Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih (İö) Tezsiz Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç.Dr. Faruk DOĞAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Olcay TURAN
Bologna Koordinatör Yrd. A.Gör. Yahya Metin KOÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 50
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Kazanılan Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR15701TARİH METODOLOJİSİZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TAR19719BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
TAR15721TÜRK MODERNLEŞME TARİHİSeçmeli3+06
TAR15703SELÇUKLU SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR17737TÜRK KÜLTÜR TARİHİSeçmeli3+06
TAR17735TARİH VE SİNEMASeçmeli3+06
TAR17733İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİSeçmeli3+06
TAR15731OSMANLICASeçmeli3+06
TAR15729ROMA TARİHİSeçmeli3+06
TAR15727ESKİ ANADOLU TARİHİSeçmeli3+06
TAR15723TÜRK BASIN TARİHİSeçmeli3+06
TAR15705XIV-XVII. YÜZYIL OSMANLI SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15707OSMANLI DEVLET TEŞKİLATISeçmeli3+06
TAR15709YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TAR15711YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİSeçmeli3+06
TAR15715TÜRK DIŞ POLİTİKASISeçmeli3+06
TAR1572519. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİSeçmeli3+06
TAR15717İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİSeçmeli3+06
TAR15713MİLLİ MÜCADELE TARİHİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TAR20702TARİH YAZIMIZorunlu3+06
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
TAR15706ANADOLU SELÇUKLU TARİHİSeçmeli3+06
TAR15708XVIII-XX. YÜZYIL OSMANLI SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15710ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİSeçmeli3+06
TAR15720OSMANLI İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
TAR15722TÜRK YENİLEŞME HAREKETLERİSeçmeli3+06
TAR15724OSMANLI SOSYAL TARİHİSeçmeli3+06
TAR15726XX. YÜZYIL TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİSeçmeli3+06
TAR15728CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
TAR15732BİZANS TARİHİSeçmeli3+06
TAR15734OSMANLI PALEOGRAFYASISeçmeli3+06
TAR17736GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
  1. Tarihsel olay, olgu ve sorunlar üzerinde kullanılan kuramsal ve metodolojik bilgileri açıklar.
  2. Tarih alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal bilgi ve becerileri, tarihsel olay, olgu ve sorunları analiz ve değerlendirmede uygular.
  3. Tarih alanı ile ilgili olay, olgu ve sorunların, anlaşılması ve analizinde sosyal bilimlerde benimsenen başlıca araştırma yöntemlerini uygular.
  4. Belirli dönemlerdeki tarihsel olay ve olguları çoklu perspektif bağlamında sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel açılardan analiz eder
  5. Tarihsel olay, olgu, belge incelemesinde ve alanla ilgili literatürü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) etkili olarak kullanır.
  6. Tarih alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini alan araştırmalarında kullanır.
  7. Programda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, tarihsel olay, olgu ve sorunların eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesinde kullanır.
  8. Tarih literatüründeki güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
  9. Tarih alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması, yazılı metin haline getirilmesi (proje) ve duyurulması aşamalarında, bilimsel ve mesleki etik değerleri/kriterleri uygular.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları