Sosyal Bilimler Enstitüsü : Türk Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans(Tezli)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç.Dr. Ali KURT
Bologna Koordinatörü Doç.Dr. Ali KURT
Bologna Koordinatör Yrd. A.Gör. Hakkı ÖZKAYA
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2011-2012 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Halk Bilimi ve Dil Bilimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında üçüncü düzey (doktora) programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları bölümündeki koşullar mezun olmak için yeterlidir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, editörlük, redaktörlük, sözlükçülük vb. alanlarda çalışabilir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TDE15701BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI-IZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TDE15705MUKAYESELİ DİVAN ŞİİRİ ŞERHİ-ISeçmeli3+06
TDE20727SÖZ DİZİMİ İNCELEMELERİSeçmeli3+06
TDE20749ŞİİR İNCELEMELERİ ISeçmeli3+06
TDE20769BELAGAT-ISeçmeli3+06
TDE20767TÜRK İNANIŞ VE DÜŞÜNÜŞ KALIPLARI İNCELEMELERİSeçmeli3+06
TDE20765EFSANE VE MASAL ARAŞTIRMALARISeçmeli3+06
TDE20763CÖNK VE MECMUA ARAŞTIRMALARISeçmeli3+06
TDE20761HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI ISeçmeli3+06
TDE20759TANZİMAT SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİSeçmeli3+06
TDE20757EDEBİYAT AKIMLARISeçmeli3+06
TDE20755YENİ TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASISeçmeli3+06
TDE20747TÜRK TENKİT TARİHİ ISeçmeli3+06
TDE20745KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF-ISeçmeli3+06
TDE20743SES BİLİMİ İNCELEMELERİSeçmeli3+06
TDE20741BİÇİM BİLİMİ İNCELEMELERİSeçmeli3+06
TDE20737ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİSeçmeli3+06
TDE15707ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ ÇALIŞMALARI-ISeçmeli3+06
TDE15709YENİ TÜRK EDEBİYATINDA DEVİRLER VE NESİLLERSeçmeli3+06
TDE15711TÜRK EDEBİYATINDA POSTMODERNİZMİN GÖRÜNÜMÜSeçmeli3+06
TDE15713DİL BİLİMİ ARAŞTIRMALARI-ISeçmeli3+06
TDE15719METİN SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI-ISeçmeli3+06
TDE15721TÜRK DESTANLARISeçmeli3+06
TDE15723AŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİSeçmeli3+06
TDE20703METİN NEŞRİ VE PROBLEMLERİ-ISeçmeli3+06
TDE20729KÖKTÜRKÇE METİN İNCELEMELERİ Seçmeli3+06
TDE20731ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ Seçmeli3+06
TDE20733ESKİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli3+06
TDE20735İLERİ OSMANLICA-I Seçmeli3+06
TDE15725II. YENİ ŞİİRİ VE MODERNİZMSeçmeli3+06
TDE20739SÖZLÜK BİLİMİ İNCELEMELERİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TDE15702BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI-IIZorunlu3+06
TDE20706SEMİNERZorunlu0+24
 SEÇMELİ DERS-5 / ORTAK SEÇMELİ DERSSeçmeli3+05
 SEÇMELİ DERS-6Seçmeli3+05
 SEÇMELİ DERS-7Seçmeli3+05
 SEÇMELİ DERS-8Seçmeli3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TDE20742DİL POLİTİKALARISeçmeli3+05
TDE20744AĞIZ ARAŞTIRMALARISeçmeli3+05
TDE20746OĞUZ TÜRKÇESİSeçmeli3+05
TDE20748KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF IISeçmeli3+05
TDE20750EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİSİSeçmeli3+05
TDE20756EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİSeçmeli3+05
TDE20758SÜRELİ YAYINLARLA YENİ TÜRK EDEBİYATISeçmeli3+05
TDE20760MEŞRUTİYET SONRASI EDEBİYAT VE DÜŞÜNCE HAREKETLERİSeçmeli3+05
TDE20762ŞİİR İNCELEMELERİ IISeçmeli3+05
TDE20764TÜRK TENKİT TARİHİ IISeçmeli3+05
TDE20766HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI IISeçmeli3+05
TDE20768DEDE KORKUT ARAŞTIRMALARISeçmeli3+05
TDE20772ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARISeçmeli3+05
TDE20774KÜLTÜR EKONOMİSİ VE YÖNETİMİSeçmeli3+05
TDE20776BELAGAT-IISeçmeli3+05
TDE20770HALK HİKÂYESİ ARAŞTIRMALARISeçmeli3+05
TDE15722METİN SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI-IISeçmeli3+05
TDE15708MUKAYESELİ DİVAN ŞİİRİ ŞERHİ-IISeçmeli3+05
TDE15710ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ ÇALIŞMALARI-IISeçmeli3+05
TDE15712EDEBİYAT VE POLİTİKA İLİŞKİSİSeçmeli3+05
TDE15714EDEBİYAT SOSYOLOJİSİSeçmeli3+05
TDE15716ROMAN METODOLOJİSİSeçmeli3+05
TDE15718DİL BİLİMİ ARAŞTIRMALARI-IISeçmeli3+05
TDE20740TÜRKOLOJİNİN TEMEL MESELELERİSeçmeli3+05
TDE20704METİN NEŞRİ VE PROBLEMLERİ-IISeçmeli3+05
TDE20724TRANSKRİPSİYON METİNLERİ İNCELEMELERİSeçmeli3+05
TDE20726KARAHANLI TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİSeçmeli3+05
TDE20728HAREZM TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİSeçmeli3+05
TDE20730KIPÇAK TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİSeçmeli3+05
TDE20732ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİSeçmeli3+05
TDE20734İLERİ OSMANLICA IISeçmeli3+05
TDE20736KÖKEN BİLİMİ İNCELEMELERİSeçmeli3+05
TDE20738ANLAM BİLİMİ İNCELEMELERİSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TDE15751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TDE15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TDE16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TDE16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki kavram, kuram, ilke ve yaklaşımları açıklar / analiz eder.
 2. Yeni Türk dili ve edebiyatı alanındaki temel kavram ve kuramlar arası ilişkileri ve kuramların inşa ediliş biçim ve yöntemlerini açıklar / analiz eder.
 3. Yeni Türk dili ve edebiyatına zemin hazırlayan siyasal, tarihsel ve toplumsal koşulları açıklar / analiz eder.
 4. Tarihsel, kültürel ve toplumsal olay, olgu ve sorunları, halk bilimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere dayalı analiz eder / değerlendirir.
 5. Divan edebiyatı alanındaki farklı edebi türleri kendi içinde karşılaştırmalı yöntemlere dayalı inceleyerek analiz eder.
 6. Dilbilim alanındaki kuram, yaklaşım, yöntemleri kullanarak, çağdaş Türk lehçeleri ve edebi metinleri ses, şekil, cümle ve anlam yönlerinden analiz eder
 7. Yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı ve dil bilim alanında farklı veri toplama araçları ve analiz yöntemlerini, araştırmalarda uygular.
 8. Farklı edebiyat dönemleri ve türlerine yönelik, bir araştırma problemini belirleme, problemi tanımlama, uygun yöntem ve araçlarla verileri toplama, toplanan verileri analiz ederek yorumlama, raporlama ve başkalarına aktarma süreçlerini yürütür
 9. Yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı alanlarındaki edebi türleri inceleme ve analiz süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili uygular.
 10. Yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı alanlarındaki edebi türleri inceleme ve analiz süreçlerini başkalarına yazılı ve sözlü aktarmada etkili iletişim becerilerini uygular.
 11. Yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı alanlarındaki edebi türleri inceleme ve analiz süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 12. Yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı alanlarındaki edebi türleri inceleme ve analiz süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır.
 13. Yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı alanlarındaki edebi türleri inceleme ve analiz süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 14. Yeni Türk edebiyatı, halk edebiyatı, divan edebiyatı alanlarındaki edebi türleri inceleme ve analiz süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlara uygun hareket eder.
 15. Yeni Türk edebiyatı alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları