SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15707OSMANLI DEVLET TEŞKİLATISeçmeli3+06
TAR15709YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15711YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİSeçmeli3+06
TAR15713MİLLİ MÜCADELE TARİHİSeçmeli3+06
TAR21715TÜRK DIŞ POLİTİKASISeçmeli3+06
TAR15717İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİSeçmeli3+06
TAR15721TÜRK MODERNLEŞME TARİHİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15704SEMİNERZorunlu0+23
TAR15702TARİH YAZIMIZorunlu3+03
 Seçmeli Ders 5 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 7Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 8Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TAR15730ESKİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15734OSMANLI PALEOGRAFYASISeçmeli3+06
TAR15732BİZANS TARİHİSeçmeli3+06
TAR15728CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
TAR15726XX. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİSeçmeli3+06
TAR15724OSMANLI SOSYAL TARİHİSeçmeli3+06
TAR15722TÜRK YENİLEŞME HAREKETLERİSeçmeli3+06
TAR15720OSMANLI İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
TAR15718TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15716İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİSeçmeli3+06
TAR15714YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15712ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15710ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15708XVIII-XX. YÜZYIL OSMANLI SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15706ANADOLU SELÇUKLU TARİHİSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TAR15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TAR16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Tarihsel olay, olgu ve sorunlar üzerinde kullanılan kuramsal ve metodolojik bilgileri açıklar.
 2. Tarih alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal bilgi ve becerileri, tarihsel olay, olgu ve sorunları analiz ve değerlendirmede uygular.
 3. Tarih alanı ile ilgili olay, olgu ve sorunların, anlaşılması ve analizinde sosyal bilimlerde benimsenen başlıca araştırma yöntemlerini uygular.
 4. Belirli dönemlerdeki tarihsel olay ve olguları çoklu perspektif bağlamında sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel açılardan analiz eder
 5. Tarihi belge ve metinleri incelemede eski dillerden (Osmanlı Türkçesi) matbu ve diğer yazı türlerine (rika, divani vd.) dayalı metinleri ileri düzeyde okuma ve yazma becerilerini kullanarak analiz eder.
 6. Tarihsel olay, olgu, belge ve dokümanların incelemesinde ve alanla ilgili literatürü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) etkili olarak kullanır.
 7. Tarih alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini alan araştırmalarında kullanır.
 8. Programda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, tarihsel olay, olgu ve sorunların eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesinde kullanır.
 9. Tarih literatüründeki güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 10. Tarih alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması, yazılı metin haline getirilmesi (tez) ve duyurulması aşamalarında, bilimsel ve mesleki etik değerleri/kriterleri uygular.
 11. Tarih alanıyla ilgili, süreci ve içeriği belirlenmiş bilimsel çalışmalarda bağımsız olarak çalışır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları