Sosyal Bilimler Enstitüsü : Bankacılık Ve Finans Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Cem BERK
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kayhan
Bologna Koordinatör Yrd. Araştırma Görevlisi Berke KOÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Bankacılık ve Finans Lisans Programı, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu bünyesinde yer almaktadır. Program 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayanlar Finans ve Bankacılık alanında Yüksek Lisans derecesi (7.Düzey) kazanmaktadır
Kabul Koşulları
Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programına farklı alanlarda 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Tezli programa başvuranların ALES sınavından her yıl belirlenen yeterlilikte puanı almış olmaları gerekmektedir. Tezsiz programa başvuruda ALES puanı koşulu yoktur. Daha ayrıntılı bilgiler için Bkz.: Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği .
Üst Kademeye Geçiş
Tezli Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı mezunları akademik hedefleri doğrultusunda çeşitli Doktora veya Sanatta Yeterlilik Programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 AGNO tutturulması, programdaki zorunlu derslerin ve gerekli sayıdaki seçmeli dersin başarıyla tamamlanmış olması, ve tez çalışmasının savunulduğu jüri tarafından başarılı bulunması koşulu vardır. Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 3.00 AGNO tutturulması, programın zorunlu derslerinin ve gerekli sayıdaki seçmeli dersin başarıyla tamamlanmış olması ve proje çalışmasının danışmanı tarafından başarılı bulunması koşulu vardır.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlar, kendi lisans mezuniyet alanları ile Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programında edindikleri formasyonun bir araya gelmesi sonucu oluşan beşeri sermayelerini iş hayatında hem özel hem de kamu sektöründe değerlendirebilirler veya isterlerse akademik kariyer süreçlerine girebilir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BVF18703FİNANSAL PİYASALAR VE KURULUŞLARZorunlu3+06
BVF18701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders-1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BVF18705TEMEL YATIRIM ANALİZİSeçmeli3+06
BVF18707PORTFÖY YÖNETİMİSeçmeli3+06
BVF18709BANKALARDA AKTİF-PASİF YÖNETİMİSeçmeli3+06
BVF18711DAVRANIŞSAL FİNANSSeçmeli3+06
BVF18713KURUMSAL FİNANSSeçmeli3+06
BVF18715PARA VE BANKASeçmeli3+06
BVF18717BANKA MUHASEBESİSeçmeli3+06
BVF18719TÜREV ÜRÜNLER VE HEDGINGSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BVF18706SEMİNERZorunlu0+23
BVF18704BANKA VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATIZorunlu3+06
BVF18702FİNANSAL YÖNETİMZorunlu3+06
 Seçmeli Ders-1/Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+05
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+05
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BVF18720ULUSLARARASI FİNANSSeçmeli3+05
BVF18718FİNANSAL EKONOMETRİSeçmeli3+05
BVF18716BANKA MUHASEBESİSeçmeli3+05
BVF18714İKTİSADİ ANALİZSeçmeli3+05
BVF18712BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİSeçmeli3+05
BVF18710KAMU MALİ YÖNETİMİ ANALİZİSeçmeli3+05
BVF18708TÜREV ÜRÜNLERSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BVF18751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
BVF18753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BVF18754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
BVF18752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Bankacılık ve finans alanındaki kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modelleri analiz eder / değerlendirir.
 2. Bankacılık ve finans alanındaki kavram ve araçları kullanarak finans piyasalardaki güncel durumun ayrıntılı analiz ve değerlendirmesini yapar.
 3. Bankacılık ve finans sektöründeki ulusal ve uluslararası kuruluşların yapısal işleyişi ve karar süreçlerini analiz eder / çözüm önerileri geliştirir.
 4. Bankacılık ve finans alanındaki küresel gelişmeler ve sorunlar bağlamında güncel ekonomik göstergeleri nitel ve nicel verilerle destekleyen bilimsel raporlar hazırlar / kurum politikaları doğrultusunda başkaları açısından değerlendirir.
 5. Bankacılık ve finans alanında, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını olarak yürütür.
 6. Bankacılık ve finans alanında ulusal ve uluslararası güncel durum ve sorunların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili uygular .
 7. Bankacılık ve finans alanında ulusal ve uluslararası güncel durum ve sorunların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 8. Bankacılık ve finans alanıyla ilgili iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı alanlarla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 9. Bankacılık ve finans alanıyla ilgili bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır
 10. Bankacılık ve finans alanına ilişkin verilerin analizinde; matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını uygulayarak sonuçlarını, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar .
 11. Bankacılık ve finans sektörü, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları verilerine dayalı hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 12. Bankacılık ve finans sektörü, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları verilerine dayalı hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 13. Bankacılık ve finans sektöründe hizmet üretim süreçlerinde alan literatürünü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları