Sosyal Bilimler Enstitüsü : Yönetim Ekonomisi (İö) Tezsiz Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Ünal ÇAĞLAR
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Canan Özge EĞRİ
Bologna Koordinatör Yrd. A.Gör. İbrahim Onur KOÇAŞLI
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Kazanılan Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
YET18701MAKRO İKTİSATZorunlu3+06
YET18703YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSZorunlu3+06
YET18707MİKRO EKONOMİZorunlu3+06
YET18705GİRİŞİMCİLİKZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
YET18709EKONOMETRİ-ISeçmeli3+06
YET18711TÜRKİYE EKONOMİSİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
YET18702ULUSLARARASI İKTİSATZorunlu3+06
YET18704ULUSLARARASI FİNANSZorunlu3+06
YET18706FİNANSAL PİYASALARZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
YET18708EKONOMETRİ-IISeçmeli3+06
YET18710DÜNYA EKONOMİSİSeçmeli3+06
YET18712ARAŞTIRMA TEKNİKLERİSeçmeli3+06
YET18714MAKROEKONOMİK PERFORMANS ANALİZİSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
 1. Yönetim alanındaki olay, olgu, sorun ve güncel durumları, alanın kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerine dayalı analiz eder.
 2. Yönetim ulusal ve uluslararası iktisadi politikalar ve model örneklerini ilişkin nitel ve nicel verilere dayalı analiz eder.
 3. Yöntim alanına ilişkin veri analizinde; matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarına dayalı iktisadi süreçleri analiz eder.
 4. Yönetim alanına yönelik bir problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını yürütür.
 5. Yönetim alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili kullanır.
 6. Yönetim alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinin aktarımında, etkili iletişim becerilerini kullanır
 7. Yönetim alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Yönetim alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri / yazılımları etkili kullanır
 9. Yönetim alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 10. Yönetim alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikalara ilişkin literatürü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 11. Yönetim alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikalara ilişkin literatürü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları