Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Beslenme Ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç.Dr. İsmail Özkaya
Bologna Koordinatörü Öğr.Gör. Alperen Hasköylü
Bologna Koordinatör Yrd. Doç.Dr. İsmail Özkaya
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Beslenme ve Diyetetik bölümü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı ülkelerden alınan Beslenme ve Diyetetik lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya YÖK tarafından ilan edilen ve ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer puan almış olmaları ve 100’lük sistemde en az 60, 4’lük sistemde en az 2.29 lisans not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekir. Başvuru kabullerinde; enstitülerin ilgili anabilim dalları, 55 standart puandan az olmamak kaydıyla, farklı ALES puanı alt sınırı belirleyebilir..Not: Yüksek lisansa başvuruda bulunacak adaylardan dil şartı aranmayacaktır. Ancak Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu kararına bağlı olarak dil şartı aranabilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans derecesini tamamlayan adayların ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla Beslenme ve Diyetetik alanında doktora eğitimine devam etmeleri mümkün olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü dersleri (90 AKTS karşılığı) geçmek ve bitirme tezini tamamlayıp başarıyla savunmak.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Uzman diyetisyen ünvanı alan mezunlar, doktora programlarına devam edebildikleri gibi üniversitelerin araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarında görev alabilirler. Bunun yanında mezunlarımız özel/kamu hastanelerinde, toplu beslenme hizmeti verilen yerlerde, fabrikalarda, bireysel danışmanlık hizmetleri veren yerlerde, kamu/özel kurumlarda uzman diyetisyen ünvanı ile çalışma imkânı bulabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BES20703İLERİ BESLENME 1Zorunlu3+06
BES20757BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli2+0+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli2+0+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli2+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BES20705BEBEK VE ÇOCUK BESLENMESİSeçmeli2+06
BES20755GIDA KATKI MADDELERİ VE TOKSİKOLOJİSeçmeli2+06
BES20749BESİN-İLAÇ ETKİLEŞİMİSeçmeli2+06
BES20747BESİNLERDE BULUNAN ENDOKRİN BOZUCULARSeçmeli2+06
BES20745BESİN TÜKETİM ARAŞTIRMALARISeçmeli2+06
BES20743BESLENME ANTROPOMETRİSİSeçmeli2+06
BES20741BESLENME ANTROPOLOJİSİSeçmeli2+06
BES20739TOPLUM BESLENMESİSeçmeli2+06
BES20737OKUL ÇAĞINDA BESLENMESeçmeli2+06
BES20735BESLENME EĞİTİMİSeçmeli2+06
BES20733YAŞLI BESLENMESİSeçmeli2+06
BES20731TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYONSeçmeli2+06
BES20727MENÜ PLANLAMASeçmeli2+06
BES20729TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE YENİ ÜRETİM TEKNİKLERİSeçmeli2+06
BES20707GEBE VE EMZİKLİ BESLENMESİSeçmeli2+06
BES20709TOPLUMDA BESLENME SORUNLARININ SAPTANMASISeçmeli2+06
BES20711DİABETES MELLİTUS VE DİYET TEDAVİSİSeçmeli2+06
BES20713KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR I (YETİŞKİN)Seçmeli2+06
BES20715KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR I (ÇOCUK)Seçmeli2+06
BES20717PROBIYOTIKLER VE PREBIYOTIKLERSeçmeli2+06
BES20719KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYET TEDAVİSİSeçmeli2+06
BES20721GATROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI VE DİYET TEDAVİSİSeçmeli2+06
BES20723TOPLU BESLENME SISTEMLERINDE FIZIK KOŞULLAR ARAÇ VE GEREÇLERSeçmeli2+06
BES20725TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE SATIN ALMA VE DEPOLAMA TEKNİKLERİSeçmeli2+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BES20702SEMİNERZorunlu0+26
BES20704İLERİ BESLENME 2Zorunlu3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli2+0+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli2+0+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli2+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BES20730FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYININ SAPTANMASISeçmeli2+06
BES20732BESİN ve BESLENME REHBERLERİSeçmeli2+06
BES20734BESİNLERDEKİ İŞLEME YÖNTEMLERİNİN BESLENME İLE İLİŞKİSİSeçmeli2+06
BES20736BESLENME İLE İLİNTİLİ HASTALIKLARDA FİZYOLOJİK VE METABOLİK DEĞİŞİKLİKLERSeçmeli2+06
BES20738BESLENME BİYOKİMYASISeçmeli2+06
BES20740BESLENME VE BILIŞSEL GELIŞIMSeçmeli2+06
BES20742İŞLEVSEL BESİNLERSeçmeli2+06
BES20744BESIN ÖGESI VE ETKILEŞIMISeçmeli2+06
BES20746ORGANİK GIDALARSeçmeli2+06
BES20748DUYUSAL ANALİZSeçmeli2+06
BES20706DOĞUŞTAN METABOLİZMA HASTALIKLARINDA BESLENMESeçmeli2+06
BES20750BESİN GÜVENLİĞİ VE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERSeçmeli2+06
BES20756İŞÇI BESLENMESISeçmeli2+06
BES20726TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE BESİN HAZIRLAMA VE PİŞİRME YÖNTEMLERİSeçmeli2+06
BES20708KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (YETİŞKİN)Seçmeli2+06
BES20710KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR II (ÇOCUK)Seçmeli2+06
BES20712ENTERAL VE PARANTERAL BESLENMESeçmeli2+06
BES20714BÖBREK HASTALIKLARI VE DİYET TEDAVİSİSeçmeli2+06
BES20716İLAÇ TEDAVİSİNDE BESLENME VE DİYET ETKİLEŞİMİSeçmeli2+06
BES20718TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE SANİTASYONSeçmeli2+06
BES20720TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE BESİN KARSİNOJENLERİSeçmeli2+06
BES20722YİYECEK İÇECEK SERVİS YÖNTEMLERİSeçmeli2+06
BES20724TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİSeçmeli2+06
BES20728AFET DURUMLARINDA BESLENME HİZMETLERİNİN YÖNETİMİSeçmeli2+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BES20751UZMANLIK ALAN DERSİ IZorunlu3+06
BES20753TEZ ÇALIŞMASI IZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BES20752UZMANLIK ALAN DERSİ IIZorunlu3+06
BES20754TEZ ÇALIŞMASI IIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili olay, olgu, güncel durum ve sorunları, alanın kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile açıklar / analiz eder.
 2. Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin gerektirdiği araç-gereçleri belirlenen standartlara uygun olarak uygular.
 3. Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanı bilgileriyle ilişkilendirir.
 4. Beslenme ve diyetetik alan literatürü kapsamındaki farklı araştırma verilerini, analiz etme, yorumlama,değerlendirme ve raporlama süreçlerine uygun yapar.
 5. Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgiler ile teknolojik araç-gereçleri kullanarak belirlenen durumlara yönelik bilimsel araştırma yapar.
 6. Sağlık, beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili araştırmalarda, araştırmanın amacına uygun farklı istatistiksel analiz yöntemlerini etkili olarak uygular.
 7. Sağlık, beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili bireysel / toplumsal problemlerin çözümüne ilişkin bireysel /ekip üyesi olarak gerekli sorumluluklarını yerine getirir.
 8. Sağlık, beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili bireysel / toplumsal problemlere ilişkin bilimsel ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirir.
 9. Sağlık, beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili bireysel / toplumsal düzeydeki hizmetlerin yürütülmesinde etkili iletişim, eleştirel-yaratıcı düşünme, problem ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 10. Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili alan ulusal ve uluslararası alandaki literatürü ve teknolojik gelişmeleri takip ederek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 11. Beslenme ve diyetetik alanında, ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir, alanı ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 12. Alanla ilgili problemin tanımlanması, probleme ilişkin uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını etkili olarak yürütür.
 13. Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde mesleki etik değerler ve evrensel değerlere uygun hareket eder.
 14. Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili araştırma ve hizmet üretim süreçlerinde ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun hareket eder.
 15. Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili alan literatürünü takip etme ve hizmet üretim süreçlerinde, bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları