Sosyal Bilimler Enstitüsü : Turizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Mustafa Cevdet ALTUNEL
Bologna Koordinatörü Araş. Gör. Meltem KUM
Bologna Koordinatör Yrd. -
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) SÖZ
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Turizm Rehberliği yüksek lisans programı 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerektirmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında turizm rehberliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
1- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmak 2- Lisansüstü giriş sinavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup eşit ağırlıktan en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabanci dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 65 TOEFL IBT için en az 65, TOEFL CBT için en az 183, TOEFL PBT için en az 513 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi aranmaktadır
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden(120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Yüksek Lisans düzeyinde rehberlik bölümünü bitirmiş adaylar, yabancı dil yeterliliklerini almaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gözetim ve denetimi altında, Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından düzenlenen uygulama gezisini tamamlamaları halinde “Turist Rehberi” unvanı alabilmektedir. Belirtilen şartları yerine getiren adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığından almaya hak kazandıkları ruhsatname ve meslek odalarından aldıkları çalışma kartları ile ülkesel veya bölgesel olarak turist rehberliği hizmeti verebileceklerdir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
REH19701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
REH19703TURİST REHBERLİĞİ İLKE VE UYGULAMALARIZorunlu3+06
REH19705EKO-TURİZM UYGULAMALARIZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
REH19707TURİST DAVRANIŞISeçmeli3+06
REH19711TURİST REHBERLİĞİNDE LİDERLİKSeçmeli3+06
REH19725PERMAKÜLTÜRSeçmeli3+06
REH19723TÜRKİYE’DE MÜZELER VE MÜZE REHBERLİĞİ Seçmeli3+06
REH19721MARKA KENTLERSeçmeli3+06
REH19719KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİSeçmeli3+06
REH19717DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ANTİK KENTLERSeçmeli3+06
REH19715MUTFAK KÜLTÜRÜ VE TURİST REHBERLİĞİSeçmeli3+06
REH19713TURİZMDE DİJİTALLEŞMESeçmeli3+06
REH19709KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM YÖNETİMİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
REH19706SEMİNERZorunlu0+23
REH19704TURİST REHBERLİĞİNDE UZMANLIK ALANLARIZorunlu3+06
REH19702TURİZMDE UYGULAMALI İSTATİSTİKZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+05
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+05
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
REH19722DÜNYA MİTOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALARSeçmeli3+05
REH19724TÜRKİYE'NİN YENİ TURİZM ÇEKİCİLİKLERİSeçmeli3+05
REH19720NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeli3+05
REH19718ZİYARETÇİ YÖNETİMİSeçmeli3+05
REH19716TURİST REHBERLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLARSeçmeli3+05
REH19714REKREASYON VE TURİST REHBERLİĞİSeçmeli3+05
REH19712İNANÇ TURİZMİ REHBERLİĞİSeçmeli3+05
REH19710ALTERNATİF TUR GÜZERGÂHLARISeçmeli3+05
REH19708ANTİK DÜNYADA GÜNLÜK YAŞAMSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
REH19751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
REH19753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
REH19752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
REH19754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Turizm Rehberliği alanı ile ilgili akademik ve sektörel sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 2. Turizm Rehberliği alanındaki uluslararası uygulamaları bilir ve ülkesel uygulamalarla karşılaştırma yapar.
 3. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası veri tabanlarını kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 4. Sektördeki öngörülemeyen ve mevcut sorunları pratik ve yaratıcı bir şekilde çözmek için yeni stratejiler geliştirir.
 5. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları inceler.
 6. Turizm Rehberliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 7. Turizm Rehberliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 8. Turizm Rehberliği ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 9. Turizm Rehberliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki kişilere sistemli bir şekilde aktarır.
 10. Turizm Rehberliği alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
 11. Bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanı bağlamında değerlendirir.
 12. Çeşitli dini inançlar, mitoloji, sanat tarihi, arkeoloji, ekoloji, kültürel miras konularında uzmanlaşır ve disiplinler arası etkileşimi kurar.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları