Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Halk Sağlığı Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üy. Nehir YÜKSEL
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üy. Nehir YÜKSEL
Bologna Koordinatör Yrd. Dr.Öğr.Üy. Gülcan Kuyucuklu
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 4
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) Sayısal
Programın ISCED Kodu 910
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Tıp biliminin dahili disiplinlerinden olan halk sağlığı, bireylerin sağlığı ile doğum öncesinden ölümüne kadar ilgilenen, hastalıkları erken dönemde tespit edip tanı koymaya ve tedavilerini sağlamaya çalışan, bireyleri çevresi ile birlikte değerlendirerek hastalıkların oluşumunda rol oynayan fiziksel, biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik çevredeki olumsuz etmenlerin giderilmesine ve olumlu bir çevre yaratılmasına uğraşan ve toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan bir hizmet dalı ve bunun öğretisini yapan bir bilim dalıdır. Programın amacı araştırmacı meslek alanında gerekli ve bilgi ve beceriye sahip eğitici, yönetici nitelikleri gelişmiş, mesleki etik ilkelere uyan sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.
Tarihçe
Doktora programı 2018-2019 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Doktora
Kabul Koşulları
Tıp fakültesi mezunları ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İş Sağlığı, Epidemiyoloji Anabilim Dallarından yüksek lisans derecesi (tezli) almış olanlar bu programa başvurabilirler. Doktora programına başvurabilmek için adayların; sayısal puan türünde ALES’ten en az 55 puan almaları gerekir. Merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana denk bir puan almış olmaları gerekir.Doktora programına yerleştirme puanının hesaplanmasında; ALES’ten veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan alınan puanın %50’si, yabancı dil puanının %15’i, lisans GANO’sunun %5’i, tezli yüksek lisans GANO’sunun %5’i ve bilim ve mülakat sınav puanları ortalamasının %25’i dikkate alınır. Doktora programlarına kabul edilebilmek için yerleştirme puanının en az 70 olması gerekir.Bilim ve mülakat sınav puanları ortalaması 100 tam puan üzerinden 65 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır.
Üst Kademeye Geçiş
Doktora derecesi tamamlandığında PhD (Doctor of Philosophy) Bilim Doktoru diploması verilir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için ders yükü olarak 240 AKTS'yi tamamlamış olmak, yeterlik sınavı ile tez savunma sınavında başarılı olmak ve Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki diğer şartları yerine getirmek gereklidir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Halk Sağlığı doktora programının mezunları, Toplum Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev icra etmekte ve üniversitelerde akademisyen olarak istihdam edilmektedir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20801HALK SAĞLIĞINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLARZorunlu3+09
HAS20803İLERİ EPİDEMİYOLOJİZorunlu3+09
 SEÇMELİ DERS 1Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS 2Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20802SEMİNERZorunlu0+26
HAS20804İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS 3Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS 4Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS 5Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20833İLERİ BİYOİSTATİSTİKZorunlu3+29
HAS20835SAĞLIK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARIZorunlu3+09
 SEÇMELİ DERS 6Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS 7Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS18855DOKTORA YETERLİLİK SINAVIZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20861UZMANLIK ALAN DERSİ 1Zorunlu3+06
HAS20863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 1Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20862UZMANLIK ALAN DERSİ 2Zorunlu3+06
HAS20864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 2Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20871UZMANLIK ALAN DERSİ 3Zorunlu3+06
HAS20873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 3Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20872UZMANLIK ALAN DERSİ 4Zorunlu3+06
HAS20874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 4Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Seçmeli Ders Havuzu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HAS20805BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİSeçmeli3+06
HAS20806ÇEVRE SAĞLIĞISeçmeli3+06
HAS20807İŞ SAĞLIĞISeçmeli3+06
HAS20808KADIN SAĞLIĞI VE ÜREME SAĞLIĞISeçmeli3+06
HAS20809DEMOGRAFİSeçmeli3+06
HAS20810ÇOCUK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİSeçmeli3+06
HAS20811ADÖLESAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİSeçmeli3+06
HAS20812OKUL SAĞLIĞISeçmeli3+06
HAS20813YETİŞKİN VE YAŞLI SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİSeçmeli3+06
HAS20814SAVUNMASIZ GRUPLARDA SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİSeçmeli3+06
HAS20815TOPLUM RUH SAĞLIĞI EPİDEMİYOLOJİSİSeçmeli3+06
HAS20816SAĞLIK SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİSİSeçmeli3+06
HAS20817SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK EĞİTİMİSeçmeli3+06
HAS20818BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİSeçmeli3+06
HAS20819OLAĞAN DIŞI DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİSeçmeli3+06
HAS20820ÇOCUK SAĞLIĞI VE ÇOCUK HAKLARISeçmeli3+06
HAS20821EKOLOJİSeçmeli3+06
HAS20822SAĞLIK EKONOMİSİSeçmeli3+06
HAS20823BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİSeçmeli3+06
HAS20824HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL KONULARSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
 1. Halk sağlığı alanıyla ilgili kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri analiz eder.
 2. Halk sağlığı alanıyla ilgili olay, olgu, güncel durum ve sorunları, alanın kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile analiz eder - değerlendirir.
 3. Halk sağlığı alanındaki ulusal ve uluslararası güncel olay, olgu ve durumları, disiplinlerarası bir yaklaşıma dayalı analiz eder - değerlendirir.
 4. Halk sağlığı alanında belirli sorun - gereksinimlere yönelik uygulanan yöntemlere dayalı program geliştirme, yürütme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.
 5. Halk sağlığı alanındaki araştırma süreçlerine uygun, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını bağımsız yürütür.
 6. Halk sağlığı alanında uygulanan farklı araştırma verileri analiz tekniklerini uygulayarak sonuçlarını, yorumlama, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar.
 7. Belirlenen yaklaşım, yöntem ve araçları kullanarak halk sağlığı alanındaki sorun ve gereksinimleri belirleyip, bu sorun ve gereksinimlere uygun politika ve stratejiler önerir.
 8. Halk sağlığı alanına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı alanlarla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 9. Halk sağlığı alanına yönelik bilimsel araştırma - hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel - mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Halk sağlığı alanındaki sorun ve gereksinimlere ilişkin çözüm üretimi veya hizmet üretiminde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme ve etkili iletişim becerilerini uygular.
 11. Halk sağlığı alanına yönelik bilimsel araştırma - hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 12. Halk sağlığı alanına yönelik hizmet üretiminde, ulusal ve uluslararası yasal normlara uygun hareket eder.
 13. Halk sağlığı alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları