Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Feridun ŞENGÖR
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Feridun ŞENGÖR
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Gülçin İŞCAN ATAŞEN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 913
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Mezunlarımızın profesyonel gelişimleri için gerekli olan yaşam boyu öğrenme doğrultusunda kariyerlerini geliştirmeleri ve araştırma geliştirme faaliyetlerine etkin katılımlarının sağlanmasıdır.
Tarihçe
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim dalı 2014-2015 Eğitim öğretim yılı faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
Hemşirelikte Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı)
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları ve 100’lük sistemde en az 60, 4’lük sistemde en az 2.29 lisans not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde; enstitülerin ilgili anabilim dalları, 55 standart puandan az olmamak kaydıyla, farklı ALES puanı alt sınırı belirleyebilir..” Not: Yüksek lisansa başvurusunda bulunacak adaylardan dil şartı aranmayacaktır.
Üst Kademeye Geçiş
Yükseklisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarmış olması ve enstitü tarafından belirtilen kredilerini doldurmuş olması gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Tüm sağlık kuruluşlarında ve özelleşmiş oldukları alanlarda sorumlu ve denetici hemşire, bakımda yönlendirici ve kalite uygulayıcısı, klinik araştırmacı olarak çalışabilir ve akademik kariyerlerine devam edebilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HEM20701HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAMZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS 1Seçmeli3+66
 SEÇMELİ DERS 2Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS 3Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
HEM20703ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ISeçmeli3+66
HEM20751HEMŞİRELİK ESASLARI VE UYGULAMASI ISeçmeli3+66
HEM20721ÇOCUKTA BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20757HASTA GÜVENLİĞİSeçmeli3+06
HEM20755SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYONSeçmeli3+06
HEM20753SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMSeçmeli3+06
HEM20749HEMŞİRELİKTE LİDERLİKSeçmeli3+06
HEM20747HEMŞİRELİKTE YÖNETİM VE UYGULAMASI ISeçmeli3+66
HEM20745TEMEL MENOPOZ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20743RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ISeçmeli3+66
HEM20741JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20739DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI ISeçmeli3+66
HEM20737CERRAHİ HASTASININ EVDE BAKIMISeçmeli3+06
HEM20735KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20733AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20729PSİKOONKOLOJİSeçmeli3+06
HEM20705ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20707HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI ISeçmeli3+66
HEM20709ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20711DİYABET HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20713ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARSeçmeli3+06
HEM20717HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM VE UYGULAMASI ISeçmeli3+66
HEM20731CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI ISeçmeli3+66
HEM20727KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20725ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20715İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI ISeçmeli3+66
HEM20719PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20723NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HEM15702SEMİNER Zorunlu0+26
HEM20704BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS 5Seçmeli3+66
 SEÇMELİ DERS 6Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS 7Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
HEM20732RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ IISeçmeli3+66
HEM20736GERİATRİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20738NÖROLOJİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20740KADIN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİSeçmeli3+06
HEM20742TEMEL İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20744TEMEL ÜREJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20746PSİKOLOJİ VE KURAMLARISeçmeli3+06
HEM20748HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM VE UYGULAMASI IISeçmeli3+66
HEM20750YOĞUN BAKIMSeçmeli3+06
HEM20752KOGNİSYON, İLETİŞİM VE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARISeçmeli3+06
HEM20754PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİKSeçmeli3+06
HEM20756DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI IISeçmeli3+66
HEM20758SAĞLIK POLİTİKALARISeçmeli3+06
HEM20760HEMŞİRELİK ESASLARI VE UYGULAMASI IISeçmeli3+66
HEM20764ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ IISeçmeli3+66
HEM15708TRAVMA VE ACİL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM15710TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM15714STOMATERAPİ HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM20762HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI IISeçmeli3+66
HEM20730REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM15720BÜYÜME VE GELİŞMESeçmeli3+06
HEM15724YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİSeçmeli3+06
HEM15728HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+06
HEM15734HEMŞİRELİKTE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeli3+06
HEM20706CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI IISeçmeli3+66
HEM20712ÇOCUKTA PSİKO-SOSYAL SORUNLARSeçmeli3+06
HEM20722İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE UYGULAMASI IISeçmeli3+66
HEM20726HEMŞİRELİKTE YÖNETİM VE UYGULAMASI IISeçmeli3+66
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HEM15751UZMANLIK ALAN DERSİ -1Zorunlu3+06
HEM15753TEZ ÇALIŞMASI -1Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HEM16752UZMANLIK ALAN DERSİ -2Zorunlu3+06
HEM16754TEZ ÇALIŞMASI -2Zorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Hemşirelik alanıyla ilgili kavramsal, kuramsal bilgileri açıklar / analiz eder.
 2. Hemşirelik alanındaki olay, olgu ve durumları, alanın kavramsal ve kuramsal bilgilerine araştırarak analiz eder / değerlendirir.
 3. Hemşirelik alanındaki araştırma süreçlerine uygun, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını etkili olarak yürütür.
 4. Hemşirelik alanı iş ve hizmet üretiminde, planlama, örgütleme, yürütme ve değerlendirme süreçlerini mesleki etik değerler ve yasal normlara bağlı olarak yürütür.
 5. Hemşirelik alanına ilişkin iş ve hizmet üretiminde süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme ve etkili iletişim becerilerini uygular.
 6. Hemşirelik alanıyla ilgili sorunlara yönelik verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması süreçlerinde bilimsel ve mesleki etik değerlere bağlı hareket eder.
 7. Hemşirelik alanıyla ilgili iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı alanlarla iş birliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Hemşirelik alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 9. Hemşirelik alanında uygulanan farklı uygulamalara ilişkin araştırma verilerini, analiz tekniklerini uygulayarak sonuçlarını, yorumlama, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar.
 10. Hemşirelik alanıyla ilgili alan ulusal ve uluslararası alandaki literatürü ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 11. Hemşirelik alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 12. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları