Sosyal Bilimler Enstitüsü : İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Yasin ÇAKIREL
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Damla ÇEVİK AKA
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 50
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 41
YÖK | ISCED
Programın Amacı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı farklı disiplinlerden gelen öğrencileri işletmenin üretim, finans, pazarlama, yönetim ve hukuk boyutlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerle donatarak farklı teknolojik alanlarda faaliyet gösterebilen lider yöneticiler geliştirmektir.
Tarihçe
Program, 2018-2019 Bahar Döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerektirmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Programa başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca; tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş koşulları Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yüksek lisans programları arası geçiş başlıklı 18. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISU18703PAZARLAMA YÖNETİMİZorunlu3+06
ISU18705FİNANSAL MUHASEBEZorunlu3+06
ISU18701İŞLETMEZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ISU18707BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
ISU18709SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ TEKNİKLERİSeçmeli3+06
ISU18711PAZARLAMA İLETİŞİMİSeçmeli3+06
ISU18713MALİ ANALİZ TEKNİKLERİSeçmeli3+06
ISU18715ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARISeçmeli3+06
ISU18717ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeli3+06
ISU23719İMALAT SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISU18706FİNANSAL YÖNETİMZorunlu3+06
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
ISU18704TÜKETİCİ DAVRANIŞIZorunlu3+06
ISU18702İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
ISU23718SÜREKLİ İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
ISU18716SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
ISU18714ULUSLARARASI PAZARLAMASeçmeli3+06
ISU18712HİZMET PAZARLAMASISeçmeli3+06
ISU18710STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli3+06
ISU18708ENVANTER VE DEĞERLEMESeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
  1. İşletme alanındaki olay, olgu, durum ve sorunları, alanın kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerine dayalı analiz eder.
  2. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri ve güncel sorunlarına yönelik nitel ve nicel verilere dayalı analiz eder.
  3. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili uygular.
  4. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde etkili iletişim becerilerini uygular
  5. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş ve karar süreçlerinde farklı alanlarla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
  6. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır
  7. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
  8. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin yönetim, yapısal işleyiş, karar süreçleri, güncel durum ve sorunlarının analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlara uygun hareket eder.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları