Sosyal Bilimler Enstitüsü : İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans(Uzaktan Öğretim)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. RAİF CERGİBOZAN
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. OĞUZ BAŞOL
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi UMUT YERTÜM
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 50
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) EA
Programın ISCED Kodu 31
YÖK | ISCED
Programın Amacı
İşletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını en etkin ve verimli biçimde temin etmeyi amaçlayan bir programdır.
Tarihçe
Program, 2017-2018 güz döneminde öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası ECTS 2. Öğretimde(Tezsiz)120 ECTS kredilik Yüksek Lisansta ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
1- Lisans diploması, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (en az 55 puan),3- Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır).
Üst Kademeye Geçiş
Tezsiz yüksek lisans programlarının doktoraya geçişi bulunmamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve bitirme projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı mezunları elde ettikleri yüksek lisans derecesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde çeşitli alanlarda ve özellikle insan kaynakları bölümlerinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKU17701İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARIZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IKU17703SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİSeçmeli3+06
IKU17723ENDÜSTRİ İLŞKİLERİNDE YENİ GELİŞMELERSeçmeli3+06
IKU17721EMEK PİYASALARI, MESLEKİ EĞİTİM VE HAYAT BOYU ÖĞRENMESeçmeli3+06
IKU17719ÖRGÜT GELİŞTİRMESeçmeli3+06
IKU17717İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARISeçmeli3+06
IKU17715MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİSeçmeli3+06
IKU17713TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISI VE EMEK PİYASALARISeçmeli3+06
IKU17711SENDİKACILIKVE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİSeçmeli3+06
IKU17709BİLGİ TOPLUMUNDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeli3+06
IKU17707TÜRKİYEDE SOSYAL HUKUK VE UYGULAMALARISeçmeli3+06
IKU17705İŞ HUKUKU UYGULAMALARISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
IKU17702ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 7Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 8Seçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
IKU17732EĞİTİM VE GELİŞTİRMESeçmeli3+06
IKU17730İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELERSeçmeli3+06
IKU17728İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASISeçmeli3+06
IKU17726ÜCRET YÖNETİMİSeçmeli3+06
IKU17724ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİNİN GÜNCEL SORUNLARISeçmeli3+06
IKU17722İŞLETMELERDE ETİKSeçmeli3+06
IKU17720KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+06
IKU17718İŞ GÜCÜ PİYASASI VE İSTİHDAM POLİTİKALARISeçmeli3+06
IKU17716KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİSeçmeli3+06
IKU17714AB SOSYAL HUKUKU VE TÜRKİYESeçmeli3+06
IKU17712İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKUSeçmeli3+06
IKU17710SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARISeçmeli3+06
IKU17708TOPLAM KALİTE YÖNETİMİSeçmeli3+06
IKU17706ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+06
IKU17704PERFORMANS DEĞERLEMESeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
 1. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modelleri analiz eder / değerlendirir.
 2. İşçi sınıfının doğuşu ve çalışma koşullarının tarihsel ve bağlamsal koşullarını analiz eder / değerlendirir.
 3. Sosyal politikanın ve sosyal hakların doğuşu ve gelişiminin tarihsel ve bağlamsal koşullarını analiz eder / değerlendirir.
 4. Küresel ölçekte istihdam politikaları, çalışma standartları ve emek piyasasını, nitel ve nicel verilere dayalı eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, becerilerini kullanarak analiz eder / değerlendirir.
 5. Çalışma ekonomisindeki farklı kesimlerin (işçi, işveren, devlet ve işçi ve işveren sendikaları) endüstri ilişkileri sürecinde konumlarını analiz eder.
 6. Çalışma ekonomisinde, göç mekanizmalarının işleyişini ve göçün işgücü piyasalarını etkileyiş yöntemlerini analiz ederek değerlendirir.
 7. İşletmede stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımına dayalı planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Çalışma ekonomisi alanıyla ilgili bilimsel araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır.
 9. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 11. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki hizmet üretim süreçlerinde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 12. Alan ile ilgili bilgileri araştırma ve meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa dil portfolyosu B1 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 13. İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesine ve bununla ilgili sorunlara ilişkin iktisadi, sosyal, hukuki ve çalışma psikolojisi açısından çözümler önerileri geliştirir.
 14. Çalışma ekonomisi ile ilgili iş ve hizmet üretiminde bilgi ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 15. Türkiyede ve dünyada sendikal hakların ve sosyal politikanın gelişimini, uygulamaları ve sorunları analiz eder/değerlendirir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları