Sağlık Bilimleri Enstitüsü : Ebelik Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Nurettin AKA
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin AKA
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Sefa KARAMAN
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 2
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 913
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Ebelik bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen, hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, multidisipliner ekiple işbirliği içerisinde hizmet sunabilen, ebelik uygulama ve gelişmesindeki süreçte sürekli olarak ebelik araştırmalarını geliştirebilen, eğitim ve yönetim becerilerine sahip doktoralı ebeler yetiştirmektir.
Tarihçe
2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci kabulüne başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan Bilim Doktoru” (Doctor of Philosophy in Midwifery) ünvanı ile mezun olunmaktadır.
Kabul Koşulları
Ebelik Yüksek Lisans programından mezun olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarı ile bitiren öğrenciler doktor ünvanı alırlar.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenim süresi 8 yarıyıldır. Doktora süreci başlıca ders ve tez dönemlerinden oluşur. Ders dönemi en az yedi ders ve bir seminer ile Doktora Yeterlik Sınavı’ndan; tez dönemi ise tez önerisi, tez hazırlama ve Tez Savunma Sınavı aşamalarından ibarettir. Doktora programı süreçlerinde bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisi alınması gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Bilim Doktor (Phd.) unvanı kazanır. Özel sektörde ve devlet kadrolarında, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve ya Devlet/Vakıf Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilirler ve akademik kadrolarında yer alabilirler. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli bilimsel araştırma kurum ve kuruluşlarında iş imkânları bulabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21801OBSTETRİ VE ACİL OBSTETRİDE BAKIM YÖNETİMİZorunlu3+4+012
EBE21803DOĞUM YÖNETİMİZorunlu3+4+012
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21802POSTPARTUM DÖNEM BAKIM YÖNETİMİZorunlu3+4+012
EBE21804KADIN HASTALIKLARIZorunlu3+4+012
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21807SEMİNERZorunlu0+2+06
EBE21805İLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+0+012
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21855DOKTORA YETERLİLİK SINAVIZorunlu030
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI-1Zorunlu0+1+024
EBE21861UZMANLIK ALAN DERSİ-1Zorunlu3+0+06
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21864DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI-2Zorunlu0+1+024
EBE21862UZMANLIK ALAN DERSİ-2Zorunlu3+0+06
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21873DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI-3Zorunlu0+1+024
EBE21871UZMANLIK ALAN DERSİ-3Zorunlu3+0+06
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21874DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI-4Zorunlu0+1+024
EBE21872UZMANLIK ALAN DERSİ-4Zorunlu3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Ders Havuzu
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EBE21809ANA ÇOCUK SAĞLIĞINDA GÜNCEL GELİŞMELERSeçmeli3+0+06
EBE21806AİLE SAĞLIĞISeçmeli3+0+06
EBE21808ALTERNATİF DOĞUM YÖNTEMLERİSeçmeli3+0+06
EBE21810CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİSeçmeli3+0+06
EBE21811EBELİĞİN KURAM VE MODELLERİSeçmeli3+0+06
EBE21812EBELİK TARİHİSeçmeli3+0+06
EBE21813EBELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIMSeçmeli3+0+06
EBE21814İLERİ BİYOİSTATİSTİKSeçmeli3+0+06
EBE21815İLERİ EPİDEMİYOLOJİSeçmeli3+0+06
EBE21816İNFERTİLİTE VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNE GÜNCEL YAKLAŞIM VE EBELİKSeçmeli3+0+06
EBE21817JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ VE EBELİKSeçmeli3+0+06
EBE21818KADIN RUH SAĞLIĞISeçmeli3+0+06
EBE21819KANITA DAYALI EBELİK UYGULAMALARISeçmeli3+0+06
EBE21820KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE EBELİKSeçmeli3+0+06
EBE21821YÖNETİM VE LİDERLİKSeçmeli3+0+06
EBE21822MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARISeçmeli3+0+06
EBE21823OBSTETRİK ACİLLERSeçmeli3+0+06
EBE21824OBSTETRİK KOMPLİKASYONLARSeçmeli3+0+06
EBE21825TOPLUM RUH SAĞLIĞISeçmeli3+0+06
EBE21826TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIMSeçmeli3+0+06
EBE21827ÜREME SAĞLIĞI VE GÜNCEL BESLENME UYGULAMALARISeçmeli3+0+06
EBE21828BİYOİSTATİSTİKSeçmeli3+0+06
EBE21829ÜROJİNEKOLOJİ VE EBELİKSeçmeli3+0+06
EBE21830YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLARSeçmeli3+0+06
EBE23831MİKROBİYOTA VE KADIN SAĞLIĞISeçmeli3+0+06
Program Yeterlilikleri
  1. Ebeliğin araştırmacı ve eğitici rollerini kullanır.
  2. Bağımsız olarak özgün araştırma planlar ve uygular.
  3. Elde ettiği bilimsel verileri analiz eder, sonuçlarını değerlendirir ve insanlığın yararına sunar.
  4. Eleştirel-analitik düşünme becerisi kazanır.
  5. Sağlık hizmetlerindeki problemleri analiz eder ve çözüm üretir.
  6. Mesleki sorunları analiz eder ve çözüm üretir.
  7. Ebelik biliminin teorik ve uygulamalı bilgilerini özümser.
  8. Hasta/sağlıklı bireyin, ailenin ve toplumun ebelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlık alanı ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirler.
  9. Ebelik bakımını planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları