Babaeski Meslek Yüksekokulu : Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Tahsin IŞIK
Bologna Koordinatörü Öğr.Gör. Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr.Gör. Enes ÇELİK
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 35
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 415
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Hukuk hizmetleri sektörüne hukuk sekreteri statüsünde nitelikli ara eleman yetiştirmektir.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi bünyesi altında 2019 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ön lisans diploması derecesi alarak meslek elemanı ünvanı alırlar.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Hukuk Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler,Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3. sınıfına sınavsız dikey geçiş yapma hakları vardır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
• Hukuk Büroları• Barolar• Adliyeler• İcra Müdürlükleri• Belediyeler• Dernekler• Meslek Odaları
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BYA18109İŞLETMEYE GİRİŞZorunlu3+04
HBY19105YAZIŞMA TEKNİKLERİZorunlu3+04
HBY20101KLAVYE TEKNİKLERİ BİLGİSİ-IZorunlu3+04
HBY20103GENEL HUKUKZorunlu3+04
HBY20107MEDENİ HUKUK BİLGİSİZorunlu3+03
HBY20109ANAYASA VE İDARE HUKUKUZorunlu3+04
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
BYA18101BÜRO YÖNETİMİZorunlu3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HBY20108İŞ HUKUKUZorunlu3+04
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
MVP18128BORÇLAR HUKUKUZorunlu3+04
HBY20110İLETİŞİM BİLGİSİZorunlu3+03
HBY20106CEZA HUKUKU BİLGİSİZorunlu3+03
HBY20102KLAVYE TEKNİKLERİ BİLGİSİ-IIZorunlu3+04
BYA18112YÖNETİCİ ASİSTANLIĞIZorunlu3+05
BYA18108DOSYALAMA VE ARŞİVLEMEZorunlu3+05
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
HBY20205USUL HUKUKU BİLGİSİZorunlu3+04
HBY20203TAKİP HUKUKU BİLGİSİZorunlu3+04
HBY20201TİCARET HUKUKU BİLGİSİZorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
HBY20221VERGİ MEVZUATI BİLGİSİSeçmeli3+04
UNV13011ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİSeçmeli2+02
UNV13003MESLEK ETİĞİSeçmeli2+02
HIT14209DAVRANIŞ BİLİMLERİSeçmeli3+04
HBY20227HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli3+04
HBY20225ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİSeçmeli3+04
HBY20223İŞ HAYATINDA MOTİVASYON BİLGİSİSeçmeli3+04
HBY20219ADALET PSİKOLOJİSİ BİLGİSİSeçmeli3+04
HBY20217MALİ MEVZUAT BİLGİSİSeçmeli3+04
HBY20211İNFAZ HUKUKU BİLGİSİSeçmeli3+04
HBY20209İNSAN HAKLARISeçmeli3+04
HBY20207KLAVYE TEKNİKLERİ BİLGİSİ-IIISeçmeli3+04
HBY19217MUHASEBESeçmeli3+04
HBY19215ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)Seçmeli3+04
HBY19213KIYMETLİ EVRAK HUKUKUSeçmeli3+04
CMH15209GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYONSeçmeli2+02
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18201TÜRK DİLİZorunlu4+04
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
UNV18207İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZorunlu0+1818
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Çalıştığı kurum veya kuruluşta hukuk büro hizmetlerinin üretim ve sunumunda gerekli bilgi ve becerileri etkili olarak uygular.
 2. Alanında mesleği ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm önerilerini geliştirmede eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini uygular.
 3. Bağlı olduğu yönetici veya yöneticilerin günlük işlerini etkili olarak organize eder
 4. Kurumun gerçekleştireceği etkinlikleri planlayıp yönlendirmede, çağdaş protokol esaslarına uygun olarak organize eder.
 5. Kurumda hizmet üretim ve sunumuna ilişkin ilişkilerinde etkili iletişim becerilerini uygular.
 6. Çağdaş hukuk büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi, çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını etkili ve hatasız olarak kullanır
 7. Kurumun tüm birimleri ve başka kurumların ilgili birimleri ile takım çalışması olarak planlanan görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 8. Kurumun finansal yapısıyla ilgili işlemlerde, fiş, fatura, hesap özeti, makbuz gibi muhasebe işlemlerini mesleki bilgi ve becerilere uygun olarak yürütür.
 9. Hukuk büro hizmetlerini yürütmede ulusal hukuk normları ve mesleki etik değerleri esas alır.
 10. Yöneticiye yönelik evrak, kayıt ve işleyişini kontrol altında tutar, yönetici ofislerinin görünümünü, kontrolünü ve estetiğini sağlar.
 11. Hukuk Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği alanındaki bilgileri araştırma ve Avrupa Dil Portfolyosu A2 düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) meslektaşları ile iletişim kurmada etkili olarak kullanır.
 12. Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği alanı ile ilgili kavram kuram yaklaşım ve teknikleri açıklar/analiz eder.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları