Sosyal Bilimler Enstitüsü : İşletme Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK
Bologna Koordinatörü Doç.Dr. Yasin ÇAKIREL
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Damla Çevik AKA
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 41
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Öğrencilerine İşletme Anabilim Dalının alt dallarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirme imkanı sağlayan İşletme Yüksek Lisans programı, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler veya Ticaret Hukuku alanlarında bilimsel araştırma sürecini izleyerek veri toplayan, analiz eden, yorumlayıp önerilerde bulunabilen, bilimsel yeniliklere ve birikime katkı sağlayabilecek araştırmacılar ve bilimsel çalışmaları takip eden yenilikçi, çağdaş ve girişimci yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Tarihçe
İşletme tezli yüksek lisans programı, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2011 yılından itibaren yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerektirmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Kontenjan tablosunda belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adayların başvuruları iptal edilecektir. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü için başvuru yapan ve başvuru kriterlerini sağlayan tüm adaylar bilim ve mülakat sınavlarına alınır. Bilim ve/veya mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden(120 AKTS karşılığı) geçmek ve tez yazarak başarılı olması gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Program mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük, bankacılık, denetmenlik, mali müşavirlik, finansal danışmanlık, pazarlama sorumlusu/müdürü, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacısı, insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevlerde çalışabilme imkanına sahiptirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL15703MESLEK HUKUKU VE MUHASEBE STANDARTLARIZorunlu3+06
ISL15701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ISL15705ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCELERİSeçmeli3+06
ISL23723MODERN İMALAT SİSTEMLERİ VE STRATEJİLERİSeçmeli3+06
ISL20735PAZARLAMA İLETİŞİMİSeçmeli3+06
ISL20733VERİ MADENCİLİĞİSeçmeli3+06
ISL15731TÜRK FİNANSAL SİSTEMİNİN ANALİZİSeçmeli3+06
ISL15729STRATEJİK MARKA YÖNETİMİSeçmeli3+06
ISL15727STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİSeçmeli3+06
ISL15725FİNANSAL MUHASEBESeçmeli3+06
ISL15717YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİSeçmeli3+06
ISL15715STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli3+06
ISL15713PAZARLAMA ARAŞTIRMASISeçmeli3+06
ISL15709PAZARLAMADA GÜNCEL KONULARSeçmeli3+06
ISL15707STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+06
ISL15721İSTATİSTİKSEL KARAR VERME TEKNİKLERİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL15706SEMİNERZorunlu0+23
ISL15704FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMSAL YAPIZorunlu3+06
ISL15702KALİTATİF VE KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 4 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+05
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+05
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ISL23738İŞLETME YÖNETİMİNDE MALİYET ANALİZLERİSeçmeli3+05
ISL15722İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİMSeçmeli3+05
ISL15724TÜRKİYEDE PAZARLAMA UYGULAMALARISeçmeli3+05
ISL15726TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN ANALİZİSeçmeli3+05
ISL15728ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VEANALİZSeçmeli3+05
ISL20730SOSYAL PAZARLAMASeçmeli3+05
ISL20732DİJİTAL PAZARLAMASeçmeli3+05
ISL20734İŞ ANALİTİĞİNDE MATEMATİK MODELLERSeçmeli3+05
ISL20736ZAMAN SERİLERİ ANALİZİSeçmeli3+05
ISL23740SÜREKLİ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİSeçmeli3+05
ISL15720AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMSeçmeli3+05
ISL15718TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ANALİZİSeçmeli3+05
ISL15716ULUSLARARASI PAZARLAMASeçmeli3+05
ISL15714KOBİLER VE GİRİŞİMCİLİKSeçmeli3+05
ISL15712TİCARİ İŞLETME HUKUKUSeçmeli3+05
ISL15710FİNANSAL YATIRIM YÖNETİMİSeçmeli3+05
ISL15708HİZMET PAZARLAMASISeçmeli3+05
ISL23742MALİ TABLOLAR ANALİZİSeçmeli3+05
ISL23744MUHASEBE VE DENETİMSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL15751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ISL15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ISL16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
  1. İşletme alanındaki olay, olgu, durum ve sorunları, alanın kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerine dayalı analiz eder.
  2. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve güncel sorunlarına yönelik nitel ve nicel verilere dayalı analiz eder
  3. İşletme alanında yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlara ilişkin bir problemi belirleme, problemi tanımlama, uygun yöntem ve araçlarla verileri toplama, toplanan verileri analiz ederek yorumlama, raporlama ve başkalarına aktarma süreçlerini yürütür.
  4. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili uygular.
  5. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde etkili iletişim becerilerini uygular.
  6. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş ve karar süreçlerinde farklı alanlarla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
  7. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır.
  8. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
  9. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
  10. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarına ilişkin alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları