Sosyal Bilimler Enstitüsü : Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Kamil Yelek
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Topatan
Bologna Koordinatör Yrd. Ar.Gör. Hüseyin Erbağ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 15
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 221
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Temel İslam Bilimlerinde klasik kaynaklara inebilen, okuduklarını anlayıp analitik olarak yorumlayabilen ve içinde bulunduğu çağ ile ilişki kurabilen uzman bilim insanları yetiştirmeye katkıda bulunmaktır.
Tarihçe
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile kurulmuş Temel İslam Bilimleri Bölümü ise 2016-2017 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
-İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Din Bilimleri, İslam ve Din Bilimleri, Eşdeğerli Temel İslam Bilimleri, Eşdeğerliği Temel İslam Bilimleri Dalında Eğitim veren Fakültelerin Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak BilgisiÖğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Bu bölümü bitiren öğrenciler doktora programına başvurma hakkı kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili alanda hazırladığı ve seçilmiş jüri tarafından başarılı sayılan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında öğretmen ve akademisyen olabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TIB16703BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS - 1Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS - 2Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS - 3Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS - 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TIB20769KUR'AN İLİMLERİ VE KAYNAKLARISeçmeli3+06
TIB16747KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİSeçmeli3+06
TIB16749HADİS METİNLERİSeçmeli3+06
TIB16755KLASİK ARAP EDEBİYATI METİNLERİSeçmeli3+06
TIB16757MUKAYESELİ KİTAB-I MUKADDES OKUMALARI ISeçmeli3+06
TIB16759TEFSİR METODOLOJİSİSeçmeli3+06
TIB16761TASAVVUFUN TEMEL MESELELERİSeçmeli3+06
TIB16765ARAPÇA TERCÜME TEKNİKLERİSeçmeli3+06
TIB16767İLERİ ARAPÇA DİL BİLGİSİ (SARF-NAHİV)Seçmeli3+06
TIB20701ÇAĞDAŞ İSLAM MEZHEPLERİSeçmeli3+06
TIB16705ÇAĞDAŞ DÖNEMDE KUR’AN’A YAKLAŞIMLARSeçmeli3+06
TIB20771TEFSİR TARİHİ ISeçmeli3+06
TIB20773FUSÛSÜ’L-HİKEM OKUMALARI - ISeçmeli3+06
TIB20775MESNEVÎ OKUMALARI- ISeçmeli3+06
TIB20777TASAVVUF ISTILAHLARISeçmeli3+06
TIB20779TASAVVUF KLASİKLERİSeçmeli3+06
TIB20781OSMANLI TASAVVUF METİNLERİSeçmeli3+06
TIB20783FIKHIN PRENSİPLERİSeçmeli3+06
TIB20785OSMANLI DÖNEMİ HUKUK UYGULAMALARISeçmeli3+06
TIB16723GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUFSeçmeli3+06
TIB16743HAFIZLIK TARİHİSeçmeli3+06
TIB16707HADİS USULÜNÜN TEMEL MESELELERİSeçmeli3+06
TIB16709İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METODOLOJİSİSeçmeli3+06
TIB16711AHKÂM AYETLERİSeçmeli3+06
TIB16713AHKÂM HADİSLERİSeçmeli3+06
TIB16715ALEVİLİKSeçmeli3+06
TIB16717ARAPÇA-TÜRKÇE MUKAYESELİ DİLBİLGİSİ (SENTAKS)Seçmeli3+06
TIB16719BELAGAT: MEANİSeçmeli3+06
TIB16721ÇAĞDAŞ KELAM PROBLEMLERİSeçmeli3+06
TIB16727KLASİK TEFSİR METİNLERİSeçmeli3+06
TIB16745İSLAMIN DOĞUŞ ORTAMI MEKKE VE MEDİNESeçmeli3+06
TIB16741KIRAAT KAYNAKLARINA GİRİŞSeçmeli3+06
TIB16739BALKANLARDA İSLAMSeçmeli3+06
TIB16737RİCAL İLMİSeçmeli3+06
TIB16733İLK DÖNEM İSLAM MEZHEPLER TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TIB16725HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARISeçmeli3+06
TIB16729İLK DÖNEM DİNİ-SİYASİ MEZHEP HAREKETLERİSeçmeli3+06
TIB16735ORTA ASYA VE BALKANLARDA AŞIRI İSLAMİ GRUPLARSeçmeli3+06
TIB16731İSLAM MEZHEPLERİNDE HADİSSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TIB16704SEMİNERZorunlu0+26
 SEÇMELİ DERS - 5 ORTAK SEÇMELİ DERSSeçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS - 6Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS - 7Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS - 8Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TIB16750İSLAMIN SOSYOLOJİK YORUMUSeçmeli3+06
TIB16756MUKAYESELİ KİTAB-I MUKADDES OKUMALARI IISeçmeli3+06
TIB16758TASAVVUFİ OLUŞUMLARSeçmeli3+06
TIB16760İLK DÖNEM TASAVVUF KLASİKLERİSeçmeli3+06
TIB16762TASAVVUFİ KAVRAMLARSeçmeli3+06
TIB16764İSLAMIN KURUMSALLAŞMA DÖNEMİ: HULEFA-YI RAŞİDİN DÖNEMİSeçmeli3+06
TIB16766AYDINLANMA DÖNEMİ VE DİNSeçmeli3+06
TIB16768MEANİ İLMİSeçmeli3+06
TIB16770İŞARİ YORUM ÖRNEKLERİSeçmeli3+06
TIB16772TEFSİR PROBLEMLERİSeçmeli3+06
TIB20702İSLAM HUKUK USULÜ VE TARİHİSeçmeli3+06
TIB20774KUR’AN TARİHİSeçmeli3+06
TIB20776TEFSİR TARİHİ - IISeçmeli6+06
TIB20778FUSÛSÜ’L-HİKEM OKUMALARI- IISeçmeli3+06
TIB20780MESNEVÎ OKUMALARI-IISeçmeli3+06
TIB20782OSMANLI TASAVVUF DÜŞÜNCESİ (DOKTRİN VE KÜLTÜR)Seçmeli3+06
TIB20784VÜCÛD MERTEBELERİSeçmeli3+06
TIB20786ORTA ASYA HANEFÎLİĞİSeçmeli3+06
TIB20788OSMANLI MODERNLEŞMESİ VE FIKIHSeçmeli3+06
TIB20790TASAVVUF METODOLOJİSİSeçmeli3+06
TIB16734İSLAM MEZHEPLERİNDE ZİHNİYET TAHLİLİSeçmeli3+06
TIB16720MEZHEPLER TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TIB16706KLASİK FIKIH METİNLERİSeçmeli3+06
TIB16708MODERN TEFSİR METİNLERİSeçmeli3+06
TIB16710İSLAM COĞRAFYASINDA GALİ GRUPLARSeçmeli3+06
TIB16712KAMU HUKUKUSeçmeli3+06
TIB16714KELAM KAVRAMLARI-İLAHİYATSeçmeli3+06
TIB16716KELAM METİN ANALİZLERİSeçmeli3+06
TIB16718KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİSeçmeli3+06
TIB16748ANLAM DEĞİŞİKLİĞİNE SEBEP OLAN KIRAATLERSeçmeli3+06
TIB16722MUKAYESELİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİSeçmeli3+06
TIB16724OSMANLI TEFSİR GELENEĞİSeçmeli3+06
TIB16726ÇAĞDAŞ DÖNEMDE TÜRKİYE’DE ÇEVİRİ-YORUM: MEALLERSeçmeli3+06
TIB16728TARİH BOYUNCA HADİSLERİN ANLAŞILMASI MESELESİSeçmeli3+06
TIB16730TASAVVUF TARİHİSeçmeli3+06
TIB16732TEFSİR USULUNUN TEMEL KONULARISeçmeli3+06
TIB16736BALKANLARDA ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARISeçmeli3+06
TIB16738HADİS ANLAMA VE YORUMLAMA YÖNTEMİSeçmeli3+06
TIB16740HADİS EDEBİYATISeçmeli3+06
TIB16742KIRAAT İLMİNDE İSNATSeçmeli3+06
TIB16744KIRAAT TARİHİSeçmeli3+06
TIB16746MODERNLEŞME SEKÜLERLEŞME VE DİNSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TIB16751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TIB16753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TIB16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
TIB16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
 2. Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
 3. Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme
 4. Alana ait sorunları tespit edebilme,
 5. Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme
 6. Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme
 7. Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme
 8. Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme
 9. Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
 10. Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme
 11. Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme
 12. Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları