Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku (İö) Tezsiz Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç.Dr. Seçkin YAVUZDOĞAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mısra TAN
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Meriç KARAKEÇİLİ
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 2
Kontenjanı 40
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 421
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın temel amacı öğrenciye kamu hukuku alanında bağımsız olarak bilimsel çalışma yapmayı öğretmektir. Bilimsel çalışma metotları çerçevesinde eser hazırlama usullerini kazandırmak, sonuçta başarılı olan öğrencinin bir sonraki akademik programa geçişini hazırlamak programın amaçlarındandır. Yüksek lisans programı süresince hazırlanan ve başarılı olunan çalışmaların yayımlanması suretiyle bilim dünyasına kazandırılması programın diğer bir amacıdır.
Tarihçe
Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nden itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır.
Kazanılan Derece
.-
Kabul Koşulları
.-
Üst Kademeye Geçiş
.-
Mezuniyet Koşulları
.-
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Avukat, Hakim, Savcı, Anayasa Mahkemesi Raportörü, Sayıştay Uzmanı, Çeşitli Kamu Kurumlarında Uzman Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Hukuk Danışmanı, İcra Müdür Yardımcısı
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KMH19701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders- 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders- 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders- 3Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders- 4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
KMH22703İDARİ UYUŞMAZLIKLARDA YARGI DIŞI ÇÖZÜM YOLLARISeçmeli3+06
KMH22705İDARENİN SORUMLULUĞUSeçmeli3+06
KMH19707MİLLETLERARASI HUKUKTA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
KMH19711KKTC VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAYATA VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLARSeçmeli3+06
KMH19713ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİSeçmeli3+06
KMH20715ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUSeçmeli3+06
KMH22723İNTERNETE ERİŞİM HAKKISeçmeli3+06
KMH22721VERGİ İDARESİNİN YÜKÜMLÜLERİ DENETLEME YOLLARISeçmeli3+06
KMH22719TIP CEZA HUKUKU ISeçmeli3+06
KMH22717CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI ISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
 Seçmeli Ders- 5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders- 6Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders- 7Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders- 8Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders- 9Seçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
KMH24726ANAYASA YARGISISeçmeli3+06
KMH22722VERGİ YÜKÜMLÜLERİNİN HAKLARISeçmeli3+06
KMH22720TIP CEZA HUKUKU IISeçmeli3+06
KMH22718CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI IISeçmeli3+06
KMH19716AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN GÜNCEL MESELELERİSeçmeli3+06
KMH19714ANAYASA MAHKEMESİ VE İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRK CEZA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARISeçmeli3+06
KMH19712ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUKSeçmeli3+06
KMH19710GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ADALET ANLAYIŞISeçmeli3+06
KMH19708ULUSLARARASI CEZA HUKUKUSeçmeli3+06
KMH22704MEDENİ YARGILAMA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKU İLİŞKİSİSeçmeli3+06
KMH22702İDARE HUKUKUNDA MOBBİNGSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
  1. Bilgi kaynaklarına ulaşma, bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olur.
  2. Hukuk bilimi ve hukuk sistemleri ile bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişim süreci ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olur ve modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olur.
  3. Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olur ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olur.
  4. Bilgi teknolojilerini ve ders malzemelerini öğretme-öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
  5. Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur.
  6. Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olur.
  7. Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olur.
  8. Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olur.
  9. Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olur.
  10. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları