Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Ebelik Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) PROF. DR. NURETTİN AKA
Bologna Koordinatörü PROF. DR. NURETTİN AKA
Bologna Koordinatör Yrd. ARŞ.GÖR. SEFA KARAMAN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 5
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 913
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Ebelik bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen, hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, multidisipliner ekiple işbirliği içerisinde hizmet sunabilen, ebelik uygulama ve gelişmesindeki süreçte sürekli olarak ebelik araştırmalarını geliştirebilen, eğitim ve yönetim becerilerine sahip uzman ebeler yetiştirmektir.
Tarihçe
Kırklareli Üniveersitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim dalı 2018-2019 eğitim öğretim yılı faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
Ebelik Yüksek Lisansı
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları ve 100’lük sistemde en az 60, 4’lük sistemde en az 2.29 lisans not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde; enstitülerin ilgili anabilim dalları, 55 standart puandan az olmamak kaydıyla, farklı ALES puanı alt sınırı belirleyebilir..” Not: Yüksek lisansa başvurusunda bulunacak adaylardan dil şartı aranmayacaktır.
Üst Kademeye Geçiş
Yükseklisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarmış olması ve enstitü tarafından belirtilen kredilerini doldurmuş olması gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Ebeler kamu ve özel sektör yanı sıra üniversitelerde akademisyen olarak görev alırlar. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar (Temel ve / veya Aile Sağlık Hizmetleri kapsamında yer alan aile sağlığı ve toplum sağlık merkezleri; hastaneler ve doğum evleri); özel sağlık merkezleri, doğuma hazırlık sınıflarında ebe olarak ve üniversitelere bağlı sağlık bilimleri fakülteleri ve sağlık yüksekokullarının ebelik bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE20703DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMZorunlu3+49
EBE20717BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ,ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+06
EBE20701YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERZorunlu3+49
 SEÇMELİ DERS-ISeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
EBE21722MİKROBİYOTA VE SAĞLIKSeçmeli3+06
EBE20721TRANSKÜLTÜREL EBELİKSeçmeli3+06
EBE20719EBELİKTE MAKALE YAZIMI VE SUNUM TEKNİKLERİSeçmeli3+06
EBE20715ÜROJİNEKOLOJİSeçmeli3+06
EBE20711EBELİKTE TEMEL KAVRAMLARSeçmeli3+06
EBE20705DOĞUMDA İLERİ UYGULAMALARSeçmeli3+06
EBE20709ÜREME SİSTEMİNİN FİZYOLOJİSİ VE ANTENATAL TAKİPSeçmeli3+06
EBE20713GENETİK DANIŞMANLIKSeçmeli3+06
EBE20707EBELİKTE ETİKSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE18702SEMİNERZorunlu0+26
EBE20704KONTRASEPTİF YÖNTEMLER VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİZorunlu3+49
EBE20716ALTERNATİF DOĞUM YÖNTEMLERİZorunlu3+49
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
EBE20706GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMISeçmeli3+06
EBE20708YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARISeçmeli3+06
EBE20710DOĞUM KOMPLİKASYONLARISeçmeli3+06
EBE20712JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR VE EBELİKSeçmeli3+06
EBE20714YENİDOĞAN CANLANDIRMA PROGRAMISeçmeli3+06
EBE20718EBELİK TARİHİ VE FELSEFESİSeçmeli3+06
EBE20720EPİDEMİYOLOJİSeçmeli3+06
EBE20722RUH SAĞLIĞI VE EBELİKSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE18753TEZ ÇALIŞMASI 1Zorunlu0+124
EBE18751UZMANLIK ALAN DERSİ IZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE18752UZMANLIK ALAN DERSİ IIZorunlu3+06
EBE18754TEZ ÇALIŞMASI IIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Ebelik alanıyla ilgili kavramsal, kuramsal bilgileri açıklar / analiz eder.
 2. Ebelik alanındaki olay, olgu ve durumları, alanın kavramsal ve kuramsal bilgilerine araştırarak analiz eder / değerlendirir.
 3. Ebelik alanındaki araştırma süreçlerine uygun, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını etkili olarak yürütür
 4. Ebelik alanıyla ilgili iş ve hizmet üretiminde, kadınların potansiyel ve mevcut biyo-psiko-sosyal gereksinimleri veya sorunlarına doğrultusunda bakım programı geliştirir.
 5. Ebelik alanına ilişkin iş ve hizmet üretiminde süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme ve etkili iletişim becerilerini uygular.
 6. Ebelik hizmeti üretiminde, tanılamaya bağlı olarak gereksinimler doğrultusunda planlama, uygulama, kontrol ve değerlendirme süreçlerine uygun bakım hizmetlerini yürütür.
 7. Ebelik alanıyla ilgili iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı alanlarla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Ebelik alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 9. Ebelik alanında uygulanan farklı uygulamalara ilişkin araştırma verilerini, analiz tekniklerini uygulayarak sonuçlarını, yorumlama, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar.
 10. Ebelik sağlığı alanına yönelik bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 11. Ebelik alanına yönelik iş ve hizmet üretiminde, ulusal ve uluslararası yasal normlara uygun hareket eder
 12. Ebelik alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları