Sosyal Bilimler Enstitüsü : İnsan Kaynakları Yönetimi (İö) Tezsiz Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç.Dr. RAİF CERGİBOZAN
Bologna Koordinatörü Doç.Dr. OĞUZ BAŞOL
Bologna Koordinatör Yrd. A.Gör.Dr. UMUT YERTÜM
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile Kırklareli Üniversitesi bünyesinde kurularak 2010-2011 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı başta olmak üzere Felsefe Anabilim Dalı yüksek lisans programı ile Tarih Anabilim Dalı yüksek lisans programına, 2011-2012 eğitim-öğretim güz yarıyılından itibaren Marmara Üniversitesi ile ortak İktisat Anabilim Dalı, İşletme Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans programlarına, 2012-2013 Güz yarıyılından itibaren ise Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı (Disiplinler arası) yüksek lisans programına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası ECTS 2. Öğretimde(Tezsiz)120 ECTS kredilik Yüksek Lisansta ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
1- Yüksek Lisans diploması,2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (3yıl geçerlilik süresi aranmaktaolup İ.İ.B. Fak.Bölümleri, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve Kamu hukuku Eşit Ağırlık, İlahiyat fak.Bölümleri, Türk Dili ve edb.,Arkeoloji,Sanat tar,Tarih, Sözel Ağırlıklı ve en az 55puan olmalıdır.Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartıaranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden(Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi)
Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı mezunları elde ettikleri yüksek lisans derecesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde çeşitli alanlarda ve özellikle insan kaynakları bölümlerinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKY15701İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IKY15703PERFORMANS YÖNETİMİSeçmeli3+06
IKY15705MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİSeçmeli3+06
IKY15707ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELERSeçmeli3+06
IKY15709SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEMSeçmeli3+06
IKY15711İŞ HUKUKU UYGULAMALARISeçmeli3+06
IKY15713ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeli3+06
IKY15715İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKUSeçmeli3+06
IKY15717TÜRKİYE'DE SOSYAL HUKUK VE UYGULAMALARISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
IKY15702EĞİTİM VE GELİŞTİRMEZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 7Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 8Seçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
IKY15720ÜCRET YÖNETİMİSeçmeli3+06
IKY15718İŞLETMELERDE ETİKSeçmeli3+06
IKY15716KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLŞKİLERİSeçmeli3+06
IKY15714KARİYER YÖNETİMİSeçmeli3+06
IKY15712AB SOSYAL POLİTİKASI VE TÜRKİYESeçmeli3+06
IKY15710SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARISeçmeli3+06
IKY15708TOPLAM KALİTE YÖNTEMİSeçmeli3+06
IKY15706İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARISeçmeli3+06
IKY15704ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
 1. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modelleri analiz eder / değerlendirir.
 2. İşçi sınıfının doğuşu ve çalışma koşullarının tarihsel ve bağlamsal koşullarını analiz eder / değerlendirir.
 3. Sosyal politikanın ve sosyal hakların doğuşu ve gelişiminin tarihsel ve bağlamsal koşullarını analiz eder / değerlendirir.
 4. Küresel ölçekte istihdam politikaları, çalışma standartları ve emek piyasasını, nitel ve nicel verilere dayalı eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, becerilerini kullanarak analiz eder / değerlendirir.
 5. Çalışma ekonomisindeki farklı kesimlerin (işçi, işveren, devlet ve işçi ve işveren sendikaları) endüstri ilişkileri sürecinde konumlarını analiz eder.
 6. Çalışma ekonomisinde, göç mekanizmalarının işleyişini ve göçün işgücü piyasalarını etkileyiş yöntemlerini analiz ederek değerlendirir.
 7. İşletmede stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımına dayalı planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Çalışma ekonomisi alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır.
 9. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 11. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 12. Alan ile ilgili bilgileri araştırma ve meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa dil portfolyosu B1 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 13. İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesine ve bununla ilgili sorunlara ilişkin iktisadi, sosyal, hukuki ve çalışma psikolojisi açısından çözümler önerileri geliştirir.
 14. Çalışma ekonomisi ile ilgili iş ve hizmet üretiminde bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 15. Türkiyede ve dünyada sendikal hakların ve sosyal politikanın gelişimini, uygulamaları ve sorunları analiz eder/değerlendirir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları