Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) -
Bologna Koordinatörü -
Bologna Koordinatör Yrd. -
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Kazanılan Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS6
Seçmeli Dersler
SKY15703SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERSeçmeli3+06
SKY15705KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİSeçmeli3+06
SKY15717SAĞLIK YÖNETİMİNDE LİDERLİKSeçmeli3+06
SKY15715SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİSeçmeli3+06
SKY15713SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİSeçmeli3+06
SKY15709SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE SAĞLIK SİGORTACILIĞISeçmeli3+06
SKY15701SAĞLIK İŞLETMELERİ VE HASTANE YÖNETİMİSeçmeli3+06
SKY15707SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İLERİ FİNANSAL YÖNTEMLERSeçmeli3+06
SKY15711SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS6
Seçmeli Dersler
SKY15702SAĞLIK İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYONSeçmeli3+08
SKY15704SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli3+07
SKY15706SEMİNERSeçmeli0+23
SKY15708SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+06
SKY15710SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATISeçmeli3+06
SKY15712SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMASeçmeli3+06
SKY15714SAĞLIK EKONOMİSİSeçmeli3+06
SKY15716SAĞLIK İŞLETMELERİNDE SATIN ALMA VE LOJİSTİKSeçmeli3+06
SKY15718OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SKY15751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
SKY15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SKY16752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
SKY16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
  1. Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgileri öğretme ve geliştirme
  2. Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri düzeyde analiz edebilme yeteneğini geliştirme
  3. Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini analiz etme ve yönlendirme
  4. Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma
  5. Sağlık yönetiminde ileri düzeyde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama
  6. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikler geliştirme yeteneğine sahip olma.
  7. Bilimsel araştırma, yayın ve yönetim ilkelerine uygun davranma
  8. Sağlık sisteminin bilimsel konulardaki yeterliliğinin saptanması ve ileri düzeyde sağlık siteminin kazanımlarını sağlama
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları