Fen Bilimleri Enstitüsü : Matematik Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Ali ÇALIŞKAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sinem ŞİMŞEK MENGİ
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Gökay KARABACAK
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 541
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Matematik anabilim dalı doktora programı, öğrencilerine, alanda gerekli bilgi birikimini kazandırarak, bağımsız araştırma yapabilme kabiliyeti kazandırmayı hedeflemektedir. Program, öğrencilerin analitik ve soyut düşünebilme yeteneğini geliştirerek, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla inceleyebilmelerini, evrensel nitelikte yeni bilgiler üretebilmelerini ve bunları güncel problemlere uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.
Tarihçe
Anabilim Dalı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Dönemi itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.
Kabul Koşulları
Üniversite senatosu tarafından ilan edilen ilgili bölümlerden birinden yüksek lisans mezunu olmak ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puan türünden yeterli puanı almış olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Üst kademe bulunmamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Müfredat derslerinden geçip doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak akabilde özgün bilimsel çalışma ile doktora tezi yazıp bunu başarı bir şekilde savunmak.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAT20801ARAŞTIRMA, PROJE VE AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİZorunlu3+09
 SEÇMELİ DERS-ISeçmeli3+07
 SEÇMELİ DERS-IISeçmeli3+07
 SEÇMELİ DERS-IIISeçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MAT20803YARI RİEMANN GEOMETRİSİ ISeçmeli3+07
MAT21843HESAPLAMALI GEOMETRİ ISeçmeli3+07
MAT21845KİNEMATİK GEOMETRİ ISeçmeli3+07
MAT21847BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK TASARIM ISeçmeli3+07
MAT22849CEBİRSEL DENKLEMLERİN SAYISAL VE ANALİTİK ÇÖZÜMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNESeçmeli3+07
MAT22851SABİT NOKTA TEORİSİNE GİRİŞ VE UYGULAMA ALANLARISeçmeli3+07
MAT22853KUATERNİYON MATRİS HESAPLAMALARISeçmeli3+07
MAT20841AKSİYOMATİK KÜME TEORİSİSeçmeli3+07
MAT20839LİNEER PROGRAMLAMASeçmeli3+07
MAT20837SINIR DEĞER PROBLEMLERİ VE UYGULAMALARISeçmeli3+07
MAT20835OYUNLAR TEORİSİNİN MATEMATİK UYGULAMALARISeçmeli3+07
MAT20833MATEMATİKSEL OPTİMİZASYONSeçmeli3+07
MAT20831KRİPTOGRAFİSeçmeli3+07
MAT20827C*- CEBİRLERİSeçmeli3+07
MAT20825CEBİR TEORİSİSeçmeli3+07
MAT20823NULL EĞRİLERİN GEOMETRİSİSeçmeli3+07
MAT20821TOPOLOJİDE ÖZEL KONULAR ISeçmeli3+07
MAT20819İLERİ TOPOLOJİ ISeçmeli3+07
MAT20815OPERATÖR TEORİSİ ISeçmeli3+07
MAT20829HALKALAR VE İDEALLERSeçmeli3+07
MAT20809ANALİZDE ÖZEL KONULAR ISeçmeli3+07
MAT20813LİNEER OPERATÖRLER ISeçmeli3+07
MAT20805RİEMANN GEOMETRİ ISeçmeli3+07
MAT20807DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SEÇME KONULAR ISeçmeli3+07
MAT20811FONKSİYONEL ANALİZDE SEÇME KONULAR ISeçmeli3+07
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAT20802SEMİNERZorunlu0+29
 SEÇMELİ DERS-IVSeçmeli3+07
 SEÇMELİ DERS-VSeçmeli3+07
 SEÇMELİ DERS-VISeçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MAT21846KİNEMATİK GEOMETRİ IISeçmeli3+07
MAT20840NONLİNEER PROGRAMLAMASeçmeli3+07
MAT21844HESAPLAMALI GEOMETRİ IISeçmeli3+07
MAT23862KONVEKS FONKSİYONLAR VE İLGİLİ EŞİTSİZLİKLERSeçmeli3+07
MAT20842HESAPLANABİLİRLİK TEORİSİSeçmeli3+07
MAT21848BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK TASARIM IISeçmeli3+07
MAT22850CEBİRSEL DENKLEMLERDE GÜNCEL KONULARSeçmeli3+07
MAT22852İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLERİN ÖZEL DENKLEMLER TEORİSİ İLE UYGULAMALARISeçmeli3+07
MAT22854CEBİRSEL KODLAMA KURAMINA GİRİŞSeçmeli3+07
MAT22856UYGULAMALI BİLİMLERDE MATRİSLERSeçmeli3+07
MAT23858LİNEER VE NONLİNEER DENKLEMLER İÇİN İTERATİF METOTLARSeçmeli3+07
MAT23860UYGULAMALI MATEMATİKTE SEÇME KONULARSeçmeli3+07
MAT20832HALKA VE MODÜL TEORİSİSeçmeli3+07
MAT20804YARI RİEMANN GEOMETRİSİ IISeçmeli3+07
MAT20806RİEMANN GEOMETRİ IISeçmeli3+07
MAT20808DİFERANSİYEL GEOMETRİDE SEÇME KONULAR IISeçmeli3+07
MAT20810ANALİZDE ÖZEL KONULAR IISeçmeli3+07
MAT20812FONKSİYONEL ANALİZDE SEÇME KONULAR IISeçmeli3+07
MAT20814LİNEER OPERATÖRLER IISeçmeli3+07
MAT20816OPERATÖR TEORİSİ IISeçmeli3+07
MAT20820İLERİ TOPOLOJİ IISeçmeli3+07
MAT20822TOPOLOJİDE ÖZEL KONULAR IISeçmeli3+07
MAT20824LIGHTLIKE HİPERYÜZEYLERSeçmeli3+07
MAT20826DEĞİŞMELİ CEBİRSeçmeli3+07
MAT20828MATRİS CEBİRİSeçmeli3+07
MAT20830BCK CEBİRLERİSeçmeli3+07
MAT20838STURM LIOUVILLE TEORİ VE UYGULAMALARISeçmeli3+07
MAT20834İLERİ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİSeçmeli3+07
MAT20836SONLU ELEMANLAR METODUSeçmeli3+07
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAT20851DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
 YETERLİLİK / TEZ + UZMANLIKSeçmeli0+030
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MAT20856DOKTORA YETERLİKSeçmeli0+030
MAT20854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASISeçmeli0+124
MAT20852UZMANLIK ALAN DERSİSeçmeli3+06
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAT20863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
MAT20861UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAT20864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
MAT20862UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAT20873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
MAT20871UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MAT20874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
MAT20872UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Matematiksel kavram, kuram, model ve materyalleri analiz eder / değerlendirir.
 2. Güncel matematiksel problemleri, uygun analitik yöntem ve yaklaşımlara dayalı tanımlama ve modellemesini yaparak analiz eder.
 3. Güncel matematik problemler ile ilgili tartışmalar yaparak problemlere çözüm önerileri geliştirir, çözüm önerilerini raporlayarak yazılı ve sözlü iletişim yoluyla sunumunu yapar.
 4. Güncel matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yenilikçi çözümler üretir
 5. Matematiksel problemler ve araştırmalarda farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Matematiksel problemlere yönelik araştırmalarda, problemi tanımlama, modelleme ve analiz yöntemlerini belirleme, uygun analiz tekniklerini uygulama, sonuçları yorumlama, raporlama ve başkalarına sunma süreçlerini bağımsız olarak yürütür.
 7. Matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, bilimsel / mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 8. Matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, bilgi ve bilişim teknolojileri, gerekli yazılım ve yapay zeka uygulamalarını etkin kullanır.
 9. Matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerinde, farklı veri analiz tekniklerini uygulayarak analiz ve değerlendirmeler yapar.
 10. Matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda, ulusal ve uluslararası hukuk normlara uygun hareket eder.
 11. Matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmaların süreç ve sonuçlarının aktarımında etkili iletişim becerilerini kullanır.
 12. Matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve analiz süreçlerine ilişkin araştırmalarda alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.