Sosyal Bilimler Enstitüsü : İktisat Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Ünal ÇAĞLAR
Bologna Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Canan Özge EĞRİ
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Onur KOÇAŞLI
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) İstenmemektedir.
Programın ISCED Kodu 311
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Bu programın amacı; öğrencilere, lisans eğitimi sonrasında daha derin ekonomik perspektif kazandırmaktır. Bununla birlikte, eğitimin en üst basamağı olan doktora için önemli bir hazırlık aşaması sunmaktır.
Tarihçe
İktisat Bölümü 2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
İktisat yüksek lisans mezunu
Kabul Koşulları
Öğrenciler, öncelikle ALES'te, ardından yazılı ve sözlü, akademik sınavda başarılı olmalıdırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında üçüncü düzey (doktora) programlara başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları bölümünde belirtilen maddeler geçerlidir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
TC Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Finans Kuruluşları, Denetim Kurumları gibi kurum, kuruluş ve şirket bölümlerinde öğrencilerin iş bulabilme olanakları bulunmaktadır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT15703MAKRO EKONOMİK ANALİZ - IZorunlu3+06
IKT15701MİKRO EKONOMİK ANALİZ - IZorunlu3+06
IKT15711ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE METODOLOJİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IKT15707İKTİSADİ SİSTEMLERSeçmeli3+06
IKT20731UYGULAMALI PANEL VERİ ANALİZİSeçmeli3+06
IKT20729OYUN TEORİSİSeçmeli3+06
IKT20727ORTADOĞU EKONOMİ POLİTİĞİSeçmeli3+06
IKT20725KURUMSAL İKTİSATSeçmeli3+06
IKT20723İKTİSAT VE TOPLUMSeçmeli3+06
IKT15717SERMAYE PİYASASI VE BORSASeçmeli3+06
IKT15705TÜRK İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
IKT15715BÜYÜME TEORİSİSeçmeli3+06
IKT15721BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ TOPLUMUSeçmeli3+06
IKT15713UYGULAMALI EKONOMETRİ -ISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT20702MİKRO EKONOMİK ANALİZ IIZorunlu3+05
IKT20704MAKRO EKONOMİK ANALİZ IIZorunlu3+05
IKT20706SEMİNERZorunlu0+22
 Seçmeli Ders 3 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IKT15718UYGULAMALI EKONOMETRİ IISeçmeli3+06
IKT20712İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİSeçmeli3+06
IKT20716KÜRESELLEŞME VE DÜNYA EKONOMİSİSeçmeli3+06
IKT20720TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİSeçmeli3+06
IKT20722GÜNCEL EKONOMİK GÖSTERGELERSeçmeli3+06
IKT20724ÇAĞDAŞ PARA TEORİSİ VE POLİTİKASISeçmeli3+06
IKT20726TÜRK İKTİSAT DÜŞÜNCESİSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT15751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
IKT15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKT16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
IKT16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. İktisat alanındaki olay, olgu, sorun ve güncel durumları, alanın kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerine dayalı analiz eder.
 2. İktisat ulusal ve uluslararası iktisadi politikalar ve model örneklerini ilişkin nitel ve nicel verilere dayalı analiz eder.
 3. İktisat alanına ilişkin veri analizinde; matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarına dayalı iktisadi süreçleri analiz eder.
 4. İktisat alanına yönelik bir problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını yürütür.
 5. İktisat alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili kullanır.
 6. İktisat alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinin aktarımında, etkili iletişim becerilerini kullanır
 7. İktisat alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. İktisat alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri / yazılımları etkili kullanır
 9. İktisat alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 10. İktisat alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 11. İktisat alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikalara ilişkin literatürü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları