Sosyal Bilimler Enstitüsü : İşletme Yüksek Lisans Tezsiz(İö)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Gülnur ETİ İÇLİ
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÇAKIREL
Bologna Koordinatör Yrd. A.Gör. Damla ÇEVİK AKA
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
2017 yılında kurulan programa 2017-2018 öğretim yılından bu yana öğrenci alınmaktadır
Kazanılan Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerektirmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Programa başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IST18701İŞLETMEZorunlu3+06
IST17709FİNANSAL MUHASEBEZorunlu3+06
IST18703PAZARLAMA YÖNETİMİZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IST18713MALİYET YÖNETİMİSeçmeli3+06
IST18721MARKA YÖNETİMİSeçmeli3+06
IST18719PERAKENDECİLİKSeçmeli3+06
IST18717ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeli3+06
IST18715ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARISeçmeli3+06
IST18709PAZARLAMA İLETİŞİMİSeçmeli3+06
IST18705BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
IST18707SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİSeçmeli3+06
IST18711MALİ ANALİZ TEKNİKLERİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IST17708FİNANSAL YÖNETİMZorunlu3+06
IST18702İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZorunlu3+06
IST18704TÜKETİCİ DAVRANIŞIZorunlu3+06
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
IST17718STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli3+06
IST17730HİZMET PAZARLAMASISeçmeli3+06
IST17732ULUSLARARASI PAZARLAMASeçmeli3+06
IST17736PAZARLAMA ARAŞTIRMASISeçmeli3+06
IST17738SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
IST18706ENVANTER VE DEĞERLEMESeçmeli3+06
IST18708DENETİMSeçmeli3+06
IST18710ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARISeçmeli3+06
IST18712İNTERNETTE PAZARLAMASeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları