Sosyal Bilimler Enstitüsü : İktisat Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Ünal ÇAĞLAR
Bologna Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Canan Özge EĞRİ
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Onur KOÇAŞLI
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 5
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 311
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı; dünyayı, makro ve mikro düzeyde, iktisadi bakış açısıyla okuyabilen, uzmanlık alanları belirlenmiş, başarılı akademisyenler yetiştirmektir.
Tarihçe
İktisat doktora programı, 2016-2017 akademik yılı, güz döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat alanında Doktora derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Bir lisans veya yüksek lisans diploması, (ilanda istenildiği belirtildiği durumlarda) yabancı dil sınav puanı ve ALES puanı gerekir.
Üst Kademeye Geçiş
Eğitim sistemimizde doktora sonrası herhangi bir basamak bulunmamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek,hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
İktisat doktora derecesi olan bilim insanları kamu kurumları ve özel sektör bünyesinde üst düzey pozisyonlarda istihdam edilmenin yanı sıra bu tip kurumlara bağımsız danışmanlık da yapabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT16813BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+07
IKT15801İLERİ MİKRO EKONOMİZorunlu3+09
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IKT15803EKONOMETRİK ANALİZSeçmeli3+07
IKT15809DÜNYA EKONOMİSİ VE GÜNCEL EKONOMİK SORUNLARISeçmeli3+07
IKT20811FİNANS TARİHİSeçmeli3+07
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT15804SEMİNERZorunlu0+23
IKT15802İLERİ MAKRO EKONOMİZorunlu3+09
 Seçmeli Ders 3 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IKT20818SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİSeçmeli3+06
IKT20816ORTADOĞUDA ORDU, DEVLET VE EKONOMİSeçmeli3+06
IKT15816KÜRESELLEŞME VE BÖLGESELLEŞMESeçmeli3+06
IKT15814KRİZ TEORİLERİSeçmeli3+06
IKT15810ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARSeçmeli3+06
IKT15808TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT17855DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT15852DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
IKT15854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT15861DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
IKT15863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT15862DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
IKT15864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT15871DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
IKT15873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT15872DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
IKT15874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. İktisat alanındaki olay, olgu, sorun ve güncel durumları, alanın kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerine dayalı analiz eder / değerlendirir.
 2. İktisat ulusal ve uluslararası iktisadi politikalar ve model örneklerine ilişkin nitel ve nicel verilere dayalı analiz raporları hazırlayarak çözüm önerileri geliştirir.
 3. İktisat alanına ilişkin veri analizinde; matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarına dayalı iktisadi süreçleri analiz eder/ geleceğe ilişkin değerlendirme ve yordama raporları geliştirir.
 4. İktisat alanına yönelik bir problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını bağımsız olarak yürütür.
 5. İktisat alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili kullanır.
 6. İktisat alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinin aktarımında, etkili iletişim becerilerini kullanır.
 7. İktisat alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. İktisat alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri / yazılımları etkili kullanır.
 9. İktisat alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder
 10. İktisat alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 11. İktisat alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikalara ilişkin literatürü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları