Fen Bilimleri Enstitüsü : Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Erol TÜRKEŞ
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kamil FERATOĞLU
Bologna Koordinatör Yrd. Ar. Gör. İlkay ÇOLPAN TINMAZ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 20
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) SAY
Programın ISCED Kodu 715
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Makine Mühendisliği Lisansüstü Programının amacı Makine Mühendisliği alanında uzman ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir. Programın hedefleri arasında Makine Mühendisliği alanında kullanılan hesaplamalı-deneysel yöntemler ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi vermek, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mezunların gerekli donanımlara sahip olmasını sağlamak, Makine Mühendisliği alanındaki güncel araştırma konularının sunduğu imkânlar ve uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak gelmektedir.
Tarihçe
2016-2017 Güz döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makina Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Makina Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine de başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 90 AKTS kredisinin tamamlanması gerekmektedir. Ders ve tez aşamaları söz konusudur. Ders aşamasının tamamlanmasından sonra danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız, ulusal veya uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev alabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAK21703BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLİM ETİĞİZorunlu3+07
MAK16701İLERİ İMAL USULLERİZorunlu3+09
 Seçmeli Ders-1Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MAK16729İLERİ MALZEME BİLİMİSeçmeli3+07
MAK16727PLASTİKLERE VAKUM VE ISI İLE ŞEKİL VERME PROSESİSeçmeli3+07
MAK16725TERMAL SİSTEMLERİN TASARIMISeçmeli3+07
MAK16723İÇTEN YANMALI MOTORLARDA ISI TRANSFERİSeçmeli3+07
MAK16721BOYUT ANALİZİ VE BENZERLİKSeçmeli3+07
MAK16719AKIŞKAN GÜCÜ SİSTEMLERİSeçmeli3+07
MAK16717ISI POMPALARISeçmeli3+07
MAK16715HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİSeçmeli3+07
MAK16713İLERİ TERMODİNAMİKSeçmeli3+07
MAK16711ROBOT KİNEMATİĞİ VE DINAMİĞİSeçmeli3+07
MAK16709TALAŞLI İMALAT DİNAMİĞİSeçmeli3+07
MAK16707İLERİ TEKNOLOJİK MALZEME SEÇİMİSeçmeli3+07
MAK16705POLİMER ESASLI MALZEMELERİNKALIP TASARIMI VE İMALATISeçmeli3+07
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAK16704SEMİNER Zorunlu0+27
MAK21702İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELERİ Zorunlu3+09
 Seçmeli Ders-1Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MAK23732TALAŞ KALDIRMA İŞLEMLERİNDE DENEYSEL VE ANALİTİK YAKLAŞIMLARSeçmeli3+07
MAK23730NANOTEKNOLOJİ TEMELLİ EKLEMELİ İMALATSeçmeli3+07
MAK16712İLERİ PROSES TEKNİĞİSeçmeli3+07
MAK16728ENDÜSTRİ ROBOTLARI VE UYGULAMALARISeçmeli3+07
MAK16726ÜRÜN GELİŞTİRMESeçmeli3+07
MAK16724YENİLİKÇİ TASARIM VE OPTİMİZASYONSeçmeli3+07
MAK16722BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK İLE YAPISAL ANALİZ UYGULAMALARISeçmeli3+07
MAK16720ELEKTRONİK ELEMANLARIN ISIL KONTROLÜSeçmeli3+07
MAK16718İÇTEN YANMALI MOTOR YÖNETİMİSeçmeli3+07
MAK16716ISI TRANSFERİNDE SAYISAL YÖNTEMLERSeçmeli3+07
MAK16714EKSERJİ ANALİZİSeçmeli3+07
MAK16710YOĞUŞTURUCULAR VE BUHARLAŞTIRICILARSeçmeli3+07
MAK16708ISI VE KÜTLE TRANSFERİSeçmeli3+07
MAK16706MAKİNE DİNAMİĞİNDE İLERİ KONULARSeçmeli3+07
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAK16751UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MAK16753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAK16752UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MAK16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Makine mühendisliği alanındaki olay, olgu ve durumları, alanın kavramsal ve kuramsal bilgilerine dayalı araştırarak analiz eder / değerlendirir.
 2. Makine mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama ve analizinde, uygun analitik yöntemler ve yaklaşımlara dayalı modelleme yöntemlerini etkili olarak uygular.
 3. Belirli koşullara dayalı tanımlanmış bir sistemi, süreç veya ürünü, modern yöntemleri kullanarak, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde belirlenen standartlara uygun tasarlayıp boyutlandırır.
 4. Belirli koşullar ve gereksinimlere dayalı bir sistem, süreç veya ürün tasarımı ve boyutlandırmada, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yenilikçi tasarımlar geliştirir.
 5. Makine mühendisliği alanıyla ilgili iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama, raporlama ve başkalarına sunma süreçlerini etkili olarak yürütür.
 7. Makine mühendisliği alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 8. Mühendislik uygulamaları için iş ve hizmet üretim süreçlerinde gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojileri / en bir yazılımı etkin kullanır.
 9. Makine mühendisliği alanında, bilimsel araştırma / iş hizmet üretim süreçlerinde farklı veri analiz tekniklerine dayalı verileri analiz ederek sonuçlarını, yorumlama, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar.
 10. Mühendislik uygulamalarına yönelik iş ve hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası yasal normlara uygun hareket eder.
 11. Makine mühendisliği alanında, iş ve hizmet üretim süreçlerinde, girişimcilik ve etkili iletişim becerilerini etkili kullanır.
 12. Makine mühendisliği alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 13. Mühendislik uygulamalarına yönelik iş ve hizmet üretim süreçlerinde, sağlık, güvenlik doğal ve sosyal çevrenin ekolojik yapısına uygun tasarım ve çözümler üretir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları