Sosyal Bilimler Enstitüsü : İşletme Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Yasin ÇAKIREL
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Damla ÇEVİK AKA
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 5
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) ALES/ÜDS/YÖKDİL
Programın ISCED Kodu 41
YÖK | ISCED
Programın Amacı
İşletme Doktora Programı kurama katkı yapmayı ve iş dünyası ile ilgili konuların araştırılmasını amaçlayan tam zamanlı bir çalışmadır. Doktora çalışmasının temel amacı öğrencileri özgün araştırmaya yönlendiren gelişmiş ve uzmanlaşmış bir eğitim aracılığıyla onlara eleştirel bir bakış açısı kazandırmaktır.
Tarihçe
İşletme Doktora Programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Döneminden itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Programın gerekliliklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Doktoru unvanını almaya hak kazanırlar.
Kabul Koşulları
Doktora giriş koşulları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin ilgili yönetmelik maddeleri temel alınarak, her dönem yeniden belirlenmekte ve Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasından ilan edilmektedir. Buna bağlı olarak temel şartlar şu şekilde sıralanabilir: 1- Yüksek lisans diplomasına (alım şartlarında belirlenen ilgili bölüm) sahip olmak 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olmak 3- Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmak 4- Yapılacak yazılı ve sözlü mülakat sınavlarında başarılı olmak
Üst Kademeye Geçiş
Eğitim sistemimizin en üst basamağı Doktora programıdır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı) başarıyla geçmek, yeterlik sınavını başarmak, Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen (Kırklareli Üniversitesi 13 Kasım 2019 tarihli ve 100 Nolu senato toplantısı 2 Nolu kararı) yayın şartını sağlamak, ve doktora tezini başarıyla tamamlamak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
İşletme doktora derecesine sahip olan bilim insanları, kamu ve özel sektör kurumlarında çeşitli derecelerde yöneticilik yapabilirler. Bağımsız danışmanlık hizmeti verebilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL19803ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE ETİKZorunlu3+04
ISL19801İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+08
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ISL19805PAZARLAMA TEORİLERİSeçmeli3+06
ISL19837ZAMAN SERİLERİ ANALİZİSeçmeli3+06
ISL19835MODELLEME VE OPTİMİZASYONSeçmeli3+06
ISL19833ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİSeçmeli3+06
ISL19831İŞLETMELERDE VERİ ANALİTİĞİSeçmeli3+06
ISL19829STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+06
ISL19827ULUSLARARASI YÖNETİMSeçmeli3+06
ISL19825ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARISeçmeli3+06
ISL19823BİLGİ TEMELLİ ORGANİZASYONLARSeçmeli3+06
ISL19819SOSYAL AMAÇLI MUHASEBE YAKLAŞIMLARISeçmeli3+06
ISL19807DAVRANIŞSAL PAZARLAMASeçmeli3+06
ISL19809BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİSeçmeli3+06
ISL19811PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLARSeçmeli3+06
ISL19815MUHASEBE TEORİSİSeçmeli3+06
ISL19821FİNANSAL RAPORLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLARSeçmeli3+06
ISL19813HİZMET PAZARLAMASISeçmeli3+06
ISL19817BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL19802İŞLETME ARAŞTIRMALARIZorunlu3+08
ISL19804SEMINERZorunlu0+24
 Seçmeli Ders 4 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ISL19832VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞLETME UYGULAMALARISeçmeli3+06
ISL20838DİJİTAL PAZARLAMASeçmeli3+06
ISL19836PANEL VERİ ANALİZİSeçmeli3+06
ISL19834NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
ISL19830ÖRGÜT KURAMISeçmeli3+06
ISL19828LİDERLİK VE LİDERLİK ANALİZLERİSeçmeli3+06
ISL19826ORGANİZASYONDA BİREY VE GRUPLARSeçmeli3+06
ISL19824STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARISeçmeli3+06
ISL19822DENETİM TEORİSİSeçmeli3+06
ISL19818STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİSeçmeli3+06
ISL19806KÜRESEL PAZARLAMASeçmeli3+06
ISL19808STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİSeçmeli3+06
ISL19810İLERİ PAZARLAMA ARAŞTIRMASISeçmeli3+06
ISL19812STRATEJİK MARKA YÖNETİMİSeçmeli3+06
ISL19814SOSYAL PAZARLAMASeçmeli3+06
ISL19816FİNANS TEORİSİSeçmeli3+06
ISL19820MUHASEBEDE VAKA ANALİZLERİSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL19851DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL19852DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ISL19854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL19861DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ISL19863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL19862DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ISL19864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL19871DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ISL19873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISL19872DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
ISL19874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. İşletme alanındaki olay, olgu, durum ve sorunları, alanın kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerine dayalı analiz eder / değerlendirir.
 2. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve güncel sorunlarına yönelik nitel ve nicel verilere dayalı analiz ve değerlendirme raporları hazırlar.
 3. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş ve karar süreçlerine ilişkin verilerinin analizinde, farklı analiz yöntemlerini etkili kullanır.
 4. İşletme alanında yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlara ilişkin bir problemi belirleme, problemi tanımlama, uygun yöntem ve araçlarla verileri toplama, toplanan verileri analiz ederek yorumlama, raporlama ve başkalarına aktarma süreçlerini bağımsız yürütür.
 5. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili uygular.
 6. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde etkili iletişim becerilerini uygular.
 7. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş ve karar süreçlerinde farklı alanlarla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 8. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır.
 9. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlara uygun hareket eder.
 11. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarına ilişkin alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları