Sosyal Bilimler Enstitüsü : Uluslararası İlişkiler Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Muharrem EKŞİ
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Emre OZAN
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Bilal NERGİZ
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 312
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Uluslararası İlişkiler doktora programının amacı, analitik ve eleştirel düşünme becerileri kazanan mezunlar yetiştirmek ve uluslararası ilişkiler literatürüne özgün katkı sağlamaktır.
Tarihçe
Programa 2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle öğrenci kabulü yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Doktora derecesi
Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne uygun olarak yapılır.
Üst Kademeye Geçiş
-
Mezuniyet Koşulları
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programını başarıyla tamamlamak için, zorunlu ve seçmeli 9 ders, Seminer dersi, Doktora Yeterlik, Uzmanlık Alan Dersi ve tez çalışması ile beraber 3,00 ortalama ve 240 AKTS’ ye ihtiyaç vardır
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, sendikalar, uluslararası örgütler gibi devlet dışı kurumlarda da ilgili konularda uzmanlık-danışmanlık görevini yürütebilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI21801İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 Seçmeli Ders-1Seçmeli36
 Seçmeli Ders-2Seçmeli36
 Seçmeli Ders-3Seçmeli36
 Seçmeli Ders-4Seçmeli36
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ULI21803DİJİTAL KAMU DİPLOMASİSİSeçmeli3+06
ULI21831GÖÇ ARAŞTIRMALARISeçmeli3+06
ULI21829SİYASET KURAMI VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERSeçmeli3+06
ULI21827MODERN ORTADOĞU’DA TARİH VE SİYASETSeçmeli3+06
ULI21825BALKANLARIN ELEŞTİREL JEOPOLİTİĞİSeçmeli3+06
ULI21823AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE SEMİNERLERSeçmeli3+06
ULI21821POSTKOLONYAL ÇALIŞMALARSeçmeli3+06
ULI21819TÜRKİYE’NİN SOSYAL VE İKTİSADİ TARİHİSeçmeli3+06
ULI21817KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞISeçmeli3+06
ULI21813ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BARIŞ ÇALIŞMALARISeçmeli3+06
ULI21811GLOBAL PERSPEKTİFLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASeçmeli3+06
ULI21809DİPLOMASİ KURAMLARI VE UYGULAMALARISeçmeli3+06
ULI21807ULUSLARARASI SİSTEMİN YAPISI VE DEĞİŞİMSeçmeli3+06
ULI21835SİYASET VE SİNEMASeçmeli3+06
ULI21833AVRUPA ÇALIŞMALARISeçmeli3+06
ULI21805BİLİM DİPLOMASİSİSeçmeli3+06
ULI21815ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞMESeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI21802SEMİNERZorunlu0+26
 Seçmeli Ders-5Seçmeli36
 Seçmeli Ders-6Seçmeli36
 Seçmeli Ders-7Seçmeli36
 Seçmeli Ders-8Seçmeli36
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ULI21820MODERN TÜRKİYEDE TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADINSeçmeli36
ULI21822ENERJİ DİPLOMASİSİSeçmeli36
ULI21824DÜNYA POLİTİKALARINDA KAFKASYASeçmeli36
ULI21812ULUSLARARASI GÜVENLİK VE BAŞARISIZ DEVLETLERSeçmeli36
ULI21826BALKANLARDA ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜSeçmeli36
ULI21828LATİN AMERİKA’DAKİ SİYASİ GELİŞMELERSeçmeli36
ULI21830GÜVENLİK KURAMINDA GÜNCEL TARTIŞMALARSeçmeli36
ULI21832AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİNDE GÜNCEL SORUNLARSeçmeli36
ULI21834POLİTİK EKOLOJİSeçmeli36
ULI21816STRATEJİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİSeçmeli36
ULI21814ULUSLARARASI HUKUKTA GÜNCEL SORUNLARSeçmeli36
ULI21810TERÖRİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERSeçmeli36
ULI21808TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA AMAÇLAR VE DEĞİŞİMSeçmeli36
ULI21806DÜNYADA KAMU DİPLOMASİSİSeçmeli36
ULI21804TÜRK KAMU DİPLOMASİSİSeçmeli36
ULI21818TÜRK DEMOKRASİ TARİHİSeçmeli36
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI21855DOKTORA YETERLİKZorunlu030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI21852DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu36
ULI21854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI21861DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu36
ULI21863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI21862DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu36
ULI21864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI21871DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu36
ULI21873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ULI21872DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu36
ULI21874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunları, alanın temel kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modellerini kullanarak analiz eder / değerlendirir.
 2. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu ve sorunları sosyal ve davranış bilimleri alanındaki farklı disiplin alanlarının kavram, kuram ve metodolojileriyle ilişkili analiz eder / değerlendirir.
 3. Küresel ölçekte farklı uluslararası politika uygulamalarına ilişkin nitel ve nicel verileri toplayarak farklı analiz tekniklerine dayalı analiz eder / değerlendirir.
 4. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin bir problem belirleme, problemi tanımlama, uygun araçlarla verileri toplama, verileri analiz edip yorumlama, raporlama ve başkalarına sunma aşamalarını yürütür.
 5. Uluslararası ilişkiler alanında karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunların çözümüne ilişkin eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak yeni yaklaşımlar geliştirir.
 6. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 7. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde bilgi ve bilişim teknolojilerini etkili kullanır
 8. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 9. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretiminde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 10. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin politika üretimi ve sunumunda, etkili iletişim becerilerini kullanır.
 11. Uluslararası ilişkiler alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara ilişkin alan literatürünü takip etme ve meslektaşlarıyla iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları