Fen Bilimleri Enstitüsü : Kimya Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Meryem ÇAMUR DEMİR
Bologna Koordinatörü Prof.Dr. Cemile ÖZCAN
Bologna Koordinatör Yrd. Prof.Dr. Meryem ÇAMUR DEMİR
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 531
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine paralel olarak sürekli gelişen kimya sanayi ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikte, temel kimya ve kimya teknolojisi alanında bilgili, bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.
Tarihçe
Kimya Anabilim Dalı 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı, Güz Yarıyılında ilk defa öğrenci almıştır.
Kazanılan Derece
Kimya bilimi alanında Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Üniversite senatosu tarafından ilan edilen ilgili bölümlerden birinden mezun olmak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puan türünden yeterli puanı almış olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES ve yabancı dil sınavlarından yeterli puana sahip olmak koşuluyla doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Yüksek Kimyager unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz ilaç, gıda, maden, tekstil, boya v.b. sektörlerde araştırmacı ve kalite kontrol uzmanı olarak çalışabilirler. Bunun dışında çeşitli sektörlerde sorumlu müdürlük gibi görevlerde çalışma imkânı bulabilmelerinin yanında üniversitelerde akademik kariyer de yapabilirler .Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KIM15701ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARIZorunlu3+06
KIM16731KİMYADA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
KIM15703ANALİTİK KİMYADA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME TEKNİKLERİSeçmeli3+06
KIM21735POLİMER KİMYASISeçmeli3+06
KIM22737İLERİ ANORGANİK KİMYASeçmeli3+06
KIM17733PROTEİN YAPI VE FONKSİYONLARISeçmeli3+06
KIM15729HETEROHALKALI ORGANİK BİLEŞİKLERİN KİMYASISeçmeli3+06
KIM15727SERBEST RADİKALLER VE KARBANYONLARIN KİMYASISeçmeli3+06
KIM15725ORGANİK SPEKTROSKOPİ VE UYGULAMALARISeçmeli3+06
KIM15723İLERİ ORGANİK SENTEZ TEKNİKLERİSeçmeli3+06
KIM15719SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERSeçmeli3+06
KIM15717ORGANİK LABORATUVAR TEKNİKLERİSeçmeli3+06
KIM15715DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASISeçmeli3+06
KIM15713ÇEVRE KİMYASISeçmeli3+06
KIM15711KROMATOGRAFİSeçmeli3+06
KIM15709ANALİZDE YÖNTEM SEÇİMİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİSeçmeli3+06
KIM15707KİMYASAL TÜRLEMESeçmeli3+06
KIM15721REAKTİF ARA ÜRÜNLERSeçmeli3+06
KIM15705ÇEVRE KİRLENMESİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KIM15704ÇOK BASAMAKLI ORGANİK SENTEZLERZorunlu3+06
KIM15702SEMİNERZorunlu0+26
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
KIM15724YEŞİL KİMYA VE UYGULAMALARISeçmeli3+06
KIM15726ORGANİK KİMYADA KORUYUCU GRUPLARSeçmeli3+06
KIM16728BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞSeçmeli3+06
KIM23738ADSORPSİYONSeçmeli3+06
KIM21730KOORDİNASYON KİMYASINDA İLERİ KONULARSeçmeli3+06
KIM22732ORGANOMETALLER KİMYASISeçmeli3+06
KIM22734KONTROLLÜ İLAÇ SALIM SİSTEMLERİSeçmeli3+06
KIM22736POLİMER KARAKTERİZASYONUSeçmeli3+06
KIM23740SIVI KRİSTALLERSeçmeli3+06
KIM15722SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE YAPI TAYİNİSeçmeli3+06
KIM15720STEREOSEÇİMLİ SENTEZLERSeçmeli3+06
KIM15718STEREOKİMYASeçmeli3+06
KIM15716KİMYASAL TOKSİKOLOJİSeçmeli3+06
KIM15714HPLC VE UYGULAMALARISeçmeli3+06
KIM15712ÇEVRE KİMYASI ANALİZLERİSeçmeli3+06
KIM15710GAZ-SIVI KROMATOGRAFİSİSeçmeli3+06
KIM15708TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENTLERİN ROLÜSeçmeli3+06
KIM15706İLERİ ENSTRUMENTAL ANALİZ UYGULAMALARISeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KIM15751UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
KIM15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KIM16752UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
KIM16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Kimya alanındaki olay, olgu ve durumları, alanın kavramsal ve kuramsal bilgilerine dayalı araştırarak analiz eder / değerlendirir.
 2. Kimya alanında, bilimsel araştırma / hizmet üretim süreçlerinde farklı veri analiz tekniklerine dayalı analiz yaparak sonuçlarının değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar.
 3. Kimya alanındaki olay, olgu, durum ve problemleri, farklı disiplin alanları bilgisi ile kimya alan bilgisine dayalı araştırıp, değerlendirir.
 4. Kimya alanındaki olay, olgu, durum ve problemlerin araştırılması analiz ve değerlendirmesi süreçlerinde, farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi / bağımsız olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 5. Kimya alanındaki öngörülmeyen olay, olgu, durum ve problemlerin analiz ve değerlendirmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yenilikçi çözümler üretir.
 6. Kimya alanındaki problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama, raporlama ve başkalarına sunma süreçlerini etkili olarak yürütür.
 7. Kimya alanına yönelik bilimsel araştırma / hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel araştırma ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 8. Kimya alanında araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde gerekli araç-gereç ve teknikleri, bilişim teknolojileri / yazılımları etkin kullanır.
 9. Kimya alanındaki iş ve hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası yasal normlara uygun hareket eder.
 10. Kimya alanında, iş ve hizmet üretim süreçlerinde, girişimcilik ve etkili iletişim becerilerini etkili kullanır.
 11. Kimya alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 12. Kimya uygulamalarına yönelik iş ve hizmet üretim süreçlerinde, sağlık, güvenlik doğal ve sosyal çevrenin ekolojik yapısına uygun hareket eder.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları