Sosyal Bilimler Enstitüsü : Finansal Ekonomi (İö) Tezsiz Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Ünal ÇAĞLAR
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Canan Özge EĞRİ
Bologna Koordinatör Yrd. A.Gör. İbrahim Onur KOÇAŞLI
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Kazanılan Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FET18701FİNANSIN TEMEL KAVRAMLARIZorunlu3+06
FET18703PARA-BANKAZorunlu3+06
FET18705FİNANSÇILAR İÇİ MAKRO İKTİSATZorunlu3+06
FET18707MİKRO İKTİSATZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FET18709EKONOMETRİ-ISeçmeli3+06
FET18711ULUSLARARASI İKTİSATSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FET18704ULUSLARARASI EMTİA VE TÜREV PİYASALARIZorunlu3+06
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
FET18702ULUSLARARASI FİNANSZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
FET18706KÜRESELLEŞME VE FİNANSAL PİYASALARSeçmeli3+06
FET18710EKONOMETRİ-IISeçmeli3+06
FET18712MAKROEKONOMİK PERFORMANS ANALİZİSeçmeli3+06
FET18714FİNANSAL PİYASALARSeçmeli3+06
FET18708FİNANSAL KRİZLER VE DÜZENLEMELERSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
  1. Finansal ekonomi alanındaki olay, olgu, sorun ve güncel durumları, finans ve ekonomi alanlarına ait kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerine dayalı analiz eder.
  2. Ulusal ve uluslararası finansal politikalar ve model örneklerini nitel ve nicel verilere dayalı analiz eder.
  3. Finansal ekonomi alanına ilişkin veri analizinde; matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarına dayalı finansal süreçleri analiz eder.
  4. Finansal ekonomi alanına yönelik bir problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını yürütür.
  5. Finansal ekonomi alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili kullanır.
  6. Finansal ekonomi alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinin aktarımında, etkili iletişim becerilerini kullanır.
  7. Finansal ekonomi alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
  8. Finansal ekonomi alanındaki olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri / yazılımları etkili kullanır.
  9. Finansal ekonomi alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
  10. Finansal ekonomi alanındaki ulusal ve uluslararası olay, olgu, sorun, güncel durum ve politikaların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları