Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Diplomasisi (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Muharrem EKŞİ
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Emre OZAN
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Bilal NERGİZ
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 2
Kontenjanı 50
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 312
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Kamu Diplomasisi, diplomasinin 21. yüzyılda geçirdiği dönüşümü anlamlandırmaya yardımcı olacak yeni yöntem ve araçları lisansüstü öğrenciler ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki paydaşlarıyla buluşturmayı amaçlamaktadır.
Tarihçe
2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Dört yıllık fakülte mezunları programa başvurabilir.
Üst Kademeye Geçiş
-
Mezuniyet Koşulları
Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programını başarıyla tamamlayıp Yüksek Lisans derecesi almak için, zorunlu ve seçmeli toplam 10 (on) dersi başarıyla geçmek ve 10 (on) AKTS değerinde zorunlu bir proje tamamlandıktansonra 2,50 not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Kamu Diplomasisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programı ile uluslararası alanda faaliyet gösterecek kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayı düşünenadaylar ve mevcut mülki amirlerin diplomasi ve protokol kuralları noktasında yetiştirilmesi öngörülmektedir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KDU21701ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-IZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+024
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
KDU21717DİJİTAL DİPLOMASİSeçmeli3+06
KDU21707KAMU DİPLOMASİSİSeçmeli3+06
KDU21703DİPLOMASİ TEORİLERİSeçmeli3+06
KDU21705DİPLOMASİNİN TARİHİ VE TERMİNOLOJİSİSeçmeli3+06
KDU21709ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE STK DİPLOMASİSİSeçmeli3+06
KDU 21711ABNİN KAMU DİPLOMASİSİSeçmeli3+06
KDU 21713SOSYAL MEDYA DİPLOMASİSİSeçmeli3+06
KDU 21715İNSANİ DİPLOMASİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE21750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
KDU20702ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ – IIZorunlu36
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+024
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
KDU21720DİPLOMASİDE PROTOKOL KURALLARISeçmeli36
KDU21718KÜLTÜR DİPLOMASİSİSeçmeli36
KDU21716BİLİM DİPLOMASİSİSeçmeli36
KDU21714ÇEVRE VE İKLİM DİPLOMASİSİSeçmeli36
KDU21712ENERJİ DİPLOMASİSİSeçmeli36
KDU21710EĞİTİM DİPLOMASİSİSeçmeli36
KDU21708YENİ DİPLOMAT TİPİSeçmeli36
KDU21706TÜRKİYE’NİN KAMU DİPLOMASİSİSeçmeli36
KDU21704KAMU DİPLOMASİSİNDE ARAÇ VE YÖNTEMLERSeçmeli36
Program Yeterlilikleri
  1. Kamu Diplomasisi alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunları, alanın temel kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerini kullanarak analiz eder / değerlendirir.
  2. Kamu Diplomasisi alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunları, sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinlerin kavram, kuram ve metodolojileriyle ilişki içinde analiz eder / değerlendirir.
  3. Kamu Diplomasisi alanında karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunların çözümüne ilişkin eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yeni yaklaşımlar geliştirir.
  4. Kamu Diplomasisi alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
  5. Kamu Diplomasisi alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır
  6. Kamu Diplomasisi alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
  7. Kamu Diplomasisi alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde, ulusal ve uluslararası hukuka ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
  8. Kamu Diplomasisi alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretimi ve sunumunda, etkili iletişim becerilerini kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları