Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç.Dr. Faruk DOĞAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Olcay TURAN
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yahya KOÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 222
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Öğrencilerin teorik ve metodolojik konularda ve tarihsel araştırmalarda mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak akademik ve entelektüel bir ortam sağlamak
Tarihçe
Programımız 2012-2013 öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır
Kazanılan Derece
Tarih doktoru
Kabul Koşulları
En az bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak ve ALES sınavından başarılı olmak
Üst Kademeye Geçiş
Doktor ünvanını alan mezunlar Doçent adayı olurlar
Mezuniyet Koşulları
Bütün derslerden başarılı olarak özgün bir tez yazmak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Kamu ve özel kuruluşlarda araştırmacı ve uzmanlık yanında üniversite ve araştırma kuruluşlarında akademik personel olmak
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15801ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TAR15803İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15833HELEN MEDENİYETİSeçmeli3+06
TAR15831ESKİ DOĞU TARİHİSeçmeli3+06
TAR15829TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
TAR15827TÜRK EĞİTİM TARİHİSeçmeli3+06
TAR15825TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR TARİHİSeçmeli3+06
TAR15823MİLLİ MÜCADELE TARİHİSeçmeli3+06
TAR15821NUTUK İNCELEMELERİSeçmeli3+06
TAR1581719. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİSeçmeli3+06
TAR15815ORTAÇAĞ SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15813OSMANLI TARİHSEL COĞRAFYASISeçmeli3+06
TAR15811OSMANLI İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
TAR15809ARŞİV SEMİNERİSeçmeli3+06
TAR15807YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15805ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15819YENİÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15804SEMİNERZorunlu0+23
TAR15802TARİH FELSEFESİZorunlu3+09
 Seçmeli Ders 5 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 7Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TAR15822TÜRK MODERNLEŞME TARİHİSeçmeli3+06
TAR15824MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR HAREKETLERİSeçmeli3+06
TAR15814OSMANLI SOSYAL TARİHİSeçmeli3+06
TAR15826YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15828KURTULUŞ SAVAŞININ İKTİSADİ VE MALİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15830MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ SOSYAL TARİHİSeçmeli3+06
TAR15832TÜRK DEMOKRASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15834ESKİ BATI TARİHİSeçmeli3+06
TAR15836ROMA MEDENİYETİSeçmeli3+06
TAR15818SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİSeçmeli3+06
TAR15816ŞEHİR TARİHİSeçmeli3+06
TAR15812OSMANLI TARİH YAZIMISeçmeli3+06
TAR15810TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15808YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15806HAÇLI SEFERLERİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15820IRAK KİRMAN SURİYE SELÇUKLULARI TARİHİSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR17855DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15852DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TAR15854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15861DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TAR15863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15862DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TAR15864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR16871DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TAR16873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR16872DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TAR16874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Tarihsel olay, olgu ve sorunların incelenip analiz edilmesinde kullanılan kuramsal ve metodolojik bilgileri açıklar.
 2. Tarih alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal bilgi ve becerileri, tarihsel olay, olgu ve sorunları analiz ve değerlendirmede uygular.
 3. Tarih alanı ile ilgili olay, olgu ve sorunların, anlaşılması ve analizinde sosyal bilimlerde benimsenen başlıca araştırma yöntemlerini uygular.
 4. Belirli dönemlerdeki tarihsel olay ve olguları disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel açılardan analiz eder.
 5. Tarihi belge ve metinleri incelemede eski dillerden (Osmanlı Türkçesi) matbu ve diğer yazı türlerine (rika, divani vd.) dayalı metinleri ileri düzeyde okuma ve yazma becerilerini kullanarak analiz eder.
 6. Tarih alanı ile ilgili bilimsel makaleyi/projeyi ulusal ve/veya uluslararası bilimsel yayınlarda yayınlar.
 7. Tarihsel olay, olgu, belgelerin incelemesinde bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanır.
 8. Tarih alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini alan araştırmalarında ve proje/tez üretiminde kullanır.
 9. Programda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, tarihsel olay, olgu ve sorunların eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesinde kullanır.
 10. Tarih literatüründeki güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 11. Tarih alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması, yazılı metin haline getirilmesi (tez) ve duyurulması aşamalarında, bilimsel ve mesleki etik değerleri/kriterleri uygular.
 12. Tarih alanıyla ilgili, süreci ve içeriği belirlenmiş bilimsel çalışmalarda bağımsız olarak çalışır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları