Sosyal Bilimler Enstitüsü : Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. RAİF CERGİBOZAN
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. OĞUZ BAŞOL
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi UMUT YERTÜM
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) EA
Programın ISCED Kodu 31
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Çalışma ilişkileri ile ilgili olarak çalışma hukuku, sosyal politikalar ve endüstri ilişkileri başta olmak üzere çalışma sosyolojisi ve bilim felsefesi alanlarına akademik anlamda ileri düzeyde hâkim olan bilim insanları yetiştirmektir.
Tarihçe
Kırklareli Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurularak 2010-2011 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı başta olmak üzere Felsefe Anabilim Dalı yüksek lisans programı ile Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans programına, 2011-2012 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren Marmara Üniversitesi ile ortak İktisat Anabilim Dalı, İşletme Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans programlarına, 2012-2013 Güz yarıyılından itibaren ise Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı (Disiplinler arası) yüksek lisans programına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, Doktorada 180-240 arası ve 3. aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında Doktora derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri İlişkileri, Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Sosyal Hizmet Anabilim ve Bilim Dalları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin herhangi bir bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak.,2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma,(5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel-Eşit Ağırlıklı (Yüksek Lisans açıklamasına bakınız) (65) puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS, ÜDS için (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) en az 55, TOEFL IBT için en az 55,TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır.3- Doktora programına giriş başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si yabancı dil puanının %15’i, lisans mezuniyet notunun %5’i, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun %5’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzerinden 65 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş başarı notunun en az 70 puan olması gerekir. Adaylar, bu doğrultuda hesaplanan puanlara göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
Üst Kademeye Geçiş
-
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı mezunları elde ettikleri doktora derecesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde çeşitli alanlarda ve özellikle insan kaynakları bölümlerinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI15801İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IZorunlu3+06
CEI15803KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
CEI15817SOSYAL EKONOMİ POLİTİKASISeçmeli3+06
CEI19821İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELERSeçmeli3+06
CEI15819UYGULAMALI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİSeçmeli3+06
CEI15815AB VE TÜRKİYE'DE İSTİHDAM POLİTİKALARISeçmeli3+06
CEI15813KÜRESELLEŞME VE ÇALIŞMA STANDARTLARISeçmeli3+06
CEI15811KÜRESELLEŞME VE ÜCRET POLİTİKALARISeçmeli3+06
CEI15809TÜRKİYE'DE YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMISeçmeli3+06
CEI15807SOSYAL SİYASETTE GÜNCEL GELİŞMELER VE YAKLAŞIMLARSeçmeli3+06
CEI15805TÜRKİYE’DE İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Seçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI15806SEMİNERZorunlu0+23
CEI15804TÜRKİYENİN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİZorunlu3+06
CEI15802İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ-IIZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 4 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+05
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+05
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
CEI15814KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİSeçmeli3+05
CEI15816ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNİN GÜNCEL SORUNLARISeçmeli3+05
CEI19824ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİSeçmeli3+05
CEI15822DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SAĞLIK POLİTİKALARISeçmeli3+05
CEI15820DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE EMEK PİYASALARISeçmeli3+05
CEI15818TÜRKİYE EMEK TARİHİ Seçmeli3+05
CEI15810TÜRKİYE'DE SOSYAL HUKUK VE UYGULAMALARISeçmeli3+05
CEI15808TOPLU PAZARLIK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELERSeçmeli3+05
CEI15812DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLERSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI17855DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI15852DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
CEI15854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI15861DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
CEI15863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI15862DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
CEI15864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI16873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
CEI16871DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CEI16874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
CEI16872DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki olay, olgu, durum ve sorunları, alanın kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerini kullanarak analiz eder / değerlendirir.
 2. Çalışma ekonomisindeki farklı kesimlerin (işçi, işveren, devlet ve işçi ve işveren sendikaları) endüstri ilişkileri sürecinde konumlarını nitel ve nicel verilere dayalı analiz ederek değerlendirir.
 3. Sosyal politika ve sosyal hakların doğuşu, tarihsel ve bağlamsal koşullardaki gelişimini nitel ve nicel verilere dayalı analiz ederek değerlendirir.
 4. Küresel ölçekte istihdam politikaları, çalışma standartları ve emek piyasasını, nitel ve nicel verilere dayalı eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, becerilerini kullanarak analiz eder / çözüm önerileri geliştirir.
 5. Çalışma ekonomisinde, göç mekanizmalarının işleyişini ve göçün işgücü piyasalarını etkileyiş yöntemlerini nitel ve nicel verilere dayalı analiz ederek değerlendirir.
 6. İşletmede stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımına dayalı planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 7. Çalışma ekonomisi alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 8. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 9. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlara uygun hareket eder.
 10. Çalışma ekonomisi alanında, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını bağımsız olarak yürütür
 11. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 12. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları