Fen Bilimleri Enstitüsü : Fizik Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Serpil AKÖZCAN PEHLİVANOĞLU
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Serpil AKÖZCAN PEHLİVANOĞLU
Bologna Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Berna AKGENÇ, Doç. Dr. Burhan COŞKUN, Doç. Dr. Hale KARAYER, Doç. Dr. Mümin Mehmet KOÇ, Dr.
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 5
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Doktora yeterlilik programının yürütülmesi
Tarihçe
Fizik bölümü, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Doktora derecesi
Kabul Koşulları
Üniversite senatosu tarafından ilan edilen ilgili bölümlerden birinden yüksek lisans mezunu olmak ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puan türünden yeterli puanı almış olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Üst kademe bulunmamakta
Mezuniyet Koşulları
müfredat derslerinden geçip doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak akabilde özgün bilimsel çalışma ile doktora tezi yazıp bunu başarı bir şekilde savunmak.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Üniversiteler, araştırma kurumları ve özel şirketlerde çalışabilir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ20815BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZorunlu3+07
FIZ16801İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİZorunlu3+09
 Seçmali Ders 1Seçmeli3+0+07
 Seçmali Ders 2Seçmeli3+0+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FIZ16803İLERİ KATIHAL FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ16805SIVI KRİSTALLER FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ16807YARIİLETKEN CİHAZLAR FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ16809HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜSeçmeli3+07
FIZ16813UYGULAMALI NÜKLEER TEKNİKLERSeçmeli3+07
FIZ16811LÜMİNESANS VE UYGULAMALARISeçmeli3+07
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ16802SEMİNERZorunlu0+29
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+0+07
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+0+07
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+0+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FIZ16818İLERİ KUANTUM MEKANİĞİSeçmeli3+07
FIZ16816REAKTÖR FİZİĞİSeçmeli3+07
FIZ16814RADYOKORUNUMSeçmeli3+07
FIZ16810X-IŞINI UYGULAMALARISeçmeli3+07
FIZ16808NANOYAPILARIN KARAKTERİZASYONUSeçmeli3+07
FIZ16806MANYETİZMASeçmeli3+07
FIZ16812HAVA KİRLİLİĞİNDE ÖZEL KONULARSeçmeli3+07
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ17855DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
 YETERLİK / TEZ + UZMANLIKSeçmeli0+030
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FIZ16852UZMANLIK ALAN DERSİSeçmeli3+06
FIZ16854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASISeçmeli0+124
FIZ17856DOKTORA YETERLİKSeçmeli0+030
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ16861UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FIZ16863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ16864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
FIZ16862UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ16871UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FIZ16873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FIZ16872UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FIZ16874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Fizik alanındaki kavram, kuram, model ve materyalleri analiz eder / değerlendirir.
 2. Güncel fizik problemleri, olay ve olguları, alandaki uygun analitik yöntem, kavram, kuram, model ve materyallerle analiz eder / değerlendirir
 3. Güncel fizik problemleri, olay ve olguları ile ilgili tartışmalar yaparak çözüm önerileri geliştirir, çözüm önerilerini raporlayarak yazılı ve sözlü iletişim yoluyla sunumunu yapar.
 4. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yeni çözüm önerileri geliştirir.
 5. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları araştırmada, farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Fizik alanındaki olay, olgu ve problemlere yönelik araştırmalarda, problemi tanımlama, modelleme ve analiz yöntemlerini belirleme, deney yapma, verileri toplama, uygun analiz tekniklerini uygulama, sonuçlarını raporlama ve başkalarına sunma süreçlerini bağımsız yürütür.
 7. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 8. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılım ve yapay zeka uygulamalarını kullanır.
 9. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerinde, farklı veri analiz tekniklerini uygulayarak analiz ve değerlendirmeyi yapar.
 10. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, ulusal ve uluslararası hukuk normlara uygun hareket eder.
 11. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmaların süreç ve sonuçlarının aktarımında etkili iletişim becerilerini kullanır.
 12. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olguları; modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 13. Fizik alanındaki problemleri, güncel olay ve olgulara ilişkin çözüm üretim süreçlerinde, sağlık, güvenlik doğal ve sosyal çevrenin ekolojik yapısına uygun çözümler üretir
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları