Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Serpil AKÖZCAN
Bologna Koordinatörü Doç.Dr. Hasibe Hale KARAYER
Bologna Koordinatör Yrd. Prof.Dr. Serpil AKÖZCAN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 7
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Yüksek lisans programı, öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunarak, fizik prensipleri, matematiksel yöntemler, deneysel teknikler ve teorik modeller konularında derinlemesine bilgi edinmelerini sağlar. Program, öğrencilerin fizikle ilgili herhangi bir özel konuda kaynak taraması yapabilme, konularıyla ilgili çalışma planı yaparak uygulayabilme ve elde ettikleri sonuçları değerlendirerek sunabilme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca, öğrencileri güncel konularda araştırma yapmaya teşvik ederek bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlar.
Tarihçe
Fizik bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Üniversite senatosu tarafından ilan edilen ilgili bölümlerin birinden mezun olmak ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puan türünden yeterli puanı almış olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavlarında yeterli puan almaları şartıyla doktora programına başvuru yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü dersleri (90 AKTS karşılığı) geçmek ve bitirme tezini tamamlayıp başarıyla savunmak.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Yüksek fizikçi unvanı alan mezunlar, doktora programına devam edebildikleri gibi TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, MEB, Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarlarında ve endüstriyel alanlarda çalışma imkânı bulabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ15701KLASİK MEKANİKZorunlu3+07
FIZ16723BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİKZorunlu3+09
 SEÇMELİ DERS- 1Seçmeli3+0+07
 SEÇMELİ DERS- 2Seçmeli3+0+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FIZ15703İNCE FİLM TEKNOLOJİSİSeçmeli3+07
FIZ15719SAĞLIK FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ15721RADYASYON FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ15717ATMOSFERİK FİZİKSeçmeli3+07
FIZ15715NÜKLEER FİZİKSeçmeli3+07
FIZ15713ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ15711KATIHAL FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ15709FİZİKTE MATEMATİK METODLARISeçmeli3+07
FIZ15707ELEKTROMANYETİK TEORİSeçmeli3+07
FIZ15705HAVA KİRLİLİĞİSeçmeli3+07
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ16704KUANTUM MEKANİĞİZorunlu3+07
FIZ16702SEMİNERZorunlu0+29
 SEÇMELİ DERS- 3Seçmeli3+0+07
 SEÇMELİ DERS- 4Seçmeli3+0+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FIZ16708NÜMERİK YÖNTEMLERSeçmeli3+07
FIZ16728ATMOSFERİK SÜREÇLERSeçmeli3+07
FIZ16726YAŞ TAYİNLERİNDE RADYOMETRİK TEKNİKLERSeçmeli3+07
FIZ16724NÜKLEER SPEKTROSKOPİSeçmeli3+07
FIZ16722DÜŞÜK BOYUTLU YAPILARSeçmeli3+07
FIZ16720YARIİLETKEN FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ16718İNCE FİLM KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİSeçmeli3+07
FIZ16716ATMOSFERİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİSeçmeli3+07
FIZ16714OPTOELEKTRONİKSeçmeli3+07
FIZ16712ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTESeçmeli3+07
FIZ16710YÜZEY FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ16706İSTATİSTİK FİZİKSeçmeli3+07
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ15751UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FIZ15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ16752UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FIZ16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Fizik alanındaki kavram, kuram, model ve materyalleri açıklar/analiz eder.
 2. Güncel fizik problemleri, olay ve olguları, alandaki uygun analitik yöntem, kavram, kuram, model ve materyallerle açıklar.
 3. Güncel fizik problemleri, olay ve olguları ile ilgili tartışmalar yaparak çözüm önerileri geliştirir, çözüm önerilerini raporlayarak yazılı ve sözlü iletişim yoluyla sunumunu yapar.
 4. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir
 5. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları araştırmada, farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Fizik alanındaki olay, olgu ve problemlere yönelik araştırmalarda, problemi tanımlama, modelleme ve analiz yöntemlerini belirleme, deney yapma, verileri toplama, uygun analiz tekniklerini uygulama, sonuçlarını raporlama ve başkalarına sunma süreçlerini etkili olarak yürütür.
 7. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 8. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, bilgi ve bilişim teknolojileri, gerekli yazılımları etkin kullanır.
 9. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerinde, farklı veri analiz tekniklerini uygulayarak analiz ve değerlendirmeyi yapar.
 10. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, ulusal ve uluslararası hukuk normlara uygun hareket eder.
 11. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmaların süreç ve sonuçlarının aktarımında etkili iletişim becerilerini kullanır.
 12. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 13. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olgulara ilişkin çözüm üretim süreçlerinde, sağlık, güvenlik doğal ve sosyal çevrenin ekolojik yapısına uygun çözümler üretir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları