Sosyal Bilimler Enstitüsü : Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. RAİF CERGİBOZAN
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. OĞUZ BAŞOL
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi UMUT YERTÜM
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 20
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) EA
Programın ISCED Kodu 31
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Çalışma ilişkileri ile ilgili olarak çalışma hukuku, sosyal politikalar ve endüstri ilişkileri başta olmak üzere çalışma sosyolojisi ve bilim felsefesi alanlarına akademik anlamda ileri düzeyde hâkim olan bilim insanları yetiştirmektir.
Tarihçe
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurularak 2010-2011 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı başta olmak üzere Felsefe Anabilim Dalı yüksek lisans programı ile Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans programına, 2011-2012 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren Marmara Üniversitesi ile ortak İktisat Anabilim Dalı, İşletme Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans programlarına, 2012-2013 Güz yarıyılından itibaren ise Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı (Disiplinler arası) yüksek lisans programına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası ECTS 2. Öğretimde(Tezsiz)120 ECTS kredilik Yüksek Lisansta ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
1-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, ALES EA puan türünden en az 55 puan alınmalıdır (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup İ.İ.B. Fak. Bölümleri, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Kamu hukuku Eşit Ağırlık, İlahiyat fakültesi Bölümleri, Türk Dili ve Edebiyat.,Arkeoloji,Sanat tar, Tarih, Sözel Ağırlıklı ve en az 55puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) 2-Yabancı dil şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarının giriş başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %25’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarını not ortalaması 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Adaylar, bu doğrultuda hesaplanan puanlara gör en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler .
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı mezunları elde ettikleri yüksek lisans derecesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde çeşitli alanlarda ve özellikle insan kaynakları bölümlerinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI15703İŞ HUKUKU UYGULAMALARIZorunlu3+06
CEI15701SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ IZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
CEI15711SENDİKACILIK VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİSeçmeli3+06
CEI20723İLERİ ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİSeçmeli3+06
CEI20721ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ VE TEMEL SORUN ALANLARISeçmeli3+06
CEI20719ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELERSeçmeli3+06
CEI15717DEMOGRAFİ VE GÖÇ HAREKETLERİSeçmeli3+06
CEI15715İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTİHDAM POLİTİKALARISeçmeli3+06
CEI15713TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISI VE EMEK PİYASALARISeçmeli3+06
CEI15709İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARISeçmeli3+06
CEI15707TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMISeçmeli3+06
CEI15705TÜRKİYE'DE SOSYAL HUKUK VE UYGULAMALARISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI15706SEMİNERZorunlu0+23
CEI15704AB SOSYAL HUKUKU VE TÜRKİYEZorunlu3+06
CEI15702SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IIZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 4 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+05
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+05
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
CEI15720EMEK PİYASALARI, MESLEKİ EĞİTİM VE HAYAT BOYU ÖĞRENMESeçmeli3+05
CEI15722YENİ SOSYAL RİSKLER VE SOSYAL POLİTİKASeçmeli3+05
CEI15714AB İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASISeçmeli3+05
CEI20730SOSYAL GÜVENLİKTE GÜNCEL GELİŞMELERSeçmeli3+05
CEI20728DEZAVANTAJLI GRUPLARSeçmeli3+05
CEI20726İŞ YAŞAM DENGESİSeçmeli3+05
CEI19724ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYONSeçmeli3+05
CEI15718KENTLEŞME VE SOSYAL POLİTİKALARSeçmeli3+05
CEI15716SENDİKACILIKTA YENİ EĞİLİMLER VE SOSYAL HAREKETLERSeçmeli3+05
CEI15712MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİSeçmeli3+05
CEI15708DÜNYADA VE TÜRKİYEDE SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLERSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI15751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
CEI15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
CEI16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modelleri analiz eder / değerlendirir.
 2. İşçi sınıfının doğuşu ve çalışma koşullarının tarihsel ve bağlamsal koşullarını analiz eder / değerlendirir.
 3. Sosyal politikanın ve sosyal hakların doğuşu ve gelişiminin tarihsel ve bağlamsal koşullarını analiz eder / değerlendirir.
 4. Küresel ölçekte istihdam politikaları, çalışma standartları ve emek piyasasını, nitel ve nicel verilere dayalı eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, becerilerini kullanarak analiz eder / değerlendirir.
 5. Çalışma ekonomisindeki farklı kesimlerin (işçi, işveren, devlet ve işçi ve işveren sendikaları) endüstri ilişkileri sürecinde konumlarını nitel ve nicel verilere dayalı analiz ederek değerlendirir.
 6. Çalışma ekonomisinde, göç mekanizmalarının işleyişini ve göçün işgücü piyasalarını etkileyiş yöntemlerini nitel ve nicel verilere dayalı analiz ederek değerlendirir.
 7. İşletmede stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımına dayalı planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Çalışma ekonomisi alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır.
 9. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 11. Çalışma ekonomisi alanında araştırma süreçlerine uygun, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını yürütür.
 12. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 13. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları