Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Muharrem EKŞİ
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Emre OZAN
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Bilal NERGİZ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 15
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 312
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans proramının amacı, uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, aktörler ve tüm aktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri, uluslararası örgütlenmeler, uluslararası güvenlik, uluslararası ekonomi, insan hakları, strateji ve güvenlik politikaları, azınlıklar gibi konularda detaylı şekilde disiplinlerarası ve eleştirel bir yaklaşım sunmaktır.
Tarihçe
Uluslararası İlişkiler bölümü 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
1-Alan İçi Bölümler olarak Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi bölümleri lisans mezunu olmak; alan dışı bölümler olarak İktisat, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Batı Dilleri Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Mütercim-Tercümanlık,Yeni Medya, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Radyo, Televizyo ve Sinema bölümleri lisans mezunu olmak. 2- Lisansüstü giriş sinavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup eşit ağırlıktan en az 60 puan olmalıdır.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlamak için, zorunlu ve seçmeli 10 ders, seminer dersi, 6 AKTS değerinde uzmanlık alan dersi ve 24 AKTS değerinde tez çalışması ile beraber 2,50 ortalama ve 120 AKTS’ ye ihtiyaç vardır. Ayrıca öğrencilerin tezlerini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Program mezunları, yükseköğretim kurumlarında akademisyenlik, kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ilişkiler birimlerinde çalışabilir. Diplomatlık eğitimi olan Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları, başta Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomat ve konsolosluk birimlerinde çalışabilmektedir. Bunun haricinde Uluslararası İlişkiler bölümümüzün kamu diplomasisi, kültür diplomasisi, diaspora diplomasisi gibi eğitimleri sayesinde mezunlarımız, Cumhurbaşkanlığının İletişim Başkanlığı gibi birimlerinde ve Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve TİKA gibi kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler. Ayrıca bölüm mezunlarımız, tüm devlet kurum ve kuruluşlarının uluslararası ilişkiler birimlerinde çalışma imkânına sahiptirler
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI19703ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLARZorunlu3+04
ULI19701ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+08
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli36
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ULI19705DOKTRİNLER TEMELİNDE AMERİKAN DIŞ POLİTİKASISeçmeli3+06
ULI22731KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASISeçmeli3+06
ULI20729ULUSLARARASI SİSTEM VE İTTİFAKLARSeçmeli3+06
ULI19727TÜRK MODERNLEŞMESİSeçmeli3+06
ULI19725SİYASET FELSEFESİNDE İLERİ OKUMALARSeçmeli3+06
ULI19723ORTADOĞUDA TOPLUMSAL HAREKETLERSeçmeli3+06
ULI19721AB ENTEGRASYON TEORİLERİSeçmeli3+06
ULI19719AB KURUMLARI VE POLİTİKALARISeçmeli3+06
ULI19717ULUSLARARASI HUKUKTA ÇÖZÜMLEMELERSeçmeli3+06
ULI19715ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE KRİZ YÖNETİMİSeçmeli3+06
ULI19713RUS DIŞ POLİTİKASISeçmeli3+06
ULI19711TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL TARTIŞMALARSeçmeli3+06
ULI19709İRAN DIŞ POLİTİKASISeçmeli3+06
ULI19707DÜNYA POLİTİKASINDA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI19704SEMİNERZorunlu0+23
ULI19702DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ÇÖZÜMLEMELERZorunlu3+07
 SEÇMELİ DERS-4 / ORTAK SEÇMELİ DERSSeçmeli35
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli35
 SEÇMELİ DERS-6Seçmeli35
 SEÇMELİ DERS-7Seçmeli35
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ULI22732KÜRESEL GÖÇ ÇALIŞMALARISeçmeli35
ULI20730POST-KOMÜNİST REJİMLERDE DÖNÜŞÜM SORUNLARISeçmeli3+05
ULI19728ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKTA GÜNCEL SORUNLARSeçmeli3+05
ULI19726TÜRKİYE'NİN KAFKASYA POLİTİKASISeçmeli3+05
ULI19724TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİSeçmeli3+05
ULI19722ABNİN ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASISeçmeli3+05
ULI19720AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİSeçmeli3+05
ULI19718TÜRKİYENİN ORTA ASYA POLİTİKALARISeçmeli3+05
ULI19716KAMU DİPLOMASİSİ: YENİ YÖNTEM VE ARAÇLARSeçmeli3+05
ULI19714ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARISeçmeli3+05
ULI19712TÜRKİYE'NİN GÜNCEL GÜVENLİK SORUNLARISeçmeli3+05
ULI19710MODERN TÜRKİYE'DE SİYASAL DÜŞÜNCESeçmeli3+05
ULI19708TÜRKİYENİN ORTADOĞU POLİTİKASISeçmeli3+05
ULI19706ÇEVRE VE DIŞ POLİTİKASeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI19751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ULI19753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI19752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ULI19754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunları, alanın temel kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modelleri analiz eder / değerlendirir.
 2. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu ve sorunları sosyal ve davranış bilimleri alanındaki farklı disiplin alanlarının kavram, kuram ve metodolojileriyle ilişkili analiz eder / değerlendirir.
 3. Küresel ölçekte farklı uluslararası politika uygulamalarına ilişkin nitel ve nicel verileri toplayarak farklı analiz tekniklerine dayalı analiz eder / değerlendirir.
 4. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin bir problem belirleme, problemi tanımlama, uygun araçlarla verileri toplama, verileri analiz edip yorumlama, raporlama ve başkalarına sunma aşamalarını yürütür.
 5. Uluslararası ilişkiler alanında karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunların çözümüne ilişkin eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yeni yaklaşımlar geliştirir.
 6. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 7. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır
 8. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 9. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 10. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretimi ve sunumunda, etkili iletişim becerilerini kullanır.
 11. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları